OP:n tuoreessa talousennusteessa Suomen inflaatiohuippu saavutetaan syksyllä ja inflaation ennustetaan maltillistuvan talven aikana. Ennustamiseen liittyy aina luonnollisesti epävarmuutta. Tällä kertaa inflaatioennusteen suurin yksittäinen epävarmuuden lähde on sähkön hinnan kehitys. Ennuste-epävarmuus on hyvä huomioida myös omaa taloutta suunniteltaessa. On syytä pyrkiä säästämään niin rahaa kuin itse sähkön käyttöäkin.

Teksti Tomi Kortela, OP Ryhmän senioriekonomisti @KortelaTomi
Kuva Aleksi Humalainen
Julkaistu 25.8.2022

Inflaation ennustamien oli monta vuotta talousennustajien mielipuuhaa, koska se oli suhteellisen helppoa. Inflaatio oli hidasta ja vaihtelut siinä pieniä. Samasta syystä myös kotitaloudet ja yritykset pystyivät jättämään inflaation paljolti huomioimatta omaa taloutta suunniteltaessa.

Viimeisen vuoden aikana inflaation dynamiikka on muuttunut: inflaatio on nyt korkeaa ja muutokset ovat olleet nopeita. Samalla inflaatiosta on tullut tekijä, joka pitää niin kotitalouksien kuin yritysten huomioida päätöksenteossaan. Ikävä kyllä, samanaikaisesti inflaatiota koskevat ennustevirheet ovat kasvaneet, vaikka tarkalle inflaationäkymälle olisi aikaisempaa suurempaa tarvetta. 

OP:n viimeisimmässä suhdanne-ennusteessa Suomen inflaation uskotaan kuluvana vuonna olevan 6,8 prosenttia, vuonna 2023 3,9 prosenttia ja vuonna 2024 2,4 prosenttia. Osaltaan ennusteen toteutuminen on hyvin todennäköistä, kun taas toisilta osin epävarmuus merkittävää ja kehitys vaikeasti ennakoitavissa.

Energian hinta aiheuttaa ennuste-epävarmuutta

Inflaation ennustetaan siis hidastuvan ensi vuonna ja inflaatiohuippu saavutetaan jo tämän vuoden syksyllä. Ennusteessa suhteellisen varmaa on se, että inflaatio maltillistuu ensi vuonna, mutta epävarmempaa on taas se, koska inflaation huippu saavutetaan. Ennuste-epävarmuus johtuu tällä kertaa paljon sähkön hintaan liittyvästä epävarmuudesta.

Sähkön kuluttajahinnan ennustaminen on vaikeaa, koska siihen vaikuttaa moni asia. Ensinnäkin kuluttajahintaan vaikuttaa sähkön markkinahinnan kehitys, jonka ennustaminen on vähintäänkin haastavaa, koska hinta muodostuu kilpailullisilla markkinoilla. Muutokset tallaisella markkinalla ovat tyypillisesti nopeita ja vaikeasti ennustettavia. Lisäksi vaihtelut ovat nyt poikkeuksellisen suuria, kun venäläisen energian tuonnin loppuminen on ajanut eurooppalaisen energiamarkkinan kaaokseen.

Toiseksi epävarmuuksia liittyy siihen, miten markkinahinta välittyy kuluttajahintoihin, koska kotitalouksilla on monenlaisia sähkösopimuksia. Kolmanneksi kuluttajahintaan vaikuttaa vielä mahdolliset muutokset verotuksessa tai säätelytoimenpiteet meillä tai muualla, joiden ennustaminen on sekin hankalaa. 

Tätä ennuste-epävarmuutta voidaan hahmotta olettamalla sähkön hinnalle erilaisia uria ennusteessa. OP:n ennusteessa sähkön kuluttajahinnan oletetaan maltillisesti nousevan. Vaihtoehtoisesti voidaan hyvin ajatella, että sähkön markkinahinta seuraa sen futuuriuraa, eli markkinahintojen osoittamaa ennustetta sähkön hinnalle. Tällä oletuksella sähkön kuluttajahinnan voidaan nähdä nousevan 43 c/kWh talvella, jonka jälkeen hinta asettuu 23 c/kWh tasolle ensi vuoden aikana. Kuvio 1 näyttää OP:n inflaatioennusteen ja vaihtoehtoisen laskelman perustuen sähköfutuurien avulla laskettuun sähkön kuluttajahintaan.

Kuvio 1: OP:n inflaatioennuste eri sähkön hintaurilla

Jos sähkön hinta nousee markkinahintojen osoittaman uran mukaisesti (futuuriura), niin se siirtää inflaatiohuipun osumista myöhemmäksi eli syyskuulta joulukuulle. Lisäksi inflaatio olisi 0,7 prosenttiyksikköä ennustettua korkeampaa vuonna 2023.

Talvikuukausina inflaatio olisi jopa 1,5 prosenttiyksikköä korkeampaa kuin nykyisessä ennusteessa. Lyhyellä aikavälillä energian – ja erityisesti nyt sähkön – hintakehitys tuo merkittävää epävarmuutta inflaatiokehitykseen.

Toisaalta laskelma vahvistaa ennusteen suhteellisen varmoja tuloksia. Vaikka sähkön hinta nousisi suhteellisen paljon, olisi inflaatio edelleen hidastuvaa ensi vuonna ja vuoden 2023 inflaatio olisi kuluvan vuoden inflaatiota hitaampaa. Laskelmasta myös huomataan, että inflaation huippu myös saavutetaan lähiaikoina, joskin myöhemmin kuin ennusteessa. Nämä tulokset ovat seurausta siitä, että sähkön suhteellinen hinnan muutos pienenee syksyn ja talven mittaan, vaikka sähkön hinta edelleen nousisi.

Ennuste-epävarmuus on hyvä huomioida myös oman talouden suunnittelussa

Inflaatio ei enää ole asia, joka voidaan sivuuttaa kotitalouksien tai yritysten taloutta suunniteltaessa. Edellä ollut laskelma havainnollisti, että inflaatio voi helposti olla ennustettua korkeampaa etenkin lyhyellä aikavälillä, mutta hyvin todennäköisesti kuitenkin maltillistuu ensi vuoden aikana. Inflaatio voikin vielä mennä huonompaan suuntaa ennen kuin tilanne paranee.

Epävarmuutta inflaatiokehitykseen tuo tällä hetkellä erityisesti sähkön hintakehitykseen liittyvä epävarmuus. Tähän epävarmuuteen on hyvä myös varautua. Etenkin kotitalouksissa tai yrityksissä, joissa energiaa kulutetaan paljon, on syytä pyrkiä säästämään niin rahaa korkeaan energialaskuun kuin itse energian käyttöäkin. 

Ennusteessa myös pidemmällä aikavälillä inflaation ennustetaan jatkuvan viime vuosikymmentä selvästi korkeampana. Inflaatio onkin asia johon pitää kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota niin kotitalouksien kuin yritystenkin.

Miten selvitä arjessa, kun hinnat nousevat mutta tulot eivät? Miten saan rahani riittämään?

Tule mukaan säästämään loppuvuoden menoja varten ja osallistu maksuttomaan OP:n säästöhaasteeseen. Säästöhaasteen aikana saat selkeät ohjeet, joiden avulla on helpompi säästää ja pitää oma talous tasapainossa. Lue lisää.

Kirjoittaja on OP Ryhmän senioriekonomisti.