Miksi terveellisemmän ruokavalion tai enemmän liikuntaa sisältävän arjen noudattaminen on aloittamisen jälkeen niin vaikeaa?

Todennäköisesti siksi, että olemme ihmisiä, joille päätösten pitkäaikaisten vaikutusten arvioiminen arjessa osoittautuu liian vaikeaksi. Tätä mieltä ovat myös Nobel-palkittu Richard Thaler ja Cass Sunstein kirjassaan Nudge – Improving Decision Making About Health, Wealth and Happiness.

Ihmisluonteen jatkuva epäjohdonmukaisuus aiheuttaa suurimmalle osalle haittaa myös talousasioissa. Teemme päivittäin kulutuspäätöksiä, jotka pidemmällä aikavälillä osoittautuvat huonoiksi oman taloutemme kannalta.

Miksi lyhytaikaisten valintojen järkevyyteen pitäisi kiinnittää huomiota?

Ennen kaikkea siksi, että taloustaidot ovat osa yksilön elämänhallintaa. Ylivelkaantuminen ja maksuhäiriöt ovat huolestuttavan yleisiä ilmiöitä ikäryhmään katsomatta. On vaikea uskoa, että kukaan haluaisi ylivelkaantua vapaaehtoisesti. Päinvastoin, suurin osa todennäköisesti haluaisi olla varautunut mahdollisiin henkilökohtaisen elämän riskitilanteisiin. Tällaisia voivat olla työttömyys, puolison kuolema, avioero tai eläkkeelle siirtyminen.

Miksi säästäminen ja tuleviin riskitilanteisiin varautuminen on vaikeaa, vaikka tietoa on tarjolla rajattomasti?

Thalerin ja Sunsteinin mukaan pelkkä tiedon tarjoaminen ei kuitenkaan ole riittävä kannustin järkevien päätösten tekemiseen. He korostavat kirjassaan, että yksilöt tarvitsevat riittävien kannustimien lisäksi myös heidän ympärillään olevia vaikuttimia, jotka ohjaavat yksilön tekemään huomaamattaan järkevämpiä valintoja arjessaan. Tätä tuupatuksi tulemista (nudge) tarvitaan, jotta ihmiset voivat onnistua muutoksessaan ja pääsevät lähemmäksi tavoitteitaan.

Omassa taloudessa muutos kannattaa aloittaa yksinkertaisista asioista. Minimoi säästöprosessistasi pois epäjohdonmukaisuuden mahdollisuus ja automatisoi kuukausisäästäminen. Tämä parantaa huomattavasti mahdollisuuksiasi saavuttaa hyviä ratkaisuja oman taloutesi suhteen pidemmällä aikavälillä.

Thaler ja Sunstein toteavat, että järkevien päätösten tekeminen on vaikeampaa aina silloin, kun päätösten vaikutukset näkyvät vasta vuosien päästä. Kyseinen vaikeus hankaloittaa monia ymmärtämään esimerkiksi eläkesäästämisen tärkeyttä. Kukapa jaksaisi miettiä eläkettä, jos töissä pitäisi selvitä vielä vuosikymmeniä. Siksi järkevintä on pyrkiä altistumaan vaikuttimille, jotka tuuppaavat automaattisesti arjen valinoissa parempaan suuntaan.

Säästämisestä ja sijoittamisesta puhutaan paljon. Tämä on hyvä asia, sillä toivottavasti sen avulla mahdollisimman moni uskaltautuu kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja.

Niin yksilön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta kaikki tavat, jotka auttavat ihmisiä varautumaan tuleviin oman talouden murroskohtiin, vievät asiaa oikeaan suuntaan. Tärkeintä on ymmärtää, että taloudellisessa varautumisessa on viime kädessä kyse oman hyvinvoinnin parantamisesta.

Näkökulman on kuitenkin oltava laajempi kuin pelkkä sijoittaminen. Toiminnalle on saatava merkitys, sillä vasta se varmistaa toiminnan jatkuvuuden. Tässä johtuen olisi erittäin tärkeää, että ihmiset miettisivät nykyistä enemmän, mihin heidän kannattaa laittaa rahojaan.

Lähteet:

Thaler Richard H., Sunstein Cass R. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness Yale University Press 2008

Tutustu arjen tuuppaajiin

OP Säästölipas

OP Talousvalmentaja