Työntekemisen muotojen muutokset, kuten monipaikkainen työskentely ja hybridityö, luovat ennen kaikkea mahdollisuuksia, mutta aikaansaavat toki myös perustavaa laatua olevia pohdintoja: missä työskenteletkään päänsääntöisesti, missä asuinpaikkasi sijaitseekaan, miten ja milloin työmatkailet jne. Keskityn tässä kirjoituksessani työmatkailuun liittyvään asumiseen tai oikeammin majoittumiseen.

Teksti Arja Vatanen, Specialist, Workforce planning and Career
Kuva Kyösti Vatanen
Julkaistu 9.6.2022

Kuten ensimmäisessä Tiimi siellä, minä täällä -kirjoituksessani jo totesin, yksilön työmatkustamiseen vaikuttaa nykyinen maailmantilanne; pandemian aikana supistetut juna- ja lentovuorot eivät ole palautuneet korona-aikaa edeltävälle tasolle, Ukrainan ja Venäjän välisen konfliktin seurannaisvaikutuksena erilaiset saatavuusongelmat ja nopeasti kohoavat kustannukset ovat vain syventyneet, ja toisaalta –työmatkakysyntäkään ei ole enää samanlaista. Yksittäiselle työmatkaajalle tämä aiheuttaa sen, ettei niin sanotusti ”päiväseltään” toimistolla tai ankkuritapaamisissa käynti onnistu, jos pääasiallinen työn tekemisen paikka (ja ehkä samalla se asuinpaikkakin) sijaitsee ”kaukana” keskuksista tai se sijaitsee vähäisten tai olemattomien julkisten liikenneyhteyksien varrella. Tällöin hänen on varauduttava harkitsemaan työmatkailuun liittyen myös majoitusvaihtoehtoja.  

Majoittumismahdollisuuksia on – ja ei ole, riippuen, miten asiaa tarkastelee. Osalle löytyy työmatkan varrelta ystäviä tai sukulaisia, jotka ottavat myös yövieraita vastaan. Yökyläpaikat tosin saattavat käydä vähiin, jos majoittumistarvetta samassa kohteessa on sangen usein. Sellaiselle, jolla ei tällaista mahdollisuutta ole, vaihtoehtona on tutkia erilaiset majoituspalvelut, jotka voivat tulla tiuhaan käytettyinä hyvinkin hintaviksi. Kakkosasunnon hankkiminen voi olla perusteltua jossain tilanteissa, mutta ei ole läheskään aina tarkoituksenmukaista tai edes saavutettavissa oleva ratkaisu. Joskus asunto saattaa kulkea työmatkalla mukana, mutta on ehkä meillä finanssialalla vielä hieman harvinaisempaa…

Työmatkustamisen vaikutukset tiimiläiseen

Pitkät työmatkat voivat uuvuttaa, sekä itse matkanteko että vieraassa paikassa majoittuminen. Jos myös majoittumiseen liittyy tarve seurustella ja ylläpitää sosiaalisia suhteita, palautuminen saattaa jäädä vajaaksi tai toteutumatta. Varsinkin, kun jo itse työpäivä on sisältänyt runsaasti erilaisia kontakteja ja tiiviitä tapaamisia kuten ankkuritapaamisiin monesti ladataan. Jos palautuminen onnistuu vasta ns. normaaliympyröihin palattua, voi tiimiläisen työteho heiketä useammaksi päiväksi – etenkin jos itse matkanteko vielä ajoittuu aamuaikaiseen tai iltamyöhään, tai molempiin.

Jokaisella kerralla uuden majapaikan etsiminen voi aiheuttaa kuormitusta jo ennen itse matkaa, sillä majoituspalvelun valintaan vaikuttavat monet tekijät. Sijainti on ratkaiseva monestakin näkökulmasta, esimerkiksi kuinka kaukana tai lähellä majapaikka on toimistosta, tapaamisista ja liikenneyhteyksistä, onko majoitus vilkkaalla vai rauhallisella alueella, millaiset virkistäytymis- tai ruokailumahdollisuudet sen yhteydestä tai läheisyydestä löytyvät. Itse majapaikassa pitää viihtyä, tuntea olonsa turvalliseksi, pystyä rentoutumaan ja nukkumaan. Palveluntarjoajan tulee olla luotettava ja majoitustilanteen sujuttava odotetulla tavalla niin, että työmatkustamisen rasitus pysyisi hallinnassa. Ja tietenkin monelle meistä on todella tärkeää se, mitä majoitus maksaa, sillä majoittuminen aiheuttaa lisäkustannuksia yleensä sekä työntekijälle että työnantajalle – vähintäänkin välillisesti ja kumpikin osapuoli mielellään näitä kustannuksiaan minimoisi.

