Järkevintä kuitenkin olisi, että rahaan ja säästämiseen suhtautuisi niin neutraalisti kuin mahdollista. Raha on pikemmin väline kuin itsetarkoitus. Neutraali lähestymistapa helpottaa myös kynnystä motivoitua vaurastumisesta. Karttunut varallisuus taas antaa pelivaraa elämän murroskohdissa ja mahdollistaa siten myös paremmin henkilökohtaisten arvojen mukaisen elämän.

Vanguard-rahastoyhtiön perustaja ja viime tammikuussa edesmennyt John Bogle on todennut, että onnistuneessa sijoittamisessa ja varallisuuden karttumisessa on viime kädessä kyse onnellisuuden tunteen saavuttamisesta.

Onnellisuus on hänen mukaansa kolmen eri osatekijän yhteisvaikutuksen lopputulos. Näistä ensimmäinen liittyy henkilökohtaiseen autonomiaan. Kaikilla yksilöillä on halu hallita omaa elämäänsä ja tehdä itsenäisiä ratkaisuja. Toisena tekijä on yksilöiden tarve päästä osaksi yhteisöllisyyttä. Vuorovaikutus ja läheiset ihmissuhteet ovat olennainen osa onnellisuutta. Kolmanneksi yksilöillä on vahva tarve kokea pätevyyden tunnetta eli tehdä asioita, joista voi motivoitua ja joihin liittyy tunne jatkuvasta kehittymisestä.

Onnistuneen sijoitusprosessin, varallisuuden kartuttamisen ja onnellisuuden välillä ei välttämättä olekaan niin suurta ristiriita, mitä hyvin helposti ajatellaan. Puhtaiden numeroiden ja tuottoprosenttien sijaan vaurastumista kannattaa lähestyä myös hyvinvointinäkökulmasta. Itseään voi haastaa kysymällä, millä tavalla kurinalainen sijoitusprosessi edesauttaa onnellisuuden osatekijöiden toteutumista. Lisäävätkö kertyneet säästöt ja sijoitukset henkilökohtaisia mahdollisuuksiasi tehdä muista riippumattomampia ratkaisuja? Voitko esimerkiksi pitää sapattivuoden, jos haluat, tai voitko käyttää enemmän aikaa harrastuksiisi?

Hetkessä eläminen on mukavaa ja helppoa. Siksi spontaani elämänasenne tuntuu houkuttavalta, mutta harvoin sekään on toimiva ratkaisu tasapainoiseen elämään. Elämä tuo mukanaan yllätyksiä. Kaikkeen ei ole mahdollista varautua, mutta moneen asiaan on. Mitä enemmän pystyt ennakoimaan, ratkaisemaan ja hallitsemaan yllättäviä elämäntilanteita, sitä suurempaa tyytyväisyyttä todennäköisesti tunnet.

Karttunut varallisuus antaa pelivaraa elämän murroskohdissa suhtautuipa rahaan lähtökohtaisesti positiivisesti tai negatiivisesti. Lopullista onnellisuutta sekään ei voi taata, mutta se auttaa merkittävästi onnellisuuden tunteen saavuttamisessa.