On aika ottaa kansantalouden perustermit haltuun. Opettele ainakin seuraavat termit:

BKT

"BKT eli bruttokansantuote kuvaa taloudessa tuotettua tuotteiden ja palveluiden arvonlisää. Se on laajin taloudellista toimeliaisuutta kuvaava mittari ja siksi kovassa käytössä. BKT:n laskennassa ei huomioida mm. kotitaloustyötä. BKT per henkilö käytetään usein myös taloudellisen hyvinvoinnin mittarina, vaikka se ei sitä yksiselitteisesti kuvaakaan."

Inflaatio

"Inflaatio kuvaa tavaroiden ja palveluiden hintojen keskimääräistä muutosta vuodentakaisesta. Taustalla on Tilastokeskuksen arvio ns. edustavasta kulutuskorista ja siinä olevien tuotteiden hintojen muutoksesta. Jokainen ihminen kuluttaa kuitenkin eri tavalla tavaroita ja palveluita, joten yksilön kohtaama inflaatio ei välttämättä ole sama kuin yleinen inflaatio."

EKP

"EKP eli Euroopan keskuspankki päättää euroalueen rahapolitiikasta. EKP:n päätehtävä on varmistaa hintatason vakaus euroalueella. Käytännössä se tarkoittaa, että EKP pyrkii pitämään inflaation alle 2 %:ssa (mutta lähellä sitä) keskipitkällä aikavälillä. Perinteisesti EKP:n tärkein rahapoliittinen väline on ohjauskorko, jota muutetaan inflaationäkymien mukaan. Ohjauskorko vaikuttaa euribor-korkoihin, ja siten keskuspankin päätökset välittyvät muun muassa asuntovelallisten maksamaan korkoon."

Työllisyysaste

"Työllisyysaste tarkoittaa työllisten osuutta työikäisestä väestöstä. Yleensä työllisyysaste lasketaan 15-64 -vuotiaista. Mitä korkeampi työllisyysaste, sitä useampi ihminen on töissä ja sitä harvempi työttömänä tai työvoiman ulkopuolella. Korkea työllisyysaste on hyvä asia myös valtiontalouden kannalta, koska silloin useampi maksaa veroja. Pohjoismaisessa vertailussa Suomen työllisyysaste on verrattain matala."

Valuuttakurssi

"Valuuttakurssi tarkoittaa hintaa, jolla yhden maan/alueen valuuttaa voi vaihtaa toisen maan/alueen valuuttaan. Valuuttakurssi vaikuttaa esimerkiksi maan vientituotteiden kilpailukykyyn (mikä heikompi on paikallisen maan valuutta, sitä edullisempia sen maan tuotteet/palvelut ovat muille ja yleensä niiden kysyntä silloin kasvaa). Kotitalouksien arjessa valuuttakurssi näkyy matkustettaessa eri valuutan alueelle; mitä vahvempi on oma valuutta, sitä enemmän sillä saa ostettua matkakohteessa. Valuuttakurssi vaikuttaa myös sijoitusten arvoon. Jos esimerkiksi omistat yhdysvaltalaisia osakkeita ja dollari vahvistuu, nousee sinun sijoituksesi euromääräinen arvo."

Asuntovelallisen perustermit

Viitekorko

"Kaikista lainoista maksetaan korkoa. Korko perustuu niin sanottuun viitekorkoon, joka voi olla lainanantajapankin itse määrittelemä prime-korko tai euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko euribor."

Euribor

"Euribor-korot ovat lyhyitä markkinakorkoja, joilla pankit ovat valmiita lainaamaan toisilleen rahaa vakuudettomasti. Nimi on lyhenne sanoista Euro Interbank Offered Rate. Niitä on eri mittaisia, 1 viikosta 12 kuukauteen. Kotitalouksien arjessa euribor-korot näkyvät erityisesti lainojen viitekorkona. Myös talletuksille maksettava korko on usein sidoksissa johonkin euribor-korkoon."

Lainamarginaali

"Asuntolainasta maksetaan marginaalia, joka on pankin perimä palkkio lainasta. Se lisätään viitekorkoon. Pankki määrittelee marginaalin asiakaskohtaisesti. Sen suuruuteen vaikuttaa muun muassa se, kuinka hyvä maksukykysi on ja millainen asiakas olet pankille: mitä enemmän olet keskittänyt asiointia eli lainoja, vakuutuksia, sijoittamista ja säästämistä samaan pankkiin, sitä arvokkaampi asiakas pankille olet. Marginaaleissa voi olla isojakin eroja eri pankkien välillä. Marginaalia voi ja kannattaa kilpailuttaa pyytämällä tarjousta monesta eri pankista."

Vakuus

"Vakuus tarkoittaa panttia, jonka annat pankille varmistukseksi siitä, että maksat saamasi lainan takaisin. Asuntolainassa ostettava asunto itse toimii vakuutena, mutta pankki voi tarvita muitakin vakuuksia."

Takaus

"Takaus voi toimia yhtenä asuntolainan vakuuksista. Asuntolainalle voi saada valtiontakauksen, kun laina on otettu omaa vakituista asuntoa varten. Lisäksi lainan voi taata toinen, maksukykyinen ihminen, tai lisävakuutena voi olla toisen henkilön, kuten vanhempien, omaisuutta. Takaus tehdään tietylle prosenttiosuudelle lainasta. Kun osuus on maksettu pankille, vakuus raukeaa ja se palautetaan takaisin takaajalle."

Sijoittajat perustermit

Osake

"Osake on omistusosuus yrityksestä. Jos omistaa vaikkapa yhden Nokian osakkeen, omistaa pienen osan Nokiaa. Pörssiyhtiöt maksavat osakkeenomistajille yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiön tilanteen salliessa osinkoa. Osakkeiden arvo voi nousta tai laskea."

Osinko

"Osinko on yrityksen omistajilleen jakama osuus yrityksen voitosta. Osingon määrä riippuu monesta tekijästä, esimerkiksi yrityksen voiton määrästä, osinkopolitiikasta, investointitarpeista yms."

Sijoitusrahasto

"Sijoitusahasto kerää kaikkien sijoittajien rahat yhdeksi potiksi, jotka sijoitetaan rahaston sääntöjen mukaisesti esimerkiksi osakkeisiin, johdannaisiin ja korkoinstrumentteihin. Sijoitusrahaston toimintaa hoitavat rahastoyhtiö ja salkunhoitaja."

Pörssi

"Pörssi on kauppapaikka, jossa käydään kauppaa esimerkiksi osakkeilla, raaka-aineilla, etf:llä, optioilla yms. Nykyään kaupankäynti tapahtuu yleensä elektronisesti. Pörsseissä kaupankäynti on julkista, mikä tarkoittaa, että tehtyjen kauppojen hinnat ja määrät ovat julkisia. Helsingin pörssi on perustettu 1912."

Kansantalouden perustermit selitti OPn kuluttajaekonomisti Henna Mikkonen.

Opettele lisää termejä:

Haetko ensimmäistä asuntolainaa? Opettele nämä termit ennen neuvotteluja

Harkitsetko sijoittamisen aloittamista? Opettele 11 tärkeintä termiä