Kuluneena vuonna maailmantaloutta ovat sekoittaneet niin korkeat korot, Kiinan hidastunut talouskasvu, Euroopan talouskasvun jääminen odotuksista Saksan ajauduttua taantumaan sekä geopolitiikan käänteet.

Kuluneen vuoden tapahtumat heijastuvat ensi vuoteen. OP Varainhoidon mallintaman todennäköisimmän talousskenaarion mukaan maailmantalouden kasvu on ensi vuonna hidasta, sanoo OP:n strategi Jussi Hyöty.

– Maailmantalouden kasvunäkymät ovat ensi vuonna vaisut ja yllätysten todennäköisyys on normaalia suurempi. Emme kuitenkaan odota taloudessa suurta mullistusta koko vuotta ajatellen. Inflaatio jatkaa ensi vuonna hidastumistaan samalla, kun talous hidastuu. Samoin keskuspankit laskevat ohjauskorkoa inflaation hidastuessa kohti tavoitetta. Tässä skenaariossa myös palkansaajat neuvottelevat kohtuulliset palkankorotukset, jolloin kotitalouksien ostovoima pysyy kohtuullisena, kertoo Hyöty.

Näistä lähtökohdista OP Varainhoito on laatinut tuotto-odotukset eri omaisuuslajeille vuodelle 2024. 

Osakemarkkinoiden tuotto-odotukset hieman yli 5 prosentin tasolla 

Tänä vuonna korkosijoitusten tuotot ovat parantuneet huomattavasti korkotason nousun myötä. Vuoden aikana Yhdysvaltain pitkä korko nousi 1,5 prosentista lähelle 5 prosenttia ja Saksan pitkä korko 2 prosentista lähelle 3 prosenttia.

OP Varainhoidon näkemyksen mukaan likvidien korkosijoitusten tuotto-odotukset ovat vuonna 2024 talouden perusskenaariossa 3 ja 7 prosentin välissä. Valtionlainojen tuotto-odotus on 3 prosenttia, kun taas riskiä sisältävien lainojen tuotto-odotus on 5 prosentin tuntumassa.

– Korkojen nousu on lisännyt sijoittajien kiinnostusta erityisesti Yhdysvaltain valtion lainoihin. Korkosijoitukset tarjoavatkin nyt kohtuullisen tuoton ja hyvän suojan markkinoiden riskeille, sanoo Hyöty.

Osakemarkkinoiden tuotto-odotukset ovat puolestaan talouden perusskenaariossa hieman yli 5 prosentin tasolla. Tuotto-odotus vaihtelee 5 ja 7 prosentin välillä.

– Eurooppalaisten osakkeiden tuotto on 6 prosenttia, kun taas Yhdysvaltain, Japanin ja kehittyvien markkinoiden tuotot ovat 5, 6 ja 7 prosenttia. Suomalaisten osakkeiden tuotto-odotus on puolestaan 6 prosentin tuntumassa, sanoo Hyöty.

Korkoja, osakkeita vai molempia?

Moni pohtii, kannattaisiko omassa sijoitussalkussa olla osakkeita vai korkoja vai molempia. Yleensä mitä lyhyempi sijoitusaika ja pienempi riskihakuisuus sijoittajalla on, sitä suurempi tulisi korkosijoitusten osuus olla suhteessa osakkeisiin.

Jos kuitenkin olet valmis sietämään sijoitusten korkeampaa arvonvaihtelua ja sijoitusaikasi on pitkä, kannattaa katsetta suunnata myös osakkeisiin. Usein sijoittajilla on salkussaan sekä korkoja että osakkeita.

Hyöty näkee, että vuodesta 2024 tulee todennäköisesti vaiherikas, mikä kannattaa huomioida sijoitussalkkua rakentaessa.

– Sijoittajalle tärkeä yhdistelmäsalkku, jossa on sekä osakkeita että korkoja, kestää suhdannevaihteluita ja riskejä aikaisempaa paremmin. Vaikka taloudessa riskit ovat kasvaneet, sijoittajan yhdistelmäsalkussa riskit ovat paremmin tasapainossa.

Mietitkö, mihin sijoittaa seuraavaksi? Tutustu op.fi-palvelun Mihin sijoittaa juuri nyt? -sivustoon, johon asiantuntijamme koostavat joka viikko uudet sijoitusideat. 

Omaisuuslajien tuotto-odotukset talouden eri skenaarioissa vuonna 2024

OP Varainhoito on mallintanut kolme erilaista talouden skenaariota ja kunkin omaisuuslajin kehityksen kyseisessä talousympäristössä. Tuotto-odotukset kuvastavat sijoitusten tuottopotentiaalia tarkasteluhetkellä, ja ne päivittyvät markkinoiden arvostustasojen muuttuessa.

Omaisuuslaji

Perusskenaario: Maailman talouskasvu on hidasta (60 % todennäköisyys)

Taantuma: Maailmantalous ajautuu taantumaan (20 % todennäköisyys)

Vahva skenaario: Paluu vahvaan kasvuun (20 % todennäköisyys)

Rahamarkkina

3,7 %

2,9 %

4,7 %

Valtion lainat, euro

3,2 %

13,9 %

-9,1 %

Hyvän luottolaadun yrityslainat (IG), euro

4,6 %

9,7 %

0,6 %

Spekulatiivisen luottolaadun yrityslainat (HY), Eurooppa

4,9 %

1,7 %

10,6 %

Osakkeet, Suomi

5,9 %

-22,2 %

33,3 %

Osakkeet, Eurooppa

6,0 %

-20,3 %

32,2 %

Osakkeet, USA

4,9 %

-16,1 %

25,8 %

Osakkeet, kehittyvät markkinat

6,7 %

-24,8 %

39,5 %

Suorat kiinteistösijoitukset

4,0 %

1,8 %

6,2 %

Metsäsijoitukset

3,6 %

1,9 %

4,7 %

Infrastruktuurisijoitukset

6,2 %

5,0 %

7,4 %

Miten sijoittaa korkoihin? Korkoihin voi sijoittaa helposti esimerkiksi OP:n korkorahastojen avulla. Tutustu OP:n kattavaan rahastovalikoimaan.

Lue myös: 

Tässä 6 superrikkaiden sijoitusvinkkiä – kannattaako niihin uskoa?

Henri Hujala tavoitteli taloudellista riippumattomuutta, kunnes tajusi, ettei se ole hänen unelmansa

GameStop on meemiosake, joka hämmensi sijoitusalaa – 3 asiaa, jota kannattaa tietää meemisijoittamisesta

OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana. 

Esitys perustuu julkisiin lähteisiin ja informaatioon, joita OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä ja näiltä sivuilta saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Tätä esitystä ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen. Sijoituspäätöksiä ei tule perustaa ainoastaan esityksessä annettuihin tietoihin. Yksittäisen rahoitusvälineen arvo nousee ja laskee markkinoiden kehityksen mukaan eikä historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä.