Kestävä kehitys on välttämättömyys ja aihe tunnistetaan myös pk-yrityksissä alati paremmin.

Teksti Heikki Peltola, johtaja, pankkitoiminnan pk-yritysasiakkaat
Julkaistu 13.5.2024

Teetimme vuodenvaihteessa valtakunnallisen pk-yritysten tutkimuksen (n=1020), jossa selvitimme vastuullisuuden merkitystä yrityksille. Vastaus ”Teema on ajankohtainen ja teemme merkittäviä panostuksia” saatiin odotuksia vastaten 46 %:lta keskisuurista yrityksistä. Toisessa laidassa mikroyrityksistä vain 17 % oli panostanut aiheeseen ja 42 % totesi, ettei ole ajankohtainen. Ymmärrettävää sikäli, että pienemmässä yrityskoossa on asiakkaina lähinnä kuluttaja-asiakkaita, jotka eivät vielä merkittävästi valinnoillaan ohjaa yrityksiä edellyttämällä vastuullisuuden toteen näyttämistä.  
 
Suuryritystutkimuksessamme saimme samaan aikaan vahvistuksen sille, että suuryritykset panostavat vahvasti ja monimuotoisesti vastuullisuuteen sekä edellyttävät toimitusketjuiltansa dokumentoitua vastuullisuutta. Tuotanto- ja toimitusketjuissa vastuullisuus on pk-yritykselle kasvava kilpailuetu, koska yli puolet suomalaisista suuryrityksistä kertoo joutuneensa vaihtamaan alihankkijoita kiristyvien vastuullisuusvelvoitteiden takia, ja lähes saman verran suunnittelee muutosten tekemistä lähitulevaisuudessa. 

Vastuullisuuteen panostavat pk-yritykset paljastuivat tutkimuksessamme muuta yrityskantaa kasvuhakuisemmiksi ja toiminnallisesti edelläkävijöiksi. Sellaiset yritykset ovat sekä liikekumppaneille että työntekijöille mielenkiintoisempia. Viime kädessä kaikki lähtee ihmisistä, motivoituneista ja merkityksellisyyttä kokevista työntekijöistä. Vaikka vastuullisuusteemassa painottuu ympäristöasiat, voi pk-yrityksen vastuullisuusohjelma perustellusti alkaa työturvallisuudesta, työviihtyvyydestä, pysyvyydestä ja työnantajamaineesta. 
 
Perheyritykset ovat monesti mukana myös uusien yritysten ja liikeideoiden vaikuttajina, omistajina ja päätöksentekijöinä. Vastuullisuuden kulttuuria on mahdollista ja hyödyllistä istuttaa kohdeyrityksiin sekä uusiin alkuihin. Ja vaikka siitä nyt muodostuu lähinnä kilpailuedun optio, joka ei yksin riitä onnistumiseen, yhdistettynä kasvavaan kestävän kehityksen tietoisuuteen ja edessä oleviin raportointivelvoitteisiin (CSRD), suunnan näyttäminen on itsessään yhteiskuntavastuullista. Useimmiten asioita kannattaa tehdä myös yhteisten, omaa yritystä suurempien tavoitteiden eteen.    

Puheenvuoro on julkaistu alun perin Perheyritysten liiton Perhe & Yritys 1/2024-lehdessä 

Heikki Peltola vastaa osuuspankkien pk-yritysasiakkaiden tuote- ja palvelukehityksestä, sähköisistä kanavista sekä pk-yritysrahoituksesta. Heikki on työskennellyt yli 30 vuotta yritysasiakkaiden kanssa useissa eri tehtävissä.