Villit visiot vol 2

Työmatkustaminen siis vaikuttaa tiimiläisen hyvinvointiinkin sekä positiivisesti, mutta myös negatiivisia seuraamuksia voi olla ja on siksi sekä työntekijän itsensä että työnantajan intressissä pitää haittavaikutukset minimissä. Matkustaminen lohkaisee melkomoisesti tunteja vapaa-ajasta ja laittaa aivan ymmärrettävästi yksilön tasapainoilemaan sen kanssa, minkä verran sisällyttää työviikkoihinsa minkinlaisia työpäiviä etä- vastaan toimistopäivävaihtoehtoineen. Koska toimistolla työskentely ja erilaiset tapaamiset kuuluvat tapaamme tehdä työtämme, miten voisimme saada pidettyä työmatkustamisen vaakakupin plussan puolella niissäkin tilanteissa, kun työmatkalta ei pääse illaksi kotiin?

Mitäs tuumaatte siitä, jos OPlla olisi (ainakin pääkaupunkiseudulla) tarjota työntekijöilleen lyhytaikaiseen tarpeeseen soveltuva, edullinen, kodinomainen majoitusmahdollisuus? Vähän samaan tapaan kuin on esimerkiksi potilashotelleja tai vaikkapa syöpäyhdistysten ylläpitämiä soluasuntoja kauempaa hoitoon tuleville. OPlaisella olisi mahdollisuus vuokrata tällainen majapaikka yhdeksi tai useammaksi yöksi sen mukaan kuin yksittäinen työmatka, koulutus, projektityö tai muu tarve edellyttäisi. Majapaikassa olisi mahdollisuus seurustella muiden OPlaisten kanssa, vetäytyä omiin oloihinsa, laittaa ruokaa, viettää vapaa aikaa, olla vaan… Maksaisiko tällainen ratkaisu itseään takaisin paremmin voivina, levänneinä ja vähemmän matkustusta stressaavina tiimiläisinä? Voisiko se olla vetovoimatekijä ja houkutella uusia työntekijöitä OPlle? Yhteiskuntavastuu, suunnannäyttäjä, edelläkävijä, villeissä visioissa löytyy monta hyvää perustelua kaikelle uudelle.

Ratkaisu toki vaatisi OPlta investoinnin hankkia tällaisia asuntoja ja ylläpitää niitä. Etukäteissuunnittelua olisi tietysti paljon, pitäisi mm. luoda käytänteet varaamiseen ja vuokraamiseen, mutta toisaalta tällainen projekti voisi olla hyvinkin hyvää innovaatiota tuottavaa tekemistä. Olisiko siis kuitenkin pohtimisen arvoinen visio? Vaikka tämä olisikin joskus ollut mietinnässä, voisiko ottaa tarkastelun alle uudelleen? Täällä olisi ainakin yksi reissaava tiimiläinen valmiina niin mukaan suunnittelemaan, pilotoimaan kuin käyttämään.

Kirjoittaja Arja Vatanen työskentelee asiantuntijana (Specialist, Workforce planning and Career) Henkilöstö, Kulttuuri ja Viestintä Osaamiskeskuksessa Ura-heimossa kehittämisen tiimissä nimeltään Työvoimasuunnittelu ja työantajakuva. Tiimissä hänen vastuullaan ovat etenkin työuran alkuun liittyvät prosessit ja käytänteet. Arja teki jo nuorena ratkaisun jäädä asumaan ja työskentelemään kotipaikkakunnalleen. Niinpä hän tarkkaileekin asioita maaseutukaupungista käsin.