Koronaviruspandemia haastaa kaikkia, mutta pankit voivat tukea niin kotitalouksia kuin yrityksiä toimimalla vastuullisesti. Suomen etu on, että pankit ovat myös vahvassa kunnossa kohtaamaan vaikean tilanteen – OP on yksi Euroopan vakavaraisimmista pankeista.

Teksti Timo Ritakallio, OP Ryhmän pääjohtaja @ritakti
Julkaistu 25.3.2020

Koronapandemian leviäminen Suomessa ja pandemian hillitsemiseen liittyvät toimet ovat yllättäneet meidät kaikki. Myös taloudelliset vaikutukset ovat olleet laajoja jo pandemian alkuvaiheessa.

Tämä tilanne haastaa vahvasti myös finanssialaa. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden on toimittava vastuullisesti, jotta taloudelliset vahingot saadaan rajattua mahdollisimman pieniksi.

Kun pandemian taloudelliset vaikutukset valkenivat, me OP Ryhmässä päätimme tarjota asuntolaina-asiakkaillemme jopa vuoden mittaisen lyhennysvapaan, mikäli koronapandemia vaikeuttaa heidän taloudellista tilannettaan. Tähän mahdollisuuteen ovat tarttuneet tuhannet asiakkaamme. Samaan aikaan tarjosimme myös pk-yrityksille mahdollisuutta maksuohjelmien muutoksiin. Finnveran takauksien avulla voimme varmistaa, että elinkelpoisia yrityksiä ei tarvitse päästää kaatumaan koronapandemian ja siitä aiheutuvan taantuman vuoksi.

Tuhannet yhteydenotot, joita pankki tässä tilanteessa saa, merkitsevät luonnollisesti sitä, että myös ruuhkia hakemusten käsittelyyn syntyy. OP Ryhmän markkinaosuus niin asuntolainoissa kuin yritysluotoissa on noin 40 prosenttia – se merkitsee, että asiakasmäärät ovat valtavia. Tärkein pyrkimyksemme kriisin keskellä on varmistaa, että hakemukset käsitellään mahdollisimman tehokkaasti, ja tässä käytämme apuna myös robotiikkaa.

Perustehtävämme OP Ryhmässä on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Tämä perustehtävä velvoittaa meitä myös käsillä olevan kriisin keskellä. Olemme tehneet useita toimia, joilla yritämme varmistaa, että asiakkaamme voivat hoitaa pankkiasioitaan mahdollisimman turvallisesti myös pandemian aikana. Ohjaamme asiakkaitamme asioimaan digitaalisissa kanavissa, joissa tartuntavaaraa ei ole. Konttoreissa asioivien henkilöiden lukumäärää on rajoitettu. Lisäksi useissa konttoreissa on erityisryhmille tarjolla omia asiointiaikoja. Avasimme myös oman puhelinlinjan erityistukea tarvitseville asiakkaillemme ja heidän läheisilleen. Linjan avulla haluamme varmistaa, että kaikkien asiakkaidemme pankkiasiointi sujuu myös poikkeustilanteessa.

Finanssiala on tällaisen kriisin keskellä aivan kriittinen ja keskeinen yhteiskunnan osa. Meillä on tärkeä tehtävä pitää huolta siitä, että rahaliikenne säilyy häiriöttömänä – palkat ja eläkkeet saapuvat ajallaan tileille, jotta yhteiskunta toimii. Suomalaisten hakemat vakuutuskorvaukset on käsiteltävä nopeasti ja vakuutusasiakkaita on pystyttävä neuvomaan, kun tarve tiedolle on suuri. Yritysten tulee saada neuvoja ja rahoitusta toimintaansa. Myös yritysten välisessä maksuliikenteessä pyörien tulee pyöriä. Kannamme vastuuta Suomen suurimpana maksujen välittäjänä: palveluihin ei ole oletettavissa muutoksia. OP:n vahva kokemus maksujen välittäjänä ja suurin markkinaosuus luovat vankan pohjan jatkuvuudelle.

Jotta varmistamme saumattoman palvelun, meidän on myös äärimmäisen tärkeä pitää huolta henkilöstömme turvallisuudesta. Olemme ottaneet laajamittaisesti käyttöön etätyötä niissä tehtävissä, joissa sen tekeminen on mahdollista. Pankkisalaisuuden ja asiakkaidemme yksityisyyden suojan ja tietoturvan varjelemisesta emme tingi – siksi osa työtehtävistä on nyt ja jatkossa tehtävä pankin tiloissa. Olemme ottaneet käyttöön erilaisia vuorojärjestelmiä, joilla varmistamme sen, että koronatartuntoja voidaan torjua ja sen, että kriittisiin toimintoihimme riittää henkilökuntaa.

Koronapandemia on aiheuttanut valtavan myllerryksen osakemarkkinoilla ja myös Suomen talous syöksyi päivissä taantumaan. Monelle on tullut tapahtumista mieleen vuoden 2008 finanssikriisi. On kuitenkin hyvä muistaa, että aika on nyt erilainen. Pandemia on lähtöisin muualta kuin itse taloudesta tai rahoitusmarkkinoista, joten on mahdollista, että talous myös toipuu nopeasti, kun viruksen leviäminen saadaan pysäytettyä. Lisäksi kohtaamme tämänkertaisen kriisin aivan toisenlaisessa tilanteessa kuin finanssikriisin. Pankkien vakavaraisuus on huomattavasti korkeammalla tasolla kuin finanssikriisin aikoihin. Myös yritykset ovat taseiltaan vahvassa kunnossa kriisistä selvitäkseen.

Aika haastaa meitä kaikkia. Mutta vaikeistakin hetkistä selviämme, kun toimimme vastuullisesti ja muistamme aina myös katsoa kriisin yli. Tulemme tästäkin kriisistä ulos paljon uutta oppineina.

Kirjoittaja Timo Ritakallio on OP Ryhmän pääjohtaja.