Yrityksille asetetut vastuullisuusvaatimukset kasvavat koko ajan. Sääntelystä tulevat vaatimukset koskevat erityisesti suureksi luokiteltuja yrityksiä, mutta vaikuttavat koko arvoketjuun, myös pienempiin yrityksiin, jotka toimivat suuryritysten alihankkijoina.

Vaatimus vastuullisuudesta valuu alihankinta- ja toimitusketjussa alaspäin. Suuryritystutkimuksen* mukaan 42 prosenttia suuryrityksistä on jo joutunut vaihtamaan toimittajiaan ja alihankkijoitaan omien vastuullisuusvelvoitteidensa takia. Yli 45 prosenttia vastaajista kertoo tekevänsä niin lähitulevaisuudessa.

– Tämän pitäisi olla herättävä tieto kaikissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Paine vastuullisuustyöhön kasvaa koko ajan, vaikka varsinaista velvoitetta siihen ei vielä olekaan, OP:n pankkitoiminnan pk-yritysasiakkaista vastaava johtaja Heikki Peltola sanoo.

OP:n teettämästä, Red Note Oy:n toteuttamasta valtakunnallisesta pk-yritystutkimuksesta** käy ilmi, että 64 prosenttia keskisuurista, 84 prosenttia pienistä ja 91 prosenttia mikroyrityksistä ei tunnista vastuullisuustyössä keskeistä ESG-käsitettä. Lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista environmental (ilmasto ja ympäristö), social (ihmiset ja yhteisö) ja governance (hyvä hallintotapa).

Kirjainyhdistelmiä ja käsitteitä tärkeämpää on Peltolan mukaan tehdä omannäköistä vastuullisuustyötä.

– Vastuullisuus on mahdollisuus, kilpailuetu ja tulevaisuudessa elinehto. Vastuullisuus on verbi, toimintaa ja siitä kertomista. Yritys, joka edes yrittää raportoida vastuullisuuttaan, on askeleen oikealla tiellä, Peltola sanoo.

Vastuullisuus liiketoiminnassa tarkoittaa sitä, että yritys toimii kestävällä tavalla. Vastuullinen yritys ottaa huomioon toiminnassaan mahdollisimman hyvin ilmaston, ympäristön (E), ihmiset ja yhteisön (S) sekä noudattaa hyvää hallintotapaa (G). Vastuullisuusteot ovat jo nyt monen pk-yrityksen arkea, mutta niitä ei osata sanoittaa tai raportoida.

Niissä yrityksissä, joissa raportoitu vastuullisuusohjelma on, ovat E ja S Peltolan mukaan korostuneet. G:stä, laillisesta, hyvämaineisesta ja sekä eettisesti että moraalisesti korkeatasoisesta liiketoiminnasta ja sen johtamisesta puhutaan vähemmän, vaikka siitä kiinnijäämisen riski on julkisuuden ja kuluttajien reagointinopeuden takia ilmeinen. Käytännön esimerkkejä tästä on esimerkiksi työlainsäädännön noudattaminen.

Heikki Peltolan mukaan erilaisia hankkeita peilataan rahoituslaitoksissa ilmastoriskille altistumisen kautta. Kun yritykset saadaan tekemään vastuullisia tekoja, on rahoituksen saaminen helpompaa ja edullisempaa.

Ilmastohuoli on kaikkein suurin ja näkyvin vastuullisuuden aihe. Se on globaali, sitä ei kukaan pääse pakoon. Ilmastonmuutos ääriolosuhteineen muodostaa konkreettisia riskejä myös yritystoiminnalle, jolloin siihen on vastuullisuustyötä aloittaessa helpoin tarttua.

Yritys voi asettaa itselleen päästötavoitteita ja vähentää päästöjä, edistää luonnon monimuotoisuutta, soveltaa kiertotalouden periaatteita, pienentää hävikkiä ja käyttää uusiutuvia energialähteitä.

– Ympäristön eteen tehty vastuullisuustyö on konkreettinen teko, ja siksi näistä kolmesta helpoin tavoitteiden asettamisen kannalta, vaikka vaikutukset näkyvätkin vasta pidemmällä aikavälillä. Ympäristöön vaikuttavissa asioissa on myös helpointa tehdä muutoksia, joista voi ja kannattaa kertoa yrityksen viestinnässä, Peltola sanoo.

Vastuullisuus on mahdollisuus, kilpailuetu ja tulevaisuudessa elinehto.

Kuluttajien käyttäytyminen ja tietoisuus sosiaalisen vastuun saralla on nostanut yritysten kiinnostusta tehdä työtä esimerkiksi lapsityövoiman käytön, työolojen ja kansallisten sekä kansainvälisten lakien mukaan toimimisen selvittämiseksi. Vaate- ja elintarviketeollisuus ulkomaisine tuottajineen ovat erityisesti olleet suurennuslasin alla.

