Koronan tulo maahamme keväällä 2020 aiheutti syvän, mutta lyhyen pudotuksen asuntokauppaan. Koronapandemian alussa korona ”vaikutti” asuntokauppaan tekevien asiakkaiden joukossa, mutta tämän vuoden alussa omikron on löytänyt tiensä myös monen kiinteistönvälittäjän kotiin.

Maailmassa on tällä hetkellä pulaa monista hyödykkeistä. Markkinataloudessa tällainen tilanne luo suotuisat odotukset hintojen nousulle ja jopa nousukierteelle. Kun joku nostaa tarjoamiensa hyödykkeinen ja palvelujen hintaa, tekee sen kohta joku toinenkin.

Rakennusalalla koettiin vuonna 2021 historiallisen suuri tarvikkeiden hintojen nousu. Tämä vaikutti erityisesti uudistuotannossa, mutta myös jo olemassa olevan rakennuskannan korjaustoiminnassa. Kun tähän vielä yhdistyi ja yhdistyy edelleen vahva asumisen keskittyminen kaupunkeihin, kova perheasuntojen kysyntä sekä tarjolla olevan asuntokannan historiallinen, ollaan tultu kohtuullisen vahvaan ostajan markkinaan.

Onko nyt otollinen aika ostaa asunto?

Koska inflaatio jatkuessaan nostaa uudisrakentamisen kustannuksia ja kysytyimpien sijaintien käytettyjenkin asuntojen hintoja, on todettava: jos asuntokaupan olosuhteissa ei tapahdu inflaation lisäksi muita olennaisia muutoksia, on juuri nyt otollinen aika ostaa asunto. Jatkossa ostaminen nimenomaan vahvan kysynnän alueella on vieläkin kalliimpaa.

Ensiasunnon ostajille inflaatio on vielä asunnon vaihtajaakin haasteellisempi asia. Kohoava hintataso kasvukeskuksissa aiheuttaa isomman taloudellisen panostustarpeen asunnon ostossa ajan kuluessa. Kokemus on myös osoittanut, että esim. ASP-lainan hintarajat kulkevat perässä hintatason muuttuessa.

Inflaation hallitsemassa maailmassa omaisuuden sijoittaminen reaaliomaisuuteen on oiva tapa varautua tulevaan. Kehittyneissä länsimaissa ja niiden kasvukeskuksissa asunto on edelleen hyvä keino kasvattaa perusvarallisuutta.

Asumiseen sijoittaminen on aina vastuun ottamista myös asumisen kustannuksista. Yhtenä inflaation kohoamisen syynä on viime aikoina ollut kohoava energian hinta. Tällä ilmiöllä on ollut vaikutusta kaikkiin asunnon omistajiin asunnon omistamistavasta riippumatta. Näkyvissä oleva tulevaisuus taitaa ilmastonmuutoksen hillitsemistoimien muodossa pitää energian hinnan kohtuullisen korkealla tasolla. Rakennusten elinkaariajattelun mukainen ja ammattitaitoinen korjaaminen energiatehokkuus huomioiden on hyvä lääke energian hinnan korkealla olemiseen.

Inflaatiota on ollut aikaisemminkin. Kannustan lukemaan Helsingin Sanomissa 19.02.2022 olleen perusteellisen artikkelin asunnon ostamisen ”edullisuudesta” eri vuosikymmenillä. Artikkeli avaa asunnon ostamiseen vaikuttavien tekijöiden merkityksen asunnon ostamisessa. Moni näistä tekijöistä on sellainen, joihin asuntokauppaa suunnitteleva ihminen ei voi vaikuttaa.

Lue lisää:

Vinkkejä ensiasunnon ostajalle

Siirry OP Pohjois-Savon verkkosivulle

Lue muita pohjoissavolaisia juttuja OP Mediasta

Mitä inflaatio tarkoittaa ja mistä se johtuu?