Parissa kuukaudessa sijoitusten arvosta on sulanut suuri osa. Mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella ja ennen kaikkea, miten olisi järkevää toimia kriisin keskellä?

Helppoa ja yksinkertaista vastausta tähän ei ole kenelläkään. Henkilökohtaista tiekarttaa kannattaa silti hahmotella kolmen yksinkertaisen nyrkkisäännön kautta. Kutsutaan niitä vaikka vaurastumisen kolmioksi. Näitä periaatteita noudattaen sijoittaja on selvinnyt kohtuullisin hyvin läpi aiemmat markkinakriisit.

Mistä kolmio koostuu? Hyvin yksinkertaisista sijoittamisen periaatteista, joita on silti hyvin vaikea noudattaa systemaattisesti. Riittävän laaja hajauttaminen, riittävän pitkä sijoitusaika sekä sijoituspäätösten automatisointi.

Yhteistä näille kaikille periaatteille on se, että näihin asioihin pystymme sijoittajina vaikuttamaan. Tästä huolimatta suuri osa huomiostamme kuluu lyhytaikaisen markkinatilanteen seuraamiseen. Keskitymme asioihin, joihin emme voi vaikuttaa, kuten siihen, mitä keskuspankit tekevät tai mihin suuntaan osakemarkkina kulkee seuraavan kuukauden aikana. Näillä asioilla arvuuttelu on erittäin kiehtovaa ja mielenkiintoista. Silti pitkän ajan onnistumisen todennäköisemmin ratkaisee juuri se, mikä lyhyellä aikavälillä tuntuu kaikista vaikeimmalta. Antaa varojen olla sijoitettuna alkuperäisen sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Mitä tarkoittaa riittävä hajauttaminen?

Käytännössä sitä, että varallisuutta on hajautettu eri omaisuusluokkiin oma riskiprofiili huomioiden. Omaisuuslajit voidaan pääpiirteittäin jakaa kolmeen eri kategoriaan: osakkeet, korot ja vaihtoehtoiset sijoitukset. Hyvin hajautetusta salkusta löytyy usein perinteisten osake- ja korkosijoitusten lisäksi reaaliomaisuusluokkia, kuten kiinteistörahastoja. Piensijoittajan sijoitusuniversumi on viimeisen 20 vuoden aikana parantunut merkittävästi. Nykyään hyvin hajautetun sijoitussalkun voi rakentaa lähes kuka tahansa varallisuusasemasta riippumatta.

Mikä on riittävän pitkä sijoitushorisontti?

Varovaisimmissakin sijoitusratkaisuissa puhutaan vähintään muutamasta vuodesta, ja mitä suurempi on osakkeiden osuus sijoituksista, sitä pidemmälle maali on asetettava. Puhtaissa osakesalkuissa puhutaan mieluummin kymmenistä vuosista kuin yksittäisistä vuosista. Tämä tosiasia unohtuu helposti markkinapaniikeissa. Ylikorostamme lyhyen ajan tapahtumien todennäköisyyttä. Tästä johtuen maksimoimme helposti lyhyen ajan turvallisuuden tunnetta pidemmän ajan tuottojen kustannuksella.

Hajauttamisen ja sijoitusajan kautta vaurastumista voi verrata maratonjuoksuun. Pääpiirteittään tylsää ja tasaista taivallusta. Välillä matkan varrelle osuu vaikeita hetkiä, joista on vain yritettävä selvitä kunnialla läpi, kunnes lopulta helpottaa. Jotta tilivaroilla kannattaa yrittää tavoitella korkeampaa tuottoa, täytyy sijoitushorisontin olla riittävän pitkä eli on vähintään valmistauduttava juoksemaan keskimatka.

Miksi säästämisen ja sijoittamisen pitäisi olla automaattista?

Kolmantena ja tärkeänä kulmakivenä onnistuneessa sijoitussuunnitelmassa on jatkuvuus. Perusteena tähän on kaksi asiaa. Ensinnäkin, säästämisen automatisointi varmistaa ainakin sen, että varoja kertyy säästettäväksi ja sijoitettavaksi. Mitä enemmän säästö- ja sijoituspäätöksiin liittyy harkinnanvaraisuutta, sitä todennäköisemmin se johtaa heikompaa lopputulokseen varallisuuden kertymisen suhteen. Tee säästämisestä pakollinen meno, kuten muistakin arjen menoista asumisesta ja liikkumisesta jne. OP:n Säästölipas on helppo reitti säästäjäksi – kannattaa tutustua.

Toinen hyvä puoli automatisoinnissa on se, että yleensä automatisoidut sijoituspäätökset ovat pidemmällä aikavälillä myös laadukkaampia sijoituspäätöksiä. Automatisointi suojaa lyhyen ajan markkinakohinalta, koska se estää ottamasta kantaa lyhyen ajan markkinaliikkeisiin.

Lopuksi vielä pari sanaa sijoittajan ikuisesta kumppanista, epävarmuudesta.

Epävarmuus on sijoittamisessa aina läsnä tilanteesta riippumatta. Välillä se on suurempaa ja välillä pienempää, mutta irti siitä ei pääse. Kun sitä sietää riittävän kauan, siitä saa yleensä korvauksen eli tuoton. Monelle sijoittajalle vasta laskumarkkina on ensimmäinen todellinen testi epävarmuuden sietokyvystä. Tuolloin vasta nähdään, onko oman sijoitussalkun riskitaso oikea. Jos pohjatyöt on tehty oikein, laskuistakin selvitään. Vastuullisen sijoitusneuvonnan tärkeys huomataan yleensä vasta laskumarkkinan aikaan. Siksi sen laatuun kannattaa kiinnittää huomiota heti alusta alkaen.

Kiinnostuitko säästämisestä ja sijoittamisesta?

Ota yhteyttä OP Oulun asiantuntijoihin jo tänään - suorat yhteystiedot osoitteessa www.op.fi/oulu/soitasuoraan