Uusi vuosi on alkanut ja moni sijoittaja pohtii, mihin tänä vuonna kannattaisi sijoittaa. Niin korkojen nopea nousu kuin geopolitiikan käänteet ovat vaikuttaneet voimakkaasti sekä osake- että korkomarkkinoihin, ja ilmassa on yhä paljon epävarmuustekijöitä.

– Emme kuitenkaan näe taloudessa tapahtuvan suurta mullistusta koko vuotta ajatellen. Tällä hetkellä olemme Suomessa maltillisen taantuman ympäristössä, ja taantuman pitäisi alkaa hellittämään vuoden loppua kohti mentäessä, kun inflaatio hidastuu ja korot laskevat, kertoo OP Varainhoidon koroista ja osakkeista vastaava sijoitusjohtaja Tommi Kokkarinen.

Yhdysvaltojen taloudella on potentiaalia kasvaa tänä vuonna hyvää tahtia, mutta Euroopassa tulemme jäämään talouskasvusta. Ennusteidemme mukaan tänä vuonna Euroopan talous onkin heikompi kuin Yhdysvaltojen, jatkaa Kokkarinen.

Talouskasvu ei Yhdysvalloissakaan ole Kokkarisen mukaan tänä vuonna niin pirteää kuin viime vuonna. 

Mihin sijoittajan kannattaa kiinnittää huomiota vuonna 2024? 

On muutamia tekijöitä, joita Kokkarinen kannustaa sijoittajia tänä vuonna seuraamaan. Yksi näistä on inflaatiokehitys.

– Tällä hetkellä markkinat odottavat, että inflaatio laskisi nykyisiltä tasoiltaan. Taloudessa on kuitenkin lukuisia epävarmuustekijöitä ja on mahdollista, että inflaatio jääkin korkealle. Korkea inflaatio voi vaikuttaa merkittävästi korko- ja osakemarkkinoihin.

Toisekseen Kokkarinen kannustaa seuramaan, kasvaako riski talouden ajautumisesta taantumaan.

– Kannattaa tarkastella sekä Euroopan että Yhdysvaltojen työmarkkinaa. Jos työmarkkina alkaa säröilemään ja työttömyys lähtee nousuun, on tällä vaikutusta osakemarkkinaan. Yksinkertaistettuna korkea työttömyys voi heikentää kuluttajien luottamusta talouteen ja vähentää kulutusta, mikä voi vaikuttaa yritysten tuloksiin ja siten myös osakemarkkinoiden kehitykseen. 

Mikäli työttömyys kasvaa liian suureksi, se voi johtaa talouskasvun hidastumiseen ja lopulta taantumaan. Kolmanneksi Kokkarinen kannustaa seuraamaan geopolitiikan käänteitä.

– Jos joku on viime vuosina mennyt vain huonompaan suuntaan, se on geopolitiikka. Geopolitiikan käänteillä on ennen kaikkea suoria vaikutuksia ihmisiin, mutta myös epäsuoria vaikutuksia talouteen. 

Lisäksi tänä vuonna käydään useita merkittäviä presidentinvaaleja, kuten Taiwanin vaalit ja Yhdysvaltojen vaalit, joiden lopputulemat voivat heijastua markkinoihin. 

Kokkarisen sijoitusvinkit vuodelle 2024 – näihin OP Varainhoito uskoo

Viime vuoteen lähdettäessä moni sijoittaja harkitsi korkoihin sijoittamista, sillä korot olivat nousseet voimakkaasti. Tänä vuonna Kokkarinen kannustaa kääntämään katseet sekä korkoihin että osakkeisiin.

– Yhdistelmäsalkku, jossa on sekä osakkeita että korkoja, kestää suhdannevaihteluita ja riskejä aikaisempaa paremmin. Uskomme OP Varainhoidossa kuitenkin, että osakkeet voisivat tarjota tänä vuonna korkoja paremmat tuotot. 

1. Korkosijoitukset: Yhdysvaltojen ja Euroopan Investment Grade (IG) -lainat

Vaikka korkotaso ei ole enää niin korkea kuin viime kesänä, korkotaso on Kokkarisen mukaan edelleen hyvä.

– Jos Euroopan keskuspankki lähtee leikkaamaan korkoja, niin lyhyen koron sijoitukset romahtavat, mutta pitkissä koroissa, kuten investment grade -lainoissa, tuotto-odotus säilyy parempana. Ne myös tuottavat korkojen laskiessa lyhyitä korkoja paremmin, sanoo Kokkarinen.

2. Osakesijoitukset: Kehittyvät osakemarkkinat ja Suomen osakemarkkinat

Kokkarinen näkee kehittyvät osakemarkkinat tälle vuodelle potentiaalisena sijoituskohteena, koska taloussuhdanteen uskotaan vahvistuvan vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana ja osakkeiden arvostukset ovat historiallisen matalalla tasolla.

– Suomalaiset osakkeet jäivät viime vuonna tuottojen osalta Euroopan muihin osakemarkkinoihin hieman tuotoiltaan, joten niillä on sen vuoksi potentiaalia tänä vuonna nousta, sanoo Kokkarinen.

Esimerkiksi OP-Kehittyvät Osakemarkkinat -sijoitusrahaston kautta voi sijoittaa kehittyville markkinoille.

3. Osakesijoitukset: Pienet ja keskisuuret yritykset 

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat Kokkarisen mukaan tuottaneet viime vuosina heikosti, kehitys voisi kuitenkin muuttua tänä vuonna. Päällimmäisenä perusteena on jo selvästi laskenut osakkeiden arvostus sekä edelleen laskeva korkotaso, mikä perinteisesti tukee pienemmän kokoluokan yhtiöitä.

Näihin yrityksiin pääsee OP:n kautta sijoittamaan esimerkiksi OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahaston sekä OP-Amerikka Pienyhtiöt -sijoitusrahaston kautta.

Sijoitti tänä vuonna mihin tahansa, on tärkeä tutustua sijoituskohteisiin huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä. On hyvä varmistaa, että sijoituskohde sopii omaan riskinsietokykyyn ja omiin tavoitteisiin. Sijoittaminen sisältää aina riskejä.

Lue myös: 

Voiko sijoittamalla vaikuttaa yhteiskuntaan? Vastuullista sijoittamista voi tehdä itselle sopivalla tavalla

Nämä rahastot saivat eniten uusia osuudenomistajia vuonna 2023 – Katso lista OP:n suosituimmista rahastoista

Sijoittaja ei pröystäile rahalla – ”Saan iloa asioista, jotka eivät maksa paljon”

Tämä on mainos. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä sijoitusrahastojen avaintietoasiakirjoihin. Tuotteen keskeisimmät ominaisuudet kerrotaan rahastoesitteessä ja avaintietoesitteessä, jotka ovat saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteessa www.op.fi‍‍. Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito. Osakesijoittamisen palvelut tarjoaa osuuspankki.

Lisätietoja OP Varainhoidosta ja sen tuottamista markkinainformaatioista 

OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana. Tämä OP Varainhoidon laatima materiaali on yleistä markkinainformaatiota, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj. Materiaali on tarkoitettu vain OP Varainhoidon asiakkaiden yksityiseen käyttöön ja sen kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen ilman OP Varainhoidon kirjallista lupaa ei ole sallittua. 

Esityksen perustuu julkisiin lähteisiin ja informaatioon, joita OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä ja näiltä sivuilta saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Tätä esitystä ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen.