Vuodenvaihteessa tapahtui isoja muutoksia ensiasuntoa harkitseville. Asuntosäästöpalkkiojärjestelmän eli ASP:n ehdot muuttuivat niin, että ne tekevät säästämisestä aiempaa houkuttelevampaa.

OP Ryhmän vakuudellisen henkilöasiakasrahoituksen tuotepäällikkö Atte Ylä-Mattila nostaa esiin kolme tärkeintä muutosta. Vuodenvaihteen jälkeen ASP-säästämisen ovat ensinnäkin voineet aloittaa myös 40–44-vuotiaat, kun aiemmin ASP-tilin ikäraja oli 15–39 vuotta. Toiseksi ASP-säästäjien maksuton valtiontakaus nousi 50 tuhannesta eurosta 60 tuhanteen euroon, mikä omalta osaltaan parantaa mahdollisuuksia hankkia asunto.

Kolmanneksi ASP-säästöillä voi nyt ostaa aiempaa arvokkaamman asunnon. Kaksi ensimmäistä asuntoaan ostavaa ASP-säästäjää voi muutosten myötä ostaa ensiasunnokseen jo perheasunnon, kun paikkakuntakohtaiset enimmäismäärät nousivat 50 prosenttia. Yksi ASP-säästäjä voi saada helsinkiläiseen asuntoon enimmillään 215 000 euron lainan, mutta kaksi hakijaa jo 322 500 euron ASP-lainan.

ASP-tilissä on kuitenkin myös muita, nykyisessä asuntomarkkinatilanteessa erittäin houkuttelevia etuja. Ensinnäkin tilitalletuksille voi saada erittäin hyvää korkoa. ASP-tilille maksetaan 1 prosentin talletuskorko, ja lisäksi pankki maksaa päälle vielä lisäkorkoa.

– Meillä OP Ryhmän osuuspankeissa tämä lisäkorko on 4 prosenttia, eli talletuksille saa yhteensä 5 prosentin koron. Se on melkoinen etu, etenkin kun tilin korkotuotto on vieläpä verovapaata, OP Ryhmän vakuudellisen henkilöasiakasrahoituksen tuotepäällikkö Atte Ylä-Mattila sanoo.

ASP-tilien korkokatto toimii jo nyt

Korkojen nousu on saanut monet ensiasunnon ostajat nyt varovaiseksi, kun korot nousivat vuosia jatkuneen nollakorkokauden jälkeen viime syksynä varsin nopeasti. Moni ensiasuntoon säästävä voi odotella asuntojen hintojen laskua tai sitä, että korkojen nousu tasaantuisi. Ylä-Mattila ei kuitenkaan jäisi odottelemaan turhan pitkäksi aikaa, sillä ASP-säästäjän ei tarvitse huolehtia koronnoususta samaan tapaan kuin tavallisen säästäjän. ASP-lainalle voi nimittäin saada valtion korkotukea jopa kymmenen vuoden ajalle.

– Mikäli ASP-lainan kokonaiskorko – eli korko ja marginaali yhdessä - ylittää 3,8 prosentin tason, valtio maksaa 70 prosenttia tämän tason ylittävästä korosta ensimmäiset 10 vuotta lainan nostamisesta lukien. Tästä on ASP-säästäjälle etua jo nyt, kun kokonaiskorko nousee jo yli määritellyn rajan, Ylä-Mattila sanoo.

Hän myös näkee markkinatilanteen erittäin otollisena ensiasuntoon rahaa säästäneille ASP-säästäjille.

– Näkisin, että ASP-säästäjät ovat voittajia suhteessa muihin, sillä heille tulee lainaan ilmainen korkokatto, hyvä talletuskorko ja he voivat saada aiempaa enemmän asuntolainaa tilanteessa, jossa asuntojen hinnat tulevat monin paikoin alaspäin.

OP Ryhmässä ASP-lainasta kertyy myös OP-bonuksia.

Minimisäästö on 150 euroa kolmessa kuukaudessa

Mikäli lähivuosina on edessä ensimmäisen oman kodin hankinta, voi ASP-säästämisen aloittaa helposti avaamalla ASP-tilin verkkopalvelussa. Tilin sääntöihin kuuluu, että sinne pitää säästää rahaa kahdeksana vuosineljänneksenä, lyhimmillään siis 2 vuoden ajan. Asuntokaupoille voi kuitenkin lähteä jo ennen kuin kaksi vuotta on kulunut. ASP-säästäjän tulee huomioida, että säästetyn summan pitää olla 10 prosenttia ostettavan asunnon hinnasta.

– ASP-lainaa voi hakea jo silloin, kun on tehnyt säästöjä neljänä vuosineljänneksenä. Tällöin asuntolaina avataan niin sanottuna tavallisena asuntolainana, mutta se muutetaan ehtojen täytyttyä ASP-lainaksi, Ylä-Mattila sanoo.

ASP-tilin voi nykyisin avata jo 15-vuotiaana. Se, kuinka paljon lainaa saa, riippuu säästetyn rahan määrästä, siitä missä kaupungissa asunto sijaitsee ja kuinka monta ASP-lainan hakijaa on. ASP-tilisäästöjä seurataan vuosineljänneksittäin, ja minimisäästö yhdessä neljänneksessä on 150 euroa.

Vaikka unelmien ensiasunto ei olisikaan vielä kiikarissa, kehottaa Ylä-Mattila avaamaan ASP-tilin nyt joka tapauksessa.

– ASP-tili muistuttaa monella tavalla määräaikaistiliä. Rahat eivät ole mitenkään pantattuja tilille, vaan ne pystyy nostamaan sieltä tarvittaessa pois. Tällöin toki koko ASP-tili päätetään, eikä talletuskorkoja tuolloin saa. Tällaisessakin tapauksessa ASP-tilin voi avata uudelleen, kun se on taas mahdollista, Ylä-Mattila sanoo.

Viime vuosina ASP-tilien määrä on kasvanut tasaisesti. Valtaosa tileistä avataan OP.fi-verkkopalvelun kautta.

Voisitko sinäkin aloittaa ASP-säästämisen? Katso lisätietoa verkkopalvelustamme

Lue myös:

Hyvä palkka mutta ei säästöjä – saanko asuntolainaa

Opiskelija, muista nämä vakuutukset, kun muutat omillesi

ASP-säästäminen kiinnostaa jälleen