Ihmisiin liittyvän vastuullisuuden alle kuuluvat isojen huolien lisäksi monet pienet, yhteisöä arvostavat asiat. Yritys voi sosiaalisen vastuullisuuden nimissä panostaa henkilöstönsä hyvinvointiin, työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksiin ja luoda kulttuuria, jossa jokainen saa olla omanlaisensa ja kuulua silti joukkoon.

– Sosiaalisen vastuun suhteen maailma on hyvin pieni. Inhimillisyyden merkitys korostuu, vastuu tasapuolisuudesta erilaisten ihmisryhmien välillä on yhteinen, Peltola sanoo.

ESG-tekijät ovat olennainen osa maineenhallintaa, siitä syystä toimien tulee olla avoimia, läpinäkyviä ja todennettavia.

Rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden odotetaan ottavan yhteiskunnallista roolia ja edesauttavan vihreässä siirtymässä. Pankit ovat jo julkisesti raportointivelvollisia. Osana oman vastuullisuustavoitteen toteuttamista selvitetään myös asiakasyrityksen vastuullisuutta muun muassa luottokelpoisuusarvioinnissa, kun erilaisia hankkeita peilataan ilmastoriskille altistumisen kautta. Kun yritykset saadaan tekemään vastuullisia tekoja, on rahoituksen saaminen helpompaa ja edullisempaa.

Pankkien tehtävä onkin toimia herättelijänä, vauhdittaa kehitystä ja olla vipuvartena pk-yritysten vastuullisuusorientoitumisessa ennen kuin vaatimukset vastuullisuusteemoista tulevat todellisiksi.

– Vastuullisuudesta puhumalla ja tietoisuutta lisäämällä haetaan jatkuvuutta, ei kasvua tai kustannussäästöjä. Meillä on vain yksi maapallo. Olemme yhdessä itseämme isommalla asialla, Peltola sanoo.

Vastuullisuutta ei voi ostaa sertifikaatilla, se pitää tehdä. OP auttaa asiakkaitaan alkuun vastuullisuustyössä enemmän kuin mielellään. Keskustelu aloitetaan Peltolan mukaan yleensä siitä, ovatko liikekumppanit tai asiakkaat ottaneet asiaa jo puheeksi. Aiheesta jatketaan luontevasti ajatukseen ympäristövaikutusten arvioimisesta. Uteliaisuus ja halu oppia ovat Peltolan mukaan hyvä eväs vastuullisuusmatkalle.

– Kun suhtautuu asiaan uteliaasti, pakko muuttuukin mahdollisuudeksi luoda mielikuvaa ja herättää luottamusta. Asiakkaiden, etenkin kuluttajien, suorat kysymykset ovat usein niin tarkkoja ja tiedostavia, että niiden kautta yritys pääsee kiinni siihen, mistä ainakin kannattaa kertoa julkisesti ja missä asioissa asettaa itselleen tavoitteita, Peltola summaa.

Kolme vinkkiä ESG-sijoituksen parantamiseen pankin silmissä

  1. Tunnista toimialasi keskeiset ESG-teemat ja laadi toimintasuunnitelmat ja tavoitteet näiden osalta.
  2. Paranna yrityksesi raportointia. Keskity raportoinnissa toimialaasi koskeviin olennaisiin teemoihin ja raportoi läpinäkyvästi, miten teemoja yhtiössäsi hallitaan.
  3. Suhtaudu vastuullisuusraporttiin kuin tilinpäätökseen. Raportti antaa liiketoiminnan kehittämisen kannalta tärkeää tietoa.

* 11. kertaa toteutettu Suuryritystutkimus 2022, Nordic Institute of Business & Society -ajatushautomo, N=199 johtoryhmätason vaikuttajaa Suomen 139 suurimmasta yrityksestä.

** OP:n teettämä, Red Note Oy:n toteuttama pk-yritysten valtakunnallinen tutkimus, N=1098. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina syys-marraskuussa 2022.

Tarjoamme kestävät rahoitusratkaisut yrityksesi ja taloyhtiösi vastuullisiin investointeihin. Tutustu rahoitusratkaisuihimme.

Lue myös:

Hyviä tekoja viljan voimalla

Hybridi-rinnekone sekä vettä ja energiaa säästävä lumetusjärjestelmä: Ylläs Ski Resort Ylläsjärven vastuullisuus on tekoja

Lehmän lannan voimalla energiaomavaraiseksi

Artikkeli on julkaistu alunperin HS Visiossa huhtikuussa 2023.