Entinen meijerimies, kauramaitokeisari ja sarjayrittäjä. Nykyinen hallitusammattilainen ja enkelisijoittaja. Esimerkiksi sellaisella tittelikimaralla voisi kuvailla Raino Kukkosta.

Kukkosen yrittäjäuralle mahtuu monenlaista, esimerkiksi vuonna 2001 Kouvolan Korialle perustettu Kaslink Foods, jonka kaurajuomat nousivat kansan tietoisuuteen viime vuosikymmenen lopulla. Vuonna 2019 Kaslink myytiin Fazerille, ja kyseessä oli yksi suurimpia elintarvikealan kauppoja Suomessa.

Meijeriyrittäjä hyppäsi kasvipohjaisten juomien maailmaan, koska tilastot osoittivat, että tulevaisuuden laseissa ja mukeissa on yhä harvemmin maitoa. Kaslink alkoi ensimmäisten joukossa kehittää kaurapohjaisia tuotteita Suomessa.

Meijeriyrityksen piti investoida kauran prosessointiin tarvittavaan laitteistoon, mutta esimerkiksi juoman pastörointi ja pakkaus hoitui samoilla laitteilla kuin maidonkin. Suunnanvaihdos maidosta kasvipohjaisiin tuotteisiin kannatti.

Kukkonen on iloinen, että yritys on edelleen kotimaisissa käsissä.

– Onhan Fazerilla suuryrityksenä lisäksi erittäin leveät hartiat jatkaa ja kehittää toimintaa.

Raino Kukkonen

Raino Kukkonen tiivistää vastuullisuuden pääajatuksen siten, että vastuullinen yritys ei kuormita tulevaisuutta.

Vastuullisuus kattaa kaiken

Kasvipohjaisten tuotteiden yhteydessä puhutaan herkästi vastuullisuudesta etenkin, jos kasvi- ja eläinperäistä tuotetta verrataan keskenään. Kukkoselle vastuullisuus on kuitenkin hyvin laaja käsite, jonka pitäisi läpileikata yrityksen koko toiminta.

Kukkonen jakaa vastuullisuuden kahteen kategoriaan, eli yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen vastuullisuuteen. Sisäistä ja ulkoista vastuullisuutta ei voi erottaa toisistaan, sillä ne limittyvät toisiinsa ja tukevat toisiaan.

– Ensinnäkin rehellisyyden pitää olla mukana kaikessa tekemisessä, siitä ei voi tinkiä.

Yrityksen sisäiseen vastuullisuuteen voidaan Kukkosen mukaan lukea esimerkiksi lakien, säädösten, työehtosopimusten ja laatujärjestelmien noudattaminen. Kaiken, mitä laitetaan myyntiin, on oltava vaatimukset täyttävää ja turvallista käyttää.

Nuoremmilleen Kukkosella on tapana teroittaa, että laskut on maksettava ajallaan.

– Pitkällä kokemuksella voin sanoa, että laskujen maksaminen viimeistään eräpäivänä osoittaa, että yritys on vastuullinen ja että sen kassassa on, millä maksaa.

Jotta yritys voi kutsua toimintaansa vastuulliseksi, kaikkea ylimääräistä ympäristökuormaa pitää välttää. Kukkonen huomauttaa elintarviketeollisuuden kaltaisella pääomavaltaisella alalla korostuu taloudellinen energiankäyttö ja se, että laitteita ei käytetä turhaan.

Kukkonen lisää yrityksen sisäiseen vastuullisuuteen myös sen, että yrityksen johdon viestinnän on oltava sekä avointa että kannustavaa työntekijöiden suuntaan.

Yrittäjä ei voi tehdä eroa työ- ja vapaa-ajan vastuullisuuden välille.

Tästä päästään yrityksen ulkoiseen vastuuseen. Ulkoisessa vastuussa korostuu erityisesti luottamuksellinen suhde asiakasyrityksiin, tuotteiden laatua valvoviin viranomaisiin, mediaan ja muihin kumppaneihin.

– Missään nimessä ei pidä unohtaa, että myös asiakkaiden pitää voida luottaa yritykseen, Kukkonen lisää.

Vastuunkanto kantaa hedelmää

Vastuullisuus on termi, jota on alettu käyttää enenevässä määrin vasta 2000-luvulla. Kukkonen huomauttaa, että ei hänelle aikanaan koulussa opetettu vastuullisuudesta.

Vaikka vastuullisuus-termi ei ollutkaan käytössä, se ei tarkoita, etteivätkö yritykset olisi ennenkin osanneet kantaa vastuunsa niin halutessaan. Vastuullinen yritys herättää luottamusta myös sen asiakkaissa ja tuotteiden käyttäjissä.

Asiaa voi ajatella myös työntekijän näkökulmasta: jos työnhakija voi hakea joko vastuulliseksi tiedettyyn tai maineeltaan epämääräiseen yritykseen, on itsestään selvää, kumpaan paikkaan hakemus lähtee. Vastuullisuuden voi siis ajatella satavan monella tapaa yrityksen laariin.

Vielä yhden näkökulman tarjoaa sijoittaminen. Kokeneena yrittäjänä ja nykyisenä sijoittajana Kukkonen painottaa, että yritys on siis vastuullinen vain, jos yrittäjäkin on. Pelkillä puheilla ja mediatiedotteilla yritystä ei saada vastuulliseksi, vaan tarvitaan määrätietoista ja ulospäin näkyvää toimintaa.

– Yrittäjä ei voi tehdä eroa työ- ja vapaa-ajan vastuullisuuden välille, Kukkonen tiivistää. 

Raino Kukkonen tiivistää vastuullisuuden pääajatuksen siten, että vastuullinen yritys ei kuormita tulevaisuutta.

Lue myös:

Vastuullisuus on kestäviä tekoja – näillä vinkeillä jokainen pk-yritys pääsee alkuun vastuullisuustyössä‍

Lue lisää:

Vastuullisesta sijoittamisesta‍

Vastuullisista rahastoista‍

Vastuullisesta rahoittamisesta‍