Eläkeasiat tuntuvat helposti kaukaisilta – varsinkin nuorille, eikä se ole ihme. Eläketurvakeskuksen tuoreen laskelman mukaan eläkkeellesiirtyminen myöhentyy koko ajan. Eläkkeellesiirtymisiän odote on laskelman mukaan 63,3 vuotta vuonna 2030, melkein vuoden enemmän kuin tällä hetkellä. OP:n kyselytutkimuksen mukaan nuoret eivät usko saavansa edes kohtalaista eläkettä, kun sinne asti pääsevät, ja se kertoo heidän ajattelutavastaan.

Teksti Sari Heinonen, toimitusjohtaja, OP-Henkivakuutus Oy @sari_hoo
Julkaistu 26.10.2022

OP:n Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä selviää, että yleisesti ottaen suomalaiset arvioivat hyvin oman eläkkeensä kokoluokan. Silmiinpistävää on se, että kyselyn mukaan melkein puolet suomalaisista 15–24-vuotiaista uskoo saavansa lakisääteistä kuukausieläkettä 1000 euroa kuukaudessa tai vielä vähemmän, 25–34-vuotiaista vastaajista näin ajattelee kolmannes. Se on aika pieni summa euromäärällisesti.

Ymmärrys eläketasosta kasvaa luonnollisesti iän myötä ja sitä voi olla vaikeakin arvioida, kun aihe koskettaa konkreettisesti vasta tulevaisuudessa. Pidän silti huolestuttavana sitä, että näin iso osa nuorista aikuisista ajattelee, että heidän kuukausieläkkeensä on selkeästi vähemmän kuin mediaanieläke. Mediaanieläke oli vuonna 2021 Eläketurvakeskuksen mukaan 1 559 euroa kuukaudessa.

Eläketurvakeskuksen äskettäin julkaisema laskelma kertoo, että eläkkeiden pitkän aikavälin rahoitusnäkymät ovat parantuneet. Epävarmuus on kuitenkin pysynyt, ja nuoret varmasti tietävät sen. Tämä näkyy myös nuorten kasvaneessa sijoitusinnossa viime vuosina, mikä on itsessään erittäin tervetullut ilmiö. OP:n tilastojen mukaan yhä useampi suomalainen on rahastosäästäjä joko suoraan tai sijoitusvakuutuksen kautta.

Eläkeyhtiöt sijoittavat eläkevaroja, jotta yhä suurenevat eläkemenot voidaan kattaa tuotoilla. Kaikkien suomalaisten tulisi lisäksi huolehtia oma-aloitteisesta säästämisestä, jotta myös eläkkeellä voi viettää omannäköistä elämää. Nuoret tuntuvat ymmärtävän tämän.


OP:n kyselytutkimukseen vastasi verkkopaneelissa kesä–heinäkuussa 16–79-vuotiaita suomalaisia (n=1096) valtakunnallisesti edustavasti. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy OP:n toimeksiannosta. Vastausten virhemarginaali on enimmillään +/- 3,2 prosenttiyksikköä.

Kirjoittaja Sari Heinonen on OP-Henkivakuutus Oy:n toimitusjohtaja