Pk-yritysten rahoitushakemusten määrä on nousussa ensimmäistä kertaa vuoden 2021 alkupuolen jälkeen. Suunta on oikea ja viesti rohkaiseva. Näyttää siltä, että pk-yritykset alkavat pikkuhiljaa purkaa korona-aikana kertynyttä investointivelkaa, sillä rahoitusta haetaan myös uusiin investointeihin.

Teksti Heikki Peltola, johtaja, pankkitoiminnan pk-yritysasiakkaat
Julkaistu 22.11.2021

OP:n myöntämien yritysluottojen määrä oli vielä vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana kaukana vuoden 2020 määristä. Kevään 2020 yritysluottojen määrää oli kasvattanut pandemian aiheuttamat käyttöpääomatarpeet, minkä jälkeen alkoi pidempi matalapaine.

Nyt rahoituskysyntä ja OP:n myöntämien yritysluottojen määrä näyttävät viimein piristymisen merkkejä. Digitaalisten yritysrahoitushakemusten määrä on noussut OP:lla 22 % viimeisen kolmen kuukauden aikana, kun se oli edellisen kerran nousussa alkuvuonna 2021. Myös OP:n myöntämät yritysluotot olivat vuoden kolmannella neljänneksellä ensimmäistä kertaa viime vuoden tasolla.

Maltillinenkin kasvu rahoituskysynnässä ja yritysluottojen määrässä on pitkän matalapaineen jälkeen positiivinen kehityssuunta. Merkittävää on, että pk-yritykset tekevät koko ajan enemmän uusia investointeja käyttöpääomatarpeiden ja uudelleenrahoitusten sijasta.

Tällä hetkellä investointeja tekevät erityisesti matkailuala, teknisen tuotannon alat ja asunto-osakeyhtiöt. OP:n pk-yritysasiakkaat ovat viime kuukausina hakeneet rahoitusta etenkin koneisiin, kalustoon ja ajoneuvoihin. Varovaisuutta on kuitenkin vielä ilmassa: esimerkiksi työvoiman ja raaka-aineiden saatavuus sekä hintojen nousu pakottavat jotkut yritykset ottamaan investointien suhteen rauhallisemmin. Palvelualoilla taas on odotettavissa, että investointikysyntä purkautuu vähitellen.

Yrityksen kasvun vastakohta on se, että yritys kuihtuu tai on paikallaan. Kasvu ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan investoinnit edellyttävät pääomaa. Tämän mahdollistamisessa pankilla on tärkeä rooli. Haluammekin OP:lla valmentaa pk-yrittäjiä kohti parempaa talousosaamista ja rohkaista kannattavaan kasvuun Yrittäjän talousvalmennuksella.

Pk-yrityksissä on omaksuttu sujuvat mobiiliasioinnin tavat

Pandemia muutti myös pankissa asiointia, ja sujuva pankkiasioiden hoitaminen ilman konttorikäyntiä on noussut yrityksille ensisijaisen tärkeäksi. Tämä näkyy myös yrityksille suunnatun mobiiliasiointisovellus OP-yritysmobiilin kirjautumisluvuissa. OP-yritysmobiiliin on kirjauduttu tänä vuonna jo 16,8 miljoonaa kertaa, mikä on yli kolmanneksen enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

On ilahduttavaa, että pk-yritykset ovat omaksuneet uudet ja sujuvat mobiiliasiointitavat. Esimerkiksi rahoitusta haetaan koko ajan enemmän OP-yritysmobiilin kautta: tänä vuonna tulleista digirahoitushakemuksista jo yli viidennes (21 %) on tehty mobiilissa. Samaten yritysasiakkuuden perustaminen digikanavien kautta on koko ajan yleisempää. Yrityksille digitaalinen asiakkuuden perustaminen on ollut mahdollista OP:lla jo muutaman vuoden ajan.

Pankissa asioinnille ja henkilökohtaiselle neuvonnalle on kuitenkin paikkansa ja aikansa. Digitaalisesti haetut lainat ovat tyypillisesti summiltaan maltillisempia kuin henkilökohtaamisissa käynnistetyt luottohankkeet, sillä isommat investoinnit edellyttävät edelleen keskusteluyhteyttä asiantuntijan kanssa sekä syvempää asiantuntijuutta myös meiltä pankin puolelta.

Yrittäjän arki voi olla hektistä, jolloin käytännön asioiden hoitamiseen tarvitaan sujuvat työkalut. OP-yritysmobiililla yrittäjä hoitaa pankkiasiat silloin, kun sopiva hetki on. Lue lisää.‍

Heikki Peltola vastaa osuuspankkien pk-yritysasiakkaiden tuote- ja palvelukehityksestä, sähköisistä kanavista sekä pk-yritysrahoituksesta. Heikki on työskennellyt yli 30 vuotta yritysasiakkaiden kanssa useissa eri tehtävissä.