Yhtiökokous on osakkaan tärkein vaikutuskanava taloyhtiössä. Kokouksessa pääsee vaikuttamaan omiin asumiskustannuksiinsa, sillä siellä tehdään kiinteistön kuntoon vaikuttavia päätöksiä. Kokouksessa hyväksytään muun muassa taloyhtiön tilinpäätös sekä päätetään yhtiövastikkeista ja valitaan uusi hallitus.

- Moni saattaa ajatella, että itsellä ei ole osaamista tai annettavaa päätettäviin asioihin. Tämä on turha pelko. Huolellinen perehtyminen yhtiökokouskutsun mukana tuleviin materiaaleihin riittää ja kokouksessa voi esittää kysymyksiä itseään mietityttäviin aiheisiin, sanoo OP Ryhmän Pk-yritysasiakkuuksista vastaava johtaja Heikki Peltola.

Taloyhtiön talouden tila

Yhtiökokouksessa käsitellään ja vahvistetaan päättyneen kauden tilinpäätös, käydään läpi kunnossapitotarveselvitys, yhtiössä tehdyt kunnossapito- ja muutostyöt, talousarvio sekä vastikkeiden ja muiden maksujen suuruus. Yhtiökokous päättää myös taloyhtiössä tehtävistä merkittävistä remonteista ja mahdollisista hankinnoista.

- Itseä askarruttavia kysymyksiä kunnossapitokustannuksia tai yhtiön taloudellista tilannetta koskien saa ja kannattaa esittää. On syytä kuitenkin muistaa, että yhtiökokouksessa käsitellään koko taloyhtiötä koskevia asioita ja päivittäiseen asumiseen liittyvät kysymykset on syytä käydä isännöitsijän tai huoltoyhtiön kanssa, Peltola sanoo.

Vastikkeet

Taloyhtiö perii osakkailtaan kahdenlaisia vastikkeita: yhtiö- ja rahoitusvastikkeita. Yhtiövastike on asunto-osakeyhtiölle eli taloyhtiölle maksettava kuukausittainen maksu, jolla katetaan yhtiön ylläpidosta ja hoidosta aiheutuvia kuluja. Rahoitusvastike tarkoittaa taloyhtiön ottaman lainan maksuerää, joka kerätään yleensä kuukausittain yhtiön osakkailta eli asuntojen omistajilta. Näiden lisäksi voidaan määrättyä tarkoitusta varten periä erillistä ennakkorahastoitavaa korjausvastiketta, jos taloon on tulossa iso remontti.

Vastikkeiden suuruudesta päätetään yhtiökokouksessa talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kokouksessa voidaan avata tarkemmin sitä, mistä vastikkeet koostuvat eli mistä osakas maksaa ja mitä hän vastikkeilla saa.

Taloyhtiön lainat ovat lopulta osakkaiden vastuulla olevaa lainaa. Samoin kuin oman asuntolainan suojaksi voi ottaa korkosuojauksen, myös taloyhtiön lainan voi suojata. 

- Suojaus merkitsee käytännössä sen varmistamista, että asumiskustannuksen ennustettavuus paranee, kun korkotason nousun mahdollisuus rajoitetaan, Peltola sanoo.

Remontit ja kunnossapito

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön hallituksen on esitettävä vuosittain kunnossapitotarveselvitys yhtiökokouksessa. Tämä selvitys sisältää hallituksen arvion rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitotarpeista seuraavan viiden vuoden aikana. Vaikka yhtiökokouksessa voidaan keskustella selvityksen pohjalta, varsinaiset päätökset kunnossapitotöiden aloittamisesta tehdään erikseen.

Kunnossapitotarveselvitykseen sisällytetään toimenpiteet, jotka vaikuttavat olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. 

- Osakkaiden näkökulmasta olisi edullista hahmottaa ja suunnitella korjaustarpeita myös lähivuosia pitemmällä ajalla. Teknisten laitteiden ja rakenteiden uusimistarpeiden aikavälit tunnetaan melko luotettavasti, joten niiden esittäminen auttaisi sekä nykyisiä että mahdollisia uusia osakkaita tekemään oman talouden kannalta pitkäjänteisiä ja kestäviä valintoja, Peltola huomauttaa.

Taloyhtiön hallinnolliset vastuut

Yhtiökokouksessa valitaan taloyhtiön hallitus, joka yhdessä isännöitsijän kanssa hoitaa talon juoksevia asioita. Yhtiökokouksessa osakkaat voivat ohjeistaa hallitusta - tai asettua itse ehdolle. 

- Taloyhtiön hallituksen jäsenyys on luottamustoimi sekä oiva mahdollisuus vaikuttaa oman taloyhtiön asioihin, arjen sujumiseen sekä omaisuuden arvoon. Hallituksessa pääsee osallistumaan niin pieniin kuin suuriin taloyhtiössä tehtäviin päätöksiin. Käytännössä tämä on yhteistyötä erilaisten asumiseen liittyvien tahojen kanssa, Peltola sanoo.

Kokonaisuudessa eri asiat kuuluvat hallitukselle, isännöitsijälle, huoltoyhtiölle sekä osakkaille. Asunto-osakeyhtiölain mukaisesti hallitus on vastuussa taloyhtiön hallinnon, talouden ja kiinteistönpidon järjestämisestä. 

Hallitus valitsee isännöitsijän, joka on taloyhtiön operatiivinen toimitusjohtaja. Hän vastaa taloyhtiön hallinnosta ja arjen pyörittämisestä hallituksen ohjeistamana. Isännöitsijä johtaa hallituksen valitseman huoltoyhtiön toimintaa ja valvoo, että huoltotoimet hoidetaan suunnitellusti ja kustannustehokkaasti.

Tiedä nämä 6 asiaa yhtiökokouksesta:

  • Jokainen asunto-osakeyhtiö on velvoitettu järjestämään yhtiökokouksen kuuden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä.
  • Yhtiökokoukseen ja päätöksentekoon saavat osallistua kaikki osakkaat.
  • Kokouksessa käsitellään taloyhtiön tilinpäätös, talousarvio, budjettikauden vastikkeet, kunnossapito sekä korjaushankkeet ja niiden rahoitus.
  • Taloyhtiön hallitus valitaan yhtiökokouksessa. Hallitukseen valitaan 3–5 jäsentä, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä, ja hallituksessa voi olla myös varajäseniä.
  • Joskus varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi taloyhtiö järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen. Tyypilliset ylimääräiset yhtiökokoukset liittyvät isoista remonteista päättämiseen.
  • Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää, että taloyhtiön hallitus esittää kunnossapitotarveselvityksen vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kunnossapitotarveselvitys on hallituksen kirjallinen käsitys yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitotarpeista seuraavan viiden vuoden ajaksi. 

Lue myös:

Maalämpö tai aurinkopaneelit taloyhtiöön? Asiantuntija kertoo, mitä pitää ottaa huomioon

Yhtiövastike, rahoitusvastike ja hoitovastike - Huomaa vastikkeiden erot