Kontrollin tunne tuo johtajalle turvallisuutta. Kun tietää, kuka tekee mitäkin, millä tavalla ja miksi, kaikki langat ovat ihanasti omissa käsissä.

Sekin on mukava tunne, kun aavistaa, että alaiset odottavat Viisaan Johtajan visioita, mielipiteitä ja päätöksiä – sehän hivelee itsetuntoa.

Tämän tapainen johtaminen ei kuitenkaan ole välttämättä paras tapa tehdä tulosta yritykselle, sanoo filosofi ja Aalto-yliopiston apulaisprofessori Frank Martela.

Hän uskoo, että minimalistijohtaminen, jossa johtaja päästää irti kontrollista, on tie menestykseen.

Keskiössä tulos, ei johtaja

Minimalistijohtaja ei keskity itseensä vaan tulokseen. Tulosta tulee, kun johtaja pienentää itsensä taustalle ja keskittyy mahdollistamaan sen, että työntekijät saavat tehdä työnsä omasta mielestään järkevällä tavalla.

Minimalistijohtaja luottaa työntekijöiden visioon ja tekotapoihin – hehän ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita.

Työntekijä saa valtaa omaan työhönsä, ja hänellä on tilaa miettiä, miten tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla.

Martela tiivistää asian näin:

– Sen sijaan että johtaja itse loistaa, hän antaa työntekijöiden loistaa.

Johtajan rooli on kirkastaa iso kuva

Johtajan tehtäväksi jää huolehtia siitä, että firmalla on selkeä, yhteinen visio, suuntaviivat sen tavoittamiseen ja motivaatiota tehdä päämäärän eteen töitä.

Jos päämäärä ei ole selkeä ja kaikki saavat tehdä mitä lystäävät, firma ajautuu kaaokseen.

Päämäärät kannattaa tuoda esille mieluummin keskustelemalla kuin kategorisesti ilmoittamalla, jotta työntekijät kokevat voivansa vaikuttaa asioihin.

Jos johtaja on tottunut pitämään kaikkia lankoja käsissään, irti päästäminen voi olla vaikeaa.

Usein minimalistijohtaminen on Martelan mukaan sekä pomolle että työntekijälle mielekäs tapa toimia.

– Työntekijä saa valtaa omaan työhönsä, ja hänellä on tilaa miettiä, miten tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla.

Vapaat kädet vaativat työntekijältä motivaatiota ja osaamista. Täytyy osata ja haluta tehdä päätöksiä, ymmärtää syvällisellä tasolla omaa työtään ja kyetä kantamaan vastuuta.

Johdonmukaisuus on tärkeää

Jos johtaja on tottunut pitämään kaikkia lankoja käsissään, irti päästäminen voi olla vaikeaa.

Johtaja saattaa ajatella, että työntekijät ovat tekemässä väärän päätöksen. Tällaisessa tilanteessa kannattaa pitää pää kylmänä.

– Täytyy antaa työntekijöille mahdollisuus tehdä päätöksiä, vaikka ne olisivat johtajan mielestä vääriä. Pitää rakentaa työkulttuuria, jossa on tietty toleranssi virheille.

Jos tiukan paikan tullen ottaakin kontrollin takaisin itselleen, se viestii työntekijälle, että johtaja puhuu yhtä ja tekee toista.

Minimalistijohtajan täytyy ilmaista työntekijälle, että häneen luotetaan. Vain sillä tavalla työntekijä uskaltaa ottaa päätösvallan itselleen.

Johtajan täytyy olla johdonmukainen. Jos tiukan paikan tullen ottaakin kontrollin takaisin itselleen, se viestii työntekijälle, että johtaja puhuu yhtä ja tekee toista.

Tämä luo epävarmuutta: saako täällä päättää itse asioista vai ei? Ja jos tekeekin vääränlaisen päätöksen, tuleeko siitä rangaistus?

– Jos johtajan juhlapuheet ovat ristiriidassa käytännön toiminnan kanssa arjessa, se herättää epäluottamusta.

Johtajakin voi olla väärässä

Johtajan kannattaa myös muistaa, että vaikka päätös olisi hänen mielestään väärä, myös johtaja saattaa olla väärässä.

Joskus johtaja joutuu nimittäin huomaamaan, että idea, jonka hän olisi tyrmännyt, johtaakin hedelmälliseen lopputulokseen.

Parhaimmillaan minimalistijohtaminen lisää työntekijän motivaatiota ja vapautta sekä parantaa sen myötä yrityksen tulosta. Se vähentää johtajan taakkaa, ja hän voi keskittyä suureen kuvaan lillukanvarsien sijasta.