OP Ryhmä on mukana tänään alkavassa elinkeinoelämän yhteisessä kampanjassa, jossa yritykset jakavat parhaita käytäntöjään turvalliseen paluuseen kohti normaalimpaan arkea.

Teksti Timo Ritakallio, OP Ryhmän pääjohtaja @ritakti
Julkaistu 20.5.2020

Enter 2020 -nimellä kulkeva ohjelma kokoaa avoimelle alustalle yritysten käytännöt asteittaiselle ja turvalliselle paluulle työpaikoille, kauppoihin, ravintoloihin, kahviloihin, lääkärin vastaanotolle ja julkisiin liikennevälineisiin.

Olemme OP:ssa halunneet lähteä mukaan kampanjaan, koska näemme paluun kohti normaalimpaa tilaa merkittävänä askeleena Suomen elpymiselle koronapandemian aiheuttamasta talouskriisistä. Olemme tehneet useita toimia suomalaisten ja suomalaisten yritysten tukemiseksi talouskriisin aikana.

Toimeliaisuuden turvallinen lisääminen on talouden elpymisen kannalta ratkaisevan tärkeää. Suomen talous ja koko maailman talous on kohdannut koronapandemian myötä aivan poikkeuksellisen taloudellisen aktiviteetin supistumisen. Viime viikolla julkistettiin OP:n ekonomistien suhdanne-ennuste, joka ennustaa Suomen talouden laskevan tänä vuonna kuusi prosenttia ja kääntyvän ensi vuonna 3,5 prosentin nousuun.

Kulutuksen osuus BKT:sta on suuri. Elpymisen vauhdille on erityisen merkityksellistä se, miten suomalaisten luottamus palautuu ja pelot pandemiasta vähenevät. Kulutus ei palaudu ennalleen, mikäli ihmiset eivät uskalla asioida kaupoissa tai ravintoloissa tai käyttää muita palveluita. Kulutuksen lisääntymisellä on merkittävä vaikutus työllisyyteen, sillä kauppa, ravintolat ja palvelualat työllistävät suuren joukon ihmisiä. Kuluttajien luottamuksella talouteen on merkittäviä seurannaisvaikutuksia koko yhteiskuntaan.

Julkistamalla avoimesti suunnitelmiaan turvallisuuden varmistamiseksi pandemian jatkuessa, suomalaiset yritykset pyrkivät lisäämään luottamusta siihen, että turvallisuusasioita on todella mietitty tarkoin, ja että turvallisuuden varmistamiseksi on luotu uusia käytäntöjä. On hyvä muistaa, että koronapandemian hidastamiseksi tehdyt rajoitukset ovat luoneet taloudellisten haittojen lisäksi myös kansanterveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia.

Olemme tehneet OP:ssa tarkat suunnitelmat siitä, miten toimitaan, kun alamme ottaa askelia kohti normaalimpaa arkea. Uskomme, että näistä suunnitelmista voi olla hyötyä muillekin yrityksille Suomessa. Meidän suunnitelmissamme keskeistä on, että paluu työpaikalle on asteittainen, hallittu ja että lähikontakteja vältetään jatkossakin. Myös tehostettu hygienia on lähitulevaisuudessakin tiivis osa arkeamme.

Meillä on myös suuri määrä suunnitelmia siitä, miten varmistamme jatkossakin asiakkaidemme turvallisuuden silloin, kun heillä on tarve asioida pankissa. Olemme ohjanneet asiointia digitaalisiin kanaviin, perustaneet oman neuvontapuhelimen erityistä tukea tarvitseville asiakasryhmille ja osassa konttoreista tarjotaan omia asiointiaikoja riskiryhmille. Lisäksi konttoreissa käytössä on suojapleksejä, ja hygieniaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Kehitämme edelleen toimintaamme myös turvallisen asioinnin edistämiseksi.

Paluu fyysiseen työympäristöön on tärkeää tuottavuudelle, innovaatioille ja myös ihmisten sosiaaliselle kanssakäymiselle. Paluu tavanomaisempaan arkeen on tärkeää Suomen taloudelle ja tulevaisuudelle – talouden elpymisen merkitystä ei tule vähätellä, sillä taloudellinen hyvinvointi lisää merkittävästi ihmisten hyvinvointia.

Kaikkein tärkeintä koronapandemian jatkuessa on tietenkin turvallisuus, ja sen eteen teemme nyt työtä!

EK:n ja suomalaisten yritysten kampanjaan voi tutustua täällä.

Kirjoittaja Timo Ritakallio on OP Ryhmän pääjohtaja.