Suomalaisten talousosaamisessa on näkyvillä positiivisia tuulia: kiinnostus säästämiseen ja sijoittamiseen näyttää jatkavan kasvuaan. Ilahduttavasti myös OP:n nuoret asiakkaat sijoittavat aiempia vuosia enemmän.

Teksti Timo Ritakallio, OP Ryhmän pääjohtaja @ritakti
Julkaistu 15.10.2021

Lähes 70 prosenttia OP:n kyselytutkimukseen vastanneista alle 30-vuotiaista aikuisista kertoo olevansa kiinnostunut tai erittäin kiinnostunut raha-asioista. Valtaosa heistä pitää omaa talousosaamistaan hyvänä.

Talousosaamisessa on kuitenkin vielä paljon tehtävää. OP:n kyselytutkimuksessa miltei joka toinen nuori kertoo, että raha-asioista puhuminen ahdistaa. Huolestuttavaa on myös se, että kaikilla ole ketään, jonka kanssa puhua rahasta. Omaa rahankäyttöään ei helposti herää aikuisenakaan pohtimaan, jos nuorena ei opi puhumaan rahasta ja taloudesta.

Maksuhäiriömerkintöjen määrä puhuu edelleen karua totuutta siitä, että omat taloustaidot eivät kaikissa talouksissa näytä kantavan. Asiakastiedon mukaan syyskuun lopussa maksuhäiriömerkintöjä oli lähes 400 000 suomalaisella. Maksuhäiriömerkintöjen määrää kasvattavat ennen kaikkea kohtuuttomien korkojen pikavipit. 

Liian monella vaurastumisen kynnykseksi ja oman taloudenhallinnan kompastuskiveksi nousee huono talousosaaminen, kun oman talouden ylivelkaantumisen varoitusmerkkejä ja perusasioita oman talouden budjetoinnista ei ymmärretä. Ilahduttavasti maksuhäiriömerkintöjen määrän kehityksen suunta on oikea, ja maksuhäiriöitä on nyt noin 3 000 suomalaisella vähemmän kuin vuosi sitten.

Vaikka tilastollisesti maksuhäiriömerkintöjen kasvu on tasaantunut, taloudelliset vaikeudet voivat kuitenkin aiheuttaa yksittäisen henkilön elämässä suurta epävarmuutta, häpeää ja ahdistusta - jopa yhteiskunnasta syrjäytymistä. Yksikin uusi maksuhäiriömerkintä, joka olisi voitu riittävällä taloustaito-opetuksella välttää, on yksi maksuhäiriömerkintä liikaa.

Taloustaito-osaaminen Suomessa on ollut kansainvälisessä PISA-testin vertailussa hyvällä tasolla. Kuitenkin vertailtaessa vaikkapa Ruotsiin huomataan, että suuri osa suomalaisista sijoittaa rahoja mieluummin nollakorkoisille pankkitileille kuin paremmin tuottaviin sijoituskohteisiin, esimerkiksi osakesijoituksiin tai rahastoihin. Yhteiskunnan kannalta vaurastuminen toisi taloudellista hyvinvointia koko maalle: kotitaloudet, jotka hallitsevat oman taloutensa pystyvät myös sijoittamaan ja investoimaan. Samalla kun taloustaito-osaamista kasvattamalla vähennämme talousvaikeuksien aiheuttamaa inhimillistä kärsimystä, edistämme myös koko kansakunnan hyvinvointia.

Talousosaamisen kasvattaminen on polku, joka parhaimmillaan alkaa jo lapsuuden varhaiskasvatuksessa, ja jatkuu läpi elämän uuden oppimisena. Useat tahot Suomessa tekevät jatkuvasti valmennustyötä lasten ja nuorten oman talouden perustaitojen parantamiseksi. Taloustaitojen opetuksen pitäisikin tavoittaa kaikki suomalaiset.

Pankeilla on oma roolinsa talouskasvatuksessa esimerkiksi vastuullisina luotonantajina, jotka arvioivat realistisesti lainanottajan maksukykyä, palvelevat asiantuntijoina raha-asioiden kysymyksissä tai tarjoavat monipuolisia taloudenhallinnan tuotteita ja palveluita. Taloustaitotyöllä on tärkeä rooli osana OP Ryhmän vastuullisuustyötä, ja esimerkiksi vuonna 2020 valmensimme taloustaitoja 52 000 lapselle ja nuorelle. Taloustaitotyömme perusta ovat osuuspankkien koulu- ja oppilaitoskäynnit ympäri Suomen.

Nuoruudessa opitut taidot heijastuvat talousosaamiseen myös aikuisena. Ei haittaa, ettei tiedä vielä kaikkea, jos on valmis oppimaan uutta. Nyt omaa talousosaamista voi kehittää kaikille avoimella Miten talous toimii? -verkkokurssilla, joka tarjoaa asiantuntijoiden ajantasaisimman näkemyksen taloustieteen perusteista kuten talouskasvusta, rahoitusmarkkinoista, investoinneista ja talouden suhdannevaihteluista. OP Ryhmä on viestintäkumppanina verkkokurssilla, joka on tarkoitettu erityisesti opinnoissaan toiselle asteelle ehtineille tai sitä vanhemmille. Verkkokurssin ovat toteuttaneet Taloustieteen keskus Helsinki GSE ja rahoittaneet Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto.

Me OP Ryhmässä haluamme tehdä suomalaisista fiksua talouskansaa: Talouden ymmärtämisen perusteet luovat pohjan matkalla kohti oman talouden hallintaa ja vaurastumista.

Kirjoittaja Timo Ritakallio on OP Ryhmän pääjohtaja.