Harva yritys jää ilman pankkitiliä

Jos yrittäjien taustat ovat kunnossa ja yrityksen liiketoimintasuunnitelma on realistinen, yritys ei jää ilman pankkipalveluita.

Teksti Heikki Peltola, johtaja, pankkitoiminnan pk-yritysasiakkaat
Julkaistu 19.1.2021

Vuodenvaihteessa mediassa on puhututtanut paljon sekuinka moni yrittäjä on jäänyt tahtomattaan ilman pankkitiliä. On myös sanottu, että yritysten tilejä ja palveluita olisi irtosanottu perustelematta. 

Tiedusteliasiaa 21 suurimmasta osuuspankistamme. Vastauksista selvisi, että yritystilin avaamatta jättäminen on edelleen hyvin harvinaistaJoissakin pankeissa tapauksia oli muutama kuukaudessa, joissakin ei yhtään. Ja mitään ei ole jätetty avaamatta tai irtisanottu ilman perusteluja, vaan asiat on käyty läpi tapauskohtaisesti yritysten kanssa. 

Oikeisiin mittasuhteisiin ongelman laajuus asettuu, kun katsoo uusien yritysten määrää. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa perustettiin vuonna 2019 noin 40 000 uutta yritystä. Suomen yrityksistä noin 40 prosenttia on OP Ryhmän asiakkaana. 

Miksi sitten joidenkin yritysten tili jää avaamatta?  

Selvitämme heti alussa kaikilta uusilta asiakkailtamme monia asioita, jotka ovat edellytyksenä asiakkuudelle. Näin myös täytämme osaltamme meille laissa asetettuja vaatimuksia asiakkaan tuntemisestarahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä sekä pakotteiden noudattamisesta.  

Jos yrityksen toimintaan liittyy esimerkiksi liiallisia rahanpesuun liittyviä riskejä tai emme pysty täyttämään sääntelyn meille asettamia velvollisuuksia, emme voi avata yritykselle tiliä.  

Riskejä arvioidessamme käymme läpi yrityksen toimintaa ja taustojaPankin on tiedettävä tileillä olevien varojen alkuperä ja mihin varoja siirretään. Meille on myös tärkeää tuntea ja ymmärtää yrityksen liiketoiminta: mitä se on, keneltä ostetaan ja kenelle myydään. Varojen siirrot erityisesti EU:n listaamiin korkean riskin maihin tekevät asiakkuudesta korkeariskisen 

Toinen yleinen syy asiakkuuden epäämiselle voi liittyä yrittäjän selvittämättömiin maksuhäiriöihin. Selvitämme esimerkiksi aina, onko yrittäjällä maksuhäiriöitä tai liiketoimintakieltoja. 

Vastuullisuus on osa OP Ryhmän DNA:ta 

Vastuullisuus on yksi OP Ryhmän keskeisistä arvoista. Haluamme varmistaa kaikin keinoin, että noudatamme sääntelyä ja rakennamme omalta osaltamme kestävää taloutta. Se on koko yhteiskunnan etu. 

Yritysten kannattaakin myös oma-aloitteisesti täydentää ja päivittää tietojaan kattavasti, jotta ajantasaiset tiedot ovat luotettavien tahojen käytössä. 

Jos saamme tarvittavat tiedot asiakkuudesta, yrityksen taustat ovat kunnossa ja ymmärrämme yrityksen liiketoiminnan, yritys saa avattua pankkipalvelut Suomessa.

Lue lisää yrityksiltä kysyttävistä asioista ja päivitä yrityksesi tiedot täällä.

Heikki Peltola vastaa osuuspankkien pk-yritysasiakkaiden tuote- ja palvelukehityksestä, sähköisistä kanavista sekä pk-yritysrahoituksesta. Heikki on työskennellyt yli 30 vuotta yritysasiakkaiden kanssa useissa eri tehtävissä.

Lisää aiheesta

Lisää aiheesta