Jos OP:n suuryritystutkimuksen 2021 tulosten viestiä kuvaisi säätilana, se edustaisi leutoa mutta apeaa suomalaisen etelärannikon talviaamua. Näkyvyys on heikko. Halu uusiin seikkailuihin on matala. Omassa tukikohdassa on kuitenkin lämmintä ja turvallista. Hetki tuntuu siksi oikealta nikkaroida paikkoja kuntoon – virittää kilpailukyvyn ja kilpailuedun lähteitä.

Teksti Pekka Mattila, valtiotieteiden tohtori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Professor of Practice
Julkaistu 12.1.2021

COVID-19 sekoitti maailman ja Euroopan talvella ja keväällä 2020. Terveyskriisiä uhkaa jo seurata taloudellinen kriisi. Elinkeinoelämän tilanne ja tunnelma ratkaisevat nyt paljon. 

Suomen 250 suurimman yrityksen ylimmiltä johtajilta kysyttiin tunnelmasta ja tulevaisuudesta OP:n mahdollistamassa ja Aalto-yliopiston tutkijoiden toteuttamassa suuryritystutkimuksessa nyt jo yhdeksättä kertaa. Tulokset ovat vahvasti ankkuroituja, sillä sekä tutkimuksen vastaajamäärä että kattavuus saavuttivat jälleen uudet ennätyksensä. 

Varjot lankeavat suuryritystutkimuksen tuloksissa pitkinä. Vastanneiden suuryritysten kasvuetunojasta ei ole enää tietoakaan. Onneksi entistä useampi niistä haluaa kuitenkin tasapainottaa tehostamista ja säästämistä uuden liiketoiminnan etsinnällä. Samalla, kun Venäjän eristäytymiskehitykseen on jo sopeuduttu ja Yhdistyneen Kuningaskunnan kasvuodotuksista koko lailla luovuttu, Yhdysvaltoihin kohdistuu presidentinhallinnosta riippumatta jälleen toiveikkuutta.

Erityisesti suomalaiseen politiikkaan ja hallituspohjaan kohdistuu nyt erityislaatuista epäilyä. Miltei 81 prosenttia vastaajista kokee, että Suomen poliittiseen johtamiseen liittyy epävarmuutta. Luku on vertailusarjassa ennätyskorkea. Yli 78 prosenttia vastaajayrityksistä on myös valmistautunut pitkäkestoiseen matalan kasvun aikaan. Tämä ei lupaa hyvää Suomelle.   

Samalla tutkimus kertoo myös uskosta ja toivosta. Tulokset eivät ole lainkaan niin synkkiä, kun ryhmän vetäjänä alkujaan pelkäsin. Vastanneet suuryritykset ovat sitkeitä ja kimmoisia suojellessaan toimintaansa. Työllistäminen ei kokonaisuutena ennakoi laskua edes Suomessa. Omiin alihankkijoihin ja kumppaneihin on myös sitouduttu vahvasti.   

Miltei 85 prosenttia vastaajayrityksistä on myös valmis investoimaan nopeasti, mikäli lupaus kysynnän käänteestä on uskottava. COVID-sesongin uskotaan lisäksi parantaneen markkina-asemaltaan vahvojen ja digitaalisesti toimivien yritysten suhteellisia toimintaedellytyksiä. Epävarmassa tilanteessa vakiintuneita asiakassuhteita osataan myös arvostaa enemmän kuin kertakauppaa.   

Huonot tiet, hyvät hevoset. Näin otsikoi kirjailijamestari Veijo Meri Suomen historiaan pureutuvan sarjansa toisen osan. Saman luonnehdinnan voi nyt antaa suuryritysten mielentilalle. Ne uskovat omiin mahdollisuuksiinsa myös vaikeassa markkinassa ja sumuisessa toimintaympäristössä. Paine kohdistuu nyt julkiseen valtaan ja poliitikkoihin: onnistuvatko he turvaamaan ennakoitavan toiminta- ja investointiympäristön.  

Suuryritystutkimus tarjoaa vuosittain ainutlaatuisen katsauksen suomalaisten ja Suomessa toimivien suuryritysten tulevaisuuteen sekä talouden näkymiin. Tutkimus kattaa 250 suurinta yritystä. Tutustu vuoden 2021 tutkimukseen täällä.

Kirjoittaja Pekka Mattila on valtiotieteiden tohtori ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Professor of Practice. Hänen erikoisalaansa ovat varsinkin suurten yritysten transformaatiot.