Poikkeusvuoden jälkeen suunnataan varovaisen toiveikas katse tulevaan.

Teksti Timo Ritakallio, OP Ryhmän pääjohtaja @ritakti
Julkaistu 27.1.2021

Takanamme on yksi poikkeuksellisimmista vuosista ihmiskunnan lähihistoriassa. Vuosi sitten, uuden vuosikymmenen kynnyksellä, osasimme ennakoida arvaamattomien ilmiöiden muokkaavan maailmaamme ja ympäristöämme. Mutta globaalin pandemian kokonaisvaltaista vaikutusta yhteiskuntaamme tuskin kukaan osasi kuvitella.

Kriisivuoden tapahtumia tarkastellessa on hyvä ymmärtää, että lähihistoriamme taloudelliset kriisit ovat opettaneet meitä monin eri tavoin. Kymmenen vuoden takaisesta finanssikriisistä opittiin paljon, ja viime keväänä keskuspankit sekä USA:ssa että Euroopassa tekivät nopeita, talousjärjestelmää pelastavia elvytyspäätöksiä. Tämä helpotti ja helpottaa edelleen talouden toipumista luonnonkatastrofiin verrattavissa olleesta äkillisestä kysyntäshokista. Nykyisenkaltaista elvytyspolitiikkaa ei voida kuitenkaan jatkaa loputtomiin. Investointielvytystä tarvitaan edelleen, mutta samalla on käännettävä katseet siihen, miten luomme parhaat edellytykset talouden toipumiselle ja uudelle kasvulle.

Finanssialalle koronavuosi oli yhtä lailla ennennäkemätön. Ripeillä toimilla pystyimme lyhennysvapaiden avulla auttamaan kymmeniä tuhansia suomalaisia kotitalouksia ja yrityksiä epävarmuuden yli. Tänä vuonna koronarokotusten edetessä pilvet alkavat hälventyä asteittain talouden taivaalta niin yritysten kuin kotitalouksien kohdalla. Tämä on tervetullutta sekä taloudellisesti että inhimillisesti. 

Me OP Ryhmässä haluamme olla mahdollistamassa asiakkaidemme unelmia tänäkin vuonna uuden talouden kasvun siintäessä edessämme. Koronavuoden jälkeen lähdemme vuoteen 2021 kuitenkin verraten varovaisin odotuksin. On haastavaa ennakoida, millä tavalla valmiiksi velkaantunut Euroopan talous nousee kriisistä. Kotitalouksien ja yritysten taloustilanne on säilynyt kokonaisuutena hyvänä toisesta korona-aallosta huolimatta. Elpyminen voi kuitenkin jäädä lyhyeksi, ja ongelmia voi ilmaantua vielä viiveellä. Osaltaan tähän vaikuttaa se, että Euroopan finanssisektorin, erityisesti Etelä-Euroopan pankkien kunto ei ole kaikilta osin hyvä.

Koronakriisi on osoittanut, että vahvoihin instituutioihin nojaava yhteiskuntamme kykenee selviämään verraten hyvin poikkeustilanteissakin. Yhtä lailla meidän suomalaisten kyky sopeutua ja noudattaa valtiovallan suosituksia on suojannut elämäämme. Tasavallan presidentin viime kevään sanoin, pian alkaa toivottavasti olla terveiden ihmisten aika laittaa taloutta kuntoon.

Kirjoittaja Timo Ritakallio on OP Ryhmän pääjohtaja.