Sähköauton hankkiminen kiinnostaa yhä useampia suomalaisia, mutta ennen autokaupoille suuntaamista kerrostaloasukkaan sekä taloyhtiön tulee selvittää, miten sähköautojen lataus käytännössä järjestetään.

Taloyhtiön tulisi teettää kysely asukkaiden sähköautojen tai hybridiautojen hankinnasta jo hyvissä ajoissa ennen kuin ensimmäinen tällainen auto ilmestyy taloyhtiön pihaan. Näin toimiessa myös latausmahdollisuuksista voidaan keskustella ja päättää taloyhtiön yhtiökokouksessa kokonaisvaltaisesti. Vaihtoehtoina ovat yleensä taloyhtiön teettämä suurempi latauspisteremontti, tai vaihtoehtoisesti yksittäinen osakas voi asentaa oman latauspisteen lämmitystolpan paikalle.

Päätöksen jälkeen taloyhtiön kannattaa teettää niin kutsuttu latauskartoitus, jossa kartoitetaan pääsähköjärjestelmän tila sekä sen riittävyys. Yleensä sähköliittymän kapasiteetti on riittävä, mutta vain lämmitystä varten mitoitetut, lämmitystolpille menevät kaapelit voivat asettaa omat haasteensa lataamiselle. Vanhemmissa taloyhtiöissä kaapelointi riittää usein vain muutaman auton lataamiseen.

Kulutusmittari lämmitystolppaan

Tavallinen sukopistorasia (suojakosketinpistorasia) riittää hybridiauton lataamiseen, ja siitä autoa ladattaessa virta tulisi nykystandardin mukaan rajata kahdeksaan ampeeriin. Standardiin on kuitenkin tulossa lähiaikoina muutos, jossa virtaraja korvataan pistotulpan lämpötila-anturilla.

Entäpä kulujen seuranta? Tavallisessa lämmitystolpassa ei yleensä ole omaa kulutusmittaria lataussähkön laskutusta varten. Helpoin ratkaisu kulujen seuraamiseksi on tolpan pään vaihtaminen siten, että siitä voi lukea sähkön kulutuksen.

Kulutus on mahdollista arvioida myös ilman kulutusmittaria, mutta tilanne voi johtaa erimielisyyksiin sähkölaskun saapuessa: toisesta syystä kohonnut lasku saattaa epäselvissä tilanteissa mennä syyttä sähköauton omistajan piikkiin.

Tarkasta vakuutukset

Pohjola Vakuutus vaatii ammattilaisen suorittamaa selvitystä sähköverkon soveltuvuudesta sähköauton lataamiseen ennen lataamisen sallimista, jotta lataaminen on turvallista. Jos kiinteistö on iäkkäämpi ja sen sähköverkko alkuperäinen, on samalla syytä suorittaa sähköasennusten määräaikaistarkastus.

Jos latauslaitteet tehdään taloyhtiön hankintana, pitää selvittää, sisältyvätkö latauslaitteet kiinteistön vakuutuksen korvauspiiriin. Mikäli yksittäinen osakas sopii taloyhtiön kanssa itse asennuttavansa latauslaitteen, niin kunnossapitovastuujaosta on sovittava, jotta osapuolille on selvää, kumman vastuulla latauslaitteen vakuuttaminen on.

Tarvittaessa taloyhtiön kannattaa olla yhteydessä vakuutusyhtiöönsä vakuutuksiin ja vaatimuksiin liittyen.

Varsinaista nyrkkisääntöä vahinko- ja korvaustapauksissa ei ole. Jokainen ilmoitettu vahinko käsitellään ja selvitetään tapauskohtaisesti. Lisäksi vahingonkäsittelyssä huomioidaan mahdolliset suojeluohjeiden vaatimukset. 

Juttuun on haastateltu asiantuntijoina SESKO:n standardointkomiteoiden sihteeriä sekä itsenäistä konsulttia Vesa Linja-ahoa sekä Pohjola vakuutuksen Senior Underwritereitä Jari Siljorantaa ja Sami Kehusmaata.

 Lue myös:

Toimiiko sähköauto talvella kunnolla?