Inflaatio tarkoittaa rahan arvon laskua eli kuluttajahintojen nousua. Tällöin ostettaville tavaroille ja palveluille on enemmän kysyntää kuin tarjontaa. Eli mitä korkeammalla tasolla inflaatio on, sitä vähemmän tuotteita tai palveluita saa ostettua samalla summalla aiempaan verrattuna. Rahan ostovoima alenee.

Kysyntäinflaatiosta puhutaan silloin, kun inflaation syynä on liian suuri kokonaiskysyntä. Kustannusinflaatio taas aiheutuu lähinnä kustannusten, kuten raaka-aineiden sekä yritysten voittomarginaalien, noususta.

Kuluttajahintaindeksiä käytetään yleisesti inflaation mittarina, sillä se mittaa kotitalouksien Suomessa ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä. Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 2022 inflaatio oli Suomessa 7,8 prosenttia ja koko euroalueella 8,9 prosenttia.

Luvut ovat huomattavasti korkeampia kuin tavoiteltava 2 prosentin inflaatio, jota pidetään osoituksena elpyvästä ja kasvavasta taloudesta. Inflaatio ei siis ole automaattisesti huono asia. Inflaatiosta tulee ongelma vasta silloin, jos se kiihtyy nopeasti ja jää korkealle tasolle pitkäksi aikaa.

Inflaation syynä koronan jälkipyykki ja Venäjän hyökkäyssota

Nykyinen inflaatiotason nousu johtuu etenkin talouden elpymisestä koronapandemian jälkeen, keskuspankkien harvinaisen elvyttävästä rahapolitiikasta ja siitä, että yritysten tuotannossa ja toimituksissa on ollut hidastavia pullonkauloja muun muassa raaka-aineiden kallistumisen takia.

Myös Venäjän hyökkäysota Ukrainassa ja Venäjälle asetetut pakotteet syöksivät energiamarkkinat epävarmuuteen, mikä on nostanut merkittävästi energian ja arkihyödykkeiden hintoja ja kasvattanut osaltaan inflaatiota. Sodan takia monen raaka-aineen kysyntä on huomattavasti tarjontaa suurempaa.

Inflaation pitkäaikainen nousu puolestaan johtuu usein siitä, että yritysten tuotantokustannukset kohoavat, jolloin ne joutuvat korottamaan lopputuotteiden hintojaan. Samoin, jos kilpailu työvoimasta lisääntyy nopeasti, palkkoja saatetaan joutua nostamaan työn tuottavuutta ripeämmin, mikä voi johtaa inflaatioon.

Inflaatio näkyy Suomessa kuluttajahintojen nousuna vuonna 2022

Heinäkuussa 2022 kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten sähkön, bensiinin, dieselin ja omakotitalon peruskorjausten kallistuminen. Kuluttajille tämä tarkoittaa kohonneita kustannuksia, sillä palkat eivät ole pysyneet hintojen nousun perässä.

Kuluvan vuoden aikana myös ruuan kuluttajahintojen arvioidaan nousevan keskimäärin 11 prosenttia. Eniten ovat kohonneet kahvin ja tuoreen kalan hinnat. Vaikka maamme ruokahuolto ei ole Ukrainan tai Venäjän viljatuotannon varassa, maailmanmarkkinahintojen nousu vaikuttaa myös Suomeen.

Sitä vastoin hintojen nousua hillitsivät eniten heinäkuussa 2022 lasten päivähoitomaksujen, ei-korvattavien reseptilääkkeiden, laivalla tehtävien reittimatkojen sekä ääni- ja kuvatallenteiden halpeneminen.

Kuluttajahinnoilla on kuitenkin edelleen paine nousta lähikuukausien aikana. Kun useat tuotteet kallistuvat samanaikaisesti, kuluttajan on vaikea paeta inflaatiota edes muuttamalla kulutustottumuksiaan. Pienituloiset kärsivät inflaatiosta tyypillisesti eniten, jos tulokehitys ei pysy inflaation mukana.

Keskuspankit voivat hillitä inflaatiota nostamalla ohjauskorkoja

Koska korkea inflaatio tuo kapuloita talouden rattaisiin, sitä torjutaan nostamalla ohjauskorkoja. Tämä on keskuspankkien, kuten Euroopan keskuspankin, keskeinen tehtävä. Korkotason nostaminen vaikuttaa muun muassa asunto- ja kulutusluottojen korkoihin, jolloin velkojen maksu kallistuu.

Kun rahapolitiikka kiristyy ja korot ampaisevat nousuun, lainarahasta tulee kalliimpaa ja pankit myöntävät lainaa aiempaa tarkemmin. Kun pienempi määrä rahaa pyörittää taloutta, ihmiset käyttävät sitä vähemmän. Tällöin kokonaiskysyntä laskee, mikä hillitsee inflaatiota. 

Koska hyvinvointia lisäävän talouden edellytyksenä on vakaa ja ennustettava hintakehitys, korkeasta inflaatiosta on vaikea keksiä hyviä puolia. Kohtuullista suojaa inflaatiolta voi kuitenkin tarjota esimerkiksi pitkäaikainen osakesijoittaminen, kun taas pankkitilillä raha vain menettää arvoaan inflaation myötä.

Miten selvitä arjessa, kun hinnat nousevat mutta tulot eivät? Miten saan rahani riittämään? Tule mukaan säästämään loppuvuoden menoja varten ja osallistu maksuttomaan OP:n säästöhaasteeseen. Säästöhaasteen aikana saat selkeät ohjeet, joiden avulla on helpompi säästää ja pitää oma talous tasapainossa. Lue lisää.

Lue myös:

Hinnat nousevat: Toimi näin, ettei tili mene miinukselle

Miten rahat saa riittämään muuhunkin kuin pakolliseen?