Ilmastonmuutos on aikamme polttavimpia kysymyksiä, joka vaatii toimia niin hallituksilta, yrityksiltä kuin kuluttajiltakin. Mutta kenen toimet ratkaisevat?

Teksti Timo Ritakallio, OP Ryhmän pääjohtaja @ritakti
Julkaistu 18.6.2019

Toukokuussa julkaistu Sitran raportti toi esiin, miten kuluttajien on muutettava käyttäytymistään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Raportin mukaan vapaa-ajan matkoilla tulisi siirtyä julkisiin kulkuvälineisiin ja ruokavaliota muokata ilmastoystävällisempään suuntaan.

Mielestäni vastuuta ilmastonmuutoksen hidastamista ei tule jättää pelkästään kuluttajien harteille. Näyttäisi, että myös poliittinen päätöksenteko asian suhteen on hidasta. Yritykset toimivat jo nyt - ja myös finanssialalla on ilmastonmuutoksen hidastamisessa tärkeä rooli.

Finanssialalla ilmastonmuutos on noussut isoksi teemaksi. Vakuuttajat kantavat riskin vaikkapa sään ääri-ilmiöiden aikaansaamista vahingoista – yhtenä esimerkkinä voi mainita metsäpalot tai kuivuuden. Toisaalta finanssiala suurena sijoittajana ja rahoittajana on tärkeässä roolissa kanavoimassa rahoitusta ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtääviin toimiin.

Jo nyt esimerkiksi yritysten liiketoimintaa arvioidaan pankeissa siltä kannalta, miten niiden liiketoiminta edistää tai hidastaa ilmastonmuutosta. Tämä on rahoittajien riskien hallintaa. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit yrityksille kasvavat, joten ne yritykset, jotka aktiivisesti pyrkivät hallitsemaan tätä riskiä ja toimivat ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, ovat rahoittajan kannalta kiinnostavia.

Meillä on velvollisuus toimia, jotta maapallomme säilyy elinkelpoisena myös tuleville sukupolville. OP Ryhmässä arvopohjamme velvoittaa meitä tekemään päätöksiä, joilla turvataan toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä. Ilmastomuutoksen hidastamiseen tähtäävät päätökset ovat siis toimintamme ydintä. Painetta rahoituspäätöksiin, jotka tukevat ympäristöystävällisempää liiketoimintaa, tulee kuitenkin myös ulkopuolelta.

Institutionaaliset sijoittajat, joilta pankit keräävät rahoitusta, ovat yhä kiinnostuneempia ympäristöystävällisistä ja vastuullisista sijoituskohteista. Tämän kysynnän ansiosta pankit saavat rahoittajiltaan edullisempaa rahoitusta, jos varat menevät niin sanottujen vihreiden lainojen rahoittamiseen. Siksi yritys saa pankista rahoitusta ympäristöystävällisiin hankkeisiin helpommin ja edullisemmilla ehdoilla. Se kannustaa ympäristö- ja ilmastotoimiin.

EU osaltaan vauhdittaa finanssialan toimia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Komission toimintaohjelmassa on tavoitteena kehittää finanssialaa Euroopassa kestävämpään suuntaan. Kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmää työstetään EU:ssa parhaillaan, komissio valmistelee standardiehdotusta vihreille joukkovelkakirjalainoille eli Green Bondeille, jollaisen OP:kin laski liikkeelle alkuvuodesta. Valmistelussa on myös EU Ecolabel finanssialan tuotteille. Se helpottaisi esimerkiksi ympäristöystävällisten rahastojen tai sijoitussidonnaisten vakuutusten tunnistamista. Yhteiset luokittelukäytännöt ja pelisäännöt ovat hyvä askel.

Finanssiala ei yksin voi ilmastonmuutosta hidastaa, vaan tarvitsee työhön mukaan sekä yritys- että yksityisasiakkaansa. Finanssialan kautta myös kuluttajilla on mahdollisuus vaikuttaa, esimerkiksi valitsemalla säästämiseen vihreitä rahastoja, ja tutustumalla omistamiensa rahastojen vastuullisuusvaikutuksiin, jotka olemme julkistaneet vuodesta 2017 lähtien.

Ilmastonmuutos vaatii toimia meiltä kaikilta.

Kirjoittaja Timo Ritakallio on OP Ryhmän pääjohtaja.