Kassanhallinta on käytännössä tietoisuutta siitä, missä mennään yrityksen kassavarojen osalta: kuinka paljon kassassa on rahaa, kuinka paljon sitä on tulossa ja kuinka paljon menossa. Kun kassanhallinta on tehokasta, se tukee yrityksen päivittäistä toimintaa ja mahdollista kasvua sekä helpottaa tulevaisuuden suunnittelua. Onko yrityksen kassanhallinta jopa tärkeämpää kuin tulos?

– Kyllä. Tulosta ei voi tehdä, jos kokonaisuutta ei hallitse. Jos kassanhallinta on hyvissä käsissä, tuloksen tekeminen onnistuu helpommin, sanoo OP:n maksuliikepäällikkö Elli Nurmi.

Jokaisen yrittäjän kannattaisi suunnata katse kassanhallintaan ja miettiä, olisiko siinä kehitettävää. Viimeiset kaksi vuotta ovat opettaneet siihen, että koskaan ei voi tietää mitä on edessä. Vahva kassa auttaa yritystä varautumaan myös yllättäviin muutoksiin.

Hyvä kassanhallinta lähtee rutiinista

Tärkein perussääntö hyvässä kassanhallinnassa on säännöllinen seuranta. Kassanhallinnan tulisi olla arkipäiväistä toimintaa, jotta yrityksessä pysytään jatkuvasti ajan tasalla kassan tilanteesta.

– Kassanhallinnasta kannattaa kehittää rutiini. Joskus kassanhallinta jää yrityksillä tekemättä, koska sen ajatellaan vievän liikaa aikaa tai olevan liian työlästä. Tehokas kassanhallinta on osa päivittäistä talousprosessia, Nurmi toteaa.

Päivittäisen kassan seurannan rinnalla on hyvä ylläpitää myös investointisuunnitelmaa ja varautua tuleviin investointeihin esimerkiksi kassavarojen määräaikaisella sijoittamisella. Investointeja voi rahoittaa myös ennakoivalla kuukausisäästämisellä.

– Kassanhallintaan kuuluu oleellisesti se, että mietitään mihin kassaan kertyneet varat kannattaa suunnata tai sijoittaa, eli mistä niistä saa parhaimman tuloksen.

Miten kassaa voi vahvistaa?

Tehokas kassanhallinta vahvistaa jo itsessään kassaa, kun muutoksiin pystytään reagoimaan nopeasti. On kuitenkin monia keinoja, joilla kassaa voi pyrkiä vahvistamaan.

– Ensimmäisenä kannattaa käydä läpi perinnän ja laskutuksen tehokkuus sekä osto- ja myyntilaskujen maksuehdot. Paras tilanne on tietysti se, kun itselle on mahdollisimman pitkät maksuajat ja asiakkaiden suuntaan mahdollisimman lyhyet. Näin voidaan tehostaa kassaa ja ennakointia, sillä rahavirrat sisään ja ulos eivät aina mene tasan, Nurmi sanoo.

Tämän ohella yrityksen kannattaa tasaisin väliajoin tarkistaa omien tuotteiden tai palvelujen hinnoittelu ja käydä läpi kuluja. Olisiko hintoja syytä nostaa? Onko yrityksellä turhia menoja, joista voisi luopua? Ostettavien palvelujen sopimukset on myös hyvä kilpailuttaa säännöllisesti.

Tarvittaessa nopea keino kassan vahvistamiseen löytyy pankista.

– OP tarjoaa yritykselle erilaisia rahoituslimiittejä ja luotollista tiliä tukemaan äkillisiä tai suunnitelmallisia hankintoja, Nurmi kertoo. Kassaa on mahdollista vahvistaa myös laskusaatavien myynnillä eli factoringilla.

Apuvälineet helpottavat kassavirran seurantaa

Yrityksessä tulisi olla koko ajan perillä kassan rahamäärä, kassasta menevät kiinteät kulut sekä ovatko laskutus ja perintä ajan tasalla. Kassavirran seurannassa pitää myös huomioida mahdolliset projektit ja niihin liittyvät kulut ja laskutus. Yrityksen koosta ja toimialasta riippuen voi harkita projektikohtaista kassanhallintaa, etenkin suurempien projektien kohdalla.

Jotta kassanhallinta hoituu rutiinilla, sen pitää olla helppoa. Hyvät apuvälineet helpottavat päivittäistä kassavirran seurantaa. OP Yritystalous on digitaalinen palvelu yrityksille juuri tähän tehtävään.

– Palvelusta saa yhdellä näkymällä reaaliaikaisen ja kattavan kokonaiskuvan yrityksen kassan tilanteesta. Siellä pystyy seuraamaan reaaliaikaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä maksuja. Monipankkiominaisuuden avulla saa myös yhdistettyä eri pankeissa olevat tilit yhteen näkymään, jotta näkee yrityksen varojen kokonaistilanteen, Nurmi kuvailee.

OP Yritystalous on digitaalinen palvelu, joka auttaa yritystäsi kassanhallinnassa ja talouden kokonaisvaltaisessa seurannassa. Tutustu palveluun täällä‍.