OP Ryhmä perustettiin 1900-luvun alussa rahoittamaan maaseudun köyhää väestöä. Osuuskassat mahdollistivat maaseutuelinkeinon kehittymisen. Siitä lähtien meillä on osuustoiminnallisena toimijana ollut aivan erityinen tehtävä kannatella suomalaista yhteiskuntaa, myös kriisien keskellä.

Teksti Timo Ritakallio, OP Ryhmän pääjohtaja @ritakti
Julkaistu 23.4.2020

OP on aina pärjännyt hyvin vaikeina aikoina: oli sitten kyse sota-ajoista tai pankkikriisistä. Meillä on ollut tärkeä rooli niin sodan jälkeisen jälleenrakentamisen kuin kaupungistumisenkin rahoittamisessa. Olemme olleet mukana mahdollistamassa Suomen kansainvälistymistä ja digitalisoitumista.

Koko OP Ryhmän historian ajan olemme olleet mukana historian murrosvaiheissa rakentamassa suomalaista menestystarinaa.

Kriisit opettavat meitä kaikkia, myös pankkeja - ja kriisien jälkeen pääsemme uudelleen hyvään vauhtiin. OP selvisi esimerkiksi 90-luvun syvästä lamasta ilman valtion apuja, mutta ei toki kolhuitta. Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin jälkeen OP Ryhmä koki vahvaa kasvua. Asiakasmäärämme kasvoi, markkinaosuutemme nousi ja vakavaraisuutemme vahvistui. Nyt, vuonna 2020 olemme Suomen suurin toimija niin talletuksissa, luotoissa kuin vahinkovakuutuksessakin.

Miten selviämme tämänkertaisesta suuresta kriisistä, koronapandemiasta? Miten pankit tukevat tällä kertaa yhteiskuntaa?

Vastausta voi hakea esimerkiksi meidän kohdallamme perustehtävästämme. Me edistämme omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Tämän lupauksen pitäminen velvoittaa meitä, ja tätä perustehtäväämme olemme pyrkineet toteuttamaan myös koronapandemian aiheuttamassa kriisissä. Olemme turvanneet suomalaisten kotitalouksien ja yritysten taloudellisia edellytyksiä lyhennysvapain, varmistaneet, että vakuutuskorvaukset käsitellään nopeasti ja huolehtineet, että yritykset ja kotitaloudet saavat kriisinkin keskellä rahoitusta tarpeisiinsa.

Laajasti eri puolilla Suomea sijaitsevat osuuspankit ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja paikallisen yhteisön kanssa. Tunnemme paikallisen toimintaympäristömme pitkältä ajalta, joten pystymme rahoittamaan kotitalouksia ja yrityksiä erilaisina taloudellisina aikoina. Paikallisen yritystoiminnan pitkäjänteinen rahoittaminen on yksi alueellisen hyvinvoinnin ja jatkuvuuden tärkeimmistä edellytyksistä.

Finanssikriisi opetti, että pankkien varautuminen vaikeisiin aikoihin on tärkeää. Tätä varten suomalaisilla pankeilla on nyt vahvat puskurit heikomman ajan varalle. Näiden puskurien avulla OP ja muut pankit pystyvät nyt tukemaan suomalaisia yrityksiä ja kotitalouksia.

Finanssialalla on yhteys ihan jokaiseen suomalaiseen kotitalouteen ja yritykseen. Kukaan ei nyky-yhteiskunnassa pärjää ilman finanssitoimijoita. Raha ei liiku, jos ei ole pankkeja. Ilman pankkeja ihmiset eivät saisi palkkojaan, eivätkä yritykset voisi toimia tai investoida tulevaan. Ilman vakuutustoimijoita itseään ei voisi vakuuttaa riskien varalta.

Toisaalta taas pankit ovat hyvin riippuvaisia ympäristöstään. Pankit menestyvät toimintaympäristönsä mukana – niiden toiminnan perusta on taloudellisessa aktiviteetissa, yritysten toiminnassa ja menestyksessä sekä kotitalouksien säästämisessä, sijoittamisessa ja kuluttamisessa. Siksi finanssialan edun mukaista on saada yritykset jaloilleen ja ihmiset takaisin töihin. Tähän työhön haluamme osallistua tälläkin kertaa. Olemme kantaneet vastuutamme kriisin keskellä, ja aiomme tehdä vielä paljon yritysten toimintaedellytysten varmistamiseksi, suomalaisten kotitalouksien tukemiseksi ja Suomen elpymisen edistämiseksi.

OP on Suomen suurin yritysten rahoittaja. Teemme tällä hetkellä kaikkemme, jotta kaikki ne yritykset, jotka ennen koronapandemiaa olivat elinvoimaisia, selviytyvät tämän vaikean ajan yli. Yrityslainojen lyhennysvapaiden lisäksi kanavoimme Finnveran takaamaa yritysrahoitusta ja suuntaamme seuraavan OP Joukko-osto-kampanjan paikallisten pk-yritysten tuotteille. Tarjoamme yrityksille webinaareja verkkokaupan perustamiseen ja uuden kasvun löytämiseen digitaalisesta kaupankäynnistä.

Nyt on aika keskittyä siihen, millainen Suomi kriisistä purjehtii ulos. Jokainen panostus suomalaisiin yrityksiin on panostus maamme hyvinvointiin. Uskon, että tämä kriisi on sellainen, josta Suomi kyllä selviää ja nousee entistä vahvempana ja uutta oppineena kohtaamaan tulevaisuuden.

Yhdessä luomme Suomen tulevaisuuden menestyksen!

Blogi on osa Puhalletaan yhteen Suomeen -teemaa, jolla OP haluaa tukea yrityksiä poikkeustilanteen aikana, kiinnittää huomiota yritysten tärkeään merkitykseen yhteiskunnassa ja kannustaa muitakin toimimaan paikallisten yritysten puolesta. Tutustu teemasivuihin, jonne on koottu OP:n tukitoimet, helpotukset, ohjeet ja vinkit yrityksille.

Kirjoittaja Timo Ritakallio on OP Ryhmän pääjohtaja.