Sijoittamisen suosio on korona-aikana kasvanut merkittävästi, ja yksityishenkilöiden lisäksi myös pk-yritykset ovat löytäneet sijoittamisen. Ennätyslukemiin kasvaneen sijoitusinnon taustalla on pandemian aikana investointivarovaisuudesta kertyneet säästöt.

Teksti Heikki Peltola, johtaja, pankkitoiminnan pk-yritysasiakkaat
Julkaistu 27.12.2021

Olemme jo jonkin aikaan päässeet todistamaan henkilöasiakkaiden kasvanutta sijoitusintoa. Sama on nyt nähtävissä yrityksissä: suomalaiset pk-yritykset sijoittavat nyt ennätyksellisen aktiivisesti. Erityisesti alle 50 työntekijän pien- ja mikroyritysten sijoitusaktiivisuus on tänä vuonna kasvanut.

Koronapandemia on vienyt yritykset säästöliekille, ja pandemian jatkuessa investointeihin suhtaudutaan edelleen varovaisesti. Kolikolla on myös toinen puoli: yrityksen tilille on voinut säästöjen myötä kertyä käteisvarallisuutta. Nyt monessa yrityksessä on havahduttu siihen, ettei rahoja kannata makuuttaa tilillä. Monet pk-yrityksistä eivät kuitenkaan ole valmiita ottamaan riskejä sijoitustensa kanssa. Sijoittaminen kohdistuu pääasiassa likvideihin kohteisiin, sillä yritykset näyttävät varautuvan elpyviin investointeihin.

Mihin pk-yritykset sitten sijoittavat? Lähes puolet pk-yritysten sijoituksista menee korkorahastoihin. Toiseksi eniten merkintöjä tehdään vaihtoehtoisiin rahastoihin, jotka sijoittavat perinteisten listattujen osake- ja korkomarkkinoiden ulkopuolisille markkinoille. Matala korkoympäristö on ajanut etsimään myös vaihtoehtoisia sijoituskohteita.

Ilahduttavaa on, että pk-yritykset ovat löytäneet myös vastuullisen sijoittamisen. Asiakasdatamme mukaan vastuullisten rahastojen kappalemääräinen myynti on kaksinkertaistunut viime vuoteen verrattuna. Myös pk-yritysasiakkaiden suora osakekaupankäynti on tänä vuonna vilkastunut. Pk-yritysten suurimmat osakeomistukset ovat Kone, Neste ja Sampo.

Haluaisitko sijoittaa yrityksesi varoja? Helppo tapa hakea parempaa tuottoa yrityksen rahavaroille on sijoituspohjainen kassanhallinta. Sijoituspohjainen kassanhallinta on palvelu, joka sijoittaa yrityksen ylimääräiset varat automaattisesti paremman tuoton piiriin ja automatiikka huolehtii, että tilillä on aina riittävästi rahaa myös juoksevia kuluja varten.

Heikki Peltola vastaa osuuspankkien pk-yritysasiakkaiden tuote- ja palvelukehityksestä, sähköisistä kanavista sekä pk-yritysrahoituksesta. Heikki on työskennellyt yli 30 vuotta yritysasiakkaiden kanssa useissa eri tehtävissä.