Suuryritysten rooli vihreän siirtymän toteutumisessa ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa on merkittävä. Suuryrityksistä yli puolet kertoo, että vihreä siirtymä vaatii yritykseltä merkittäviä investointeja. Tulokset selviävät OP:n tuoreesta Yrityspulssi-tutkimuksesta.

Suomalaiset suuryritykset toivovat valtiolta tukea vihreisiin investointeihin.

– Yrityksistä 65 prosenttia on sitä mieltä, että vihreitä investointeja pitäisi tukea valtion taholta esimerkiksi kannustinohjelmalla. Vertailun vuoksi Yhdysvalloissa vihreitä investointeja houkutellaan laajoin tukipaketein. Todennäköisesti meillä kyseisenlainen tukipaketti toteutettaisiin EU-tasoisena, kertoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi.

Suomen vahva asema päästöttömän sähkön tuottajana ja kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden asettajana on kirittänyt uutisia vihreää siirtymää tukevista jätti-investoinneista Suomeen. Suomen houkuttelevuus investointikohteena on kasvanut paitsi ulkoimaisten sijoittajien, myös kotimaisten suurten yritysten keskuudessa. OP:n kyselyyn vastanneista yrityksistä yli kolmannes kertoo kotimaan olevan yritykselle aiempaa kiinnostavampi investointikohde. 

  On hieno uutinen, että ulkomaisten sijoittajien lisäksi myös kotimaisten suuryritysten kiinnostus investoida Suomeen on lisääntynyt. Jotta Suomeen kaavaillut jätti-investoinnit toteutuisivat, vaativat ne myös hallitukselta esimerkiksi lupaprosessien sujuvoittamista ja työperäisen maahanmuuton mahdollistamista, Keitaanniemi sanoo.

Yritykset haluavat rahoittaa liiketoimintaansa sääntelyn, sijoittajien ja asiakkaiden toiveiden mukaisesti kestävällä tavalla. Suuryrityksistä neljännes kertookin etsivänsä liiketoimintansa rahoittamiseen ensisijaisesti vihreää rahoitusta.

Hallituksen ilmastopolitiikan ennakoitavuus herättää huolta kolmanneksessa suuryrityksiä

OP:n selvityksen mukaan suuryritykset näkevät hallituksen vaihtumisessa yrityksensä toiminnan kannalta mahdollisuuksia. Hallituksen vaihtuminen näyttäytyy mahdollisuudelta peräti 63 prosentille yrityksistä.

OP:n tammikuussa julkaiseman Suuryritystutkimuksen mukaan suuryritykset suhtautuivat varsin kriittisesti edeltävään hallitukseen ja erityisesti sen harjoittamaan talouspolitiikkaan.

– Sen sijaan suomalaiset suuryritykset ovat olleet varsin tyytyväisiä hallituksen aktiiviseen teollisuuspolitiikkaan, ja yhdeksän kymmenestä toivoo myös uuden hallituksen sitä jatkavan. Hallituksen ilmastopolitiikan ennakoitavuus taas herättää yrityksissä huolta; tätä mieltä oli reilu kolmannes vastaajista, Keitaanniemi sanoo.

OP Ryhmän teettämään ja Taloustutkimus Oy:n toteuttamaan Yrityspulssi-tutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 100 miljoona euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina toukokuussa 2023. 

Lue myös:

Miten yritysrahoitus voidaan kytkeä vastuullisuuteen?

Tutkimus paljastaa: Suuryritysten investoinnit laahaavat, mutta vastuullisuudesta ei tingitä

Kruunun ja dollarin heikkeneminen haastaa suomalaisia vientiyrityksiä – onneksi suojautuminen tappioilta on mahdollista