Maailman muuttuessa joudumme sietämään aiempaa suurempaa epävarmuutta. Muutos edellyttää myös uudenlaista johtajuutta, kirjoittaa Katja Keitaanniemi Kauppalehden kolumnissa.

Teksti Katja Keitaanniemi, toimitusjohtaja, OP Yrityspankki @KKeitaanniemi
Julkaistu 3.10.2022

Kolumni on julkaistu ensimmäisen kerran Kauppalehdessä 3.10.2022.

Maailma ympärillämme on jatkuvassa muutoksessa ja joudumme sietämään aiempaa suurempaa epävarmuutta. Muutos edellyttää myös uudenlaista johtajuutta. Tähän liittyy tiiviisti viime aikojen johtajuuskeskusteluissa esiintynyt käsite psykologinen turvallisuus.

Harvard Business Schoolin professorin Amy Edmondsonin lanseeraama käsite psykologinen turvallisuus tarkoittaa lupaa olla täysin vilpitön ja kertoa asiat kuten ne ovat (Permission of candor). Ihmisten välillä ei ole uhkaa tai pelkoa, joka estäisi yksilöitä nostamasta esiin virheitä tai epäröintejä.  

Psykologinen turvallisuus on kuitenkin vain keino, ei tavoite itsessään. Psykologista turvallisuutta tarvitaan, jotta saamme parhaan ulos itsestämme ja erilaiset äänet kuuluviin ympärillämme. Johtajien on tällöin oltava valmiita sietämään myös epämukavuutta, jonka erilaisten mielipiteiden ja näkemysten tulva aiheuttaa. Johtajan ympärillä pitäisi aina olla haastajia, jotka uskaltavat ja osaavat esittää kysymyksiä. Jatkuva myötäkarvaan silittäminen ei kehitä toimintaa.

Johtajan tehtävänä ei ole tietää kaikkea. Johtajan on tärkeä myös osata sanoa, ettei tiedä. Kun psykologisen turvallisuuden tunne on läsnä, uskallamme myöntää, ettemme tiedä tai osaa, kysymme kysymyksiä, esitämme epäilyksemme. Teemme näin tilaa uusille ja erilaisille ideoille.

Uuden ajan johtajuus on valmentavaa ja kannustavaa - onnistumisen mahdollistamista. Vahvan strategian ja siitä johdettujen tavoitteiden kautta on luotava kehys, jonka sisällä tiimeillä ja yksilöillä on vapautta ratkaista se, miten asetettuihin tavoitteisiin parhaiten päästään. Se tarkoittaa omistajuutta ja vastuunkantoa tavoitteista sekä oman toiminnan jatkuvasta kehittämisestä. Tiimin itseohjautuvuus mahdollistaa nopean reagoinnin asiakkaan muuttuviin tarpeisiin, kun päätöstä tai lupaa ei tarvitse kysyä aina ylhäältä.

Kuten epävarmuus, myös uusien ideoiden ja ajatusten tulva voivat aiheuttaa kaaosta. Antropologi Jitske Kramer puhuu välitilan käsitteestä, joka on tärkeää innovaation ja uuden kehittämisen kannalta. Välitilassa vanha maailma ei enää toimi ja uutta ei ole vielä keksitty. Johtajan tehtävänä on auttaa tiimejä navigoimaan tässä kaaoksessa ­­– luoda suuntaa ja kirkastaa tavoitteita.  

Johtaminen vaatii tässä ajassa paljon. Johtaminen ei ole joko tai, se on sekä että. Se vaatii suurta sydäntä, mutta kovaa ydintä.

Kirjoittaja on OP Yrityspankin toimitusjohtaja ja Harvardin alumni.

Lisää aiheesta

Lisää aiheesta