Suomalaiset varautuvat heikosti mahdollisiin perhettä koskeviin muutoksiin, selviää OP Ryhmän Taloustutkimuksella teettämästä kyselytutkimuksesta. Varautuminen taloudellisesti erilaisiin elämäntilanteiden mukanaan tuomiin tilanteisiin ei kuitenkaan vaadi suurta säästämistä kuukausitasolla.

– Avio- tai avoliitossa elävistä suomalaisista 28 prosenttia ei ole varautunut taloudellisesti mitenkään puolison mahdolliseen kuolemaan. Kumppanin kuolemaa ei kukaan valitse tai halua, ja se on aina tragedia, mutta taloudellisesti siihen voi ja pitää valmistautua, OP-Henkivakuutuksen toimitusjohtaja Sari Heinonen sanoo.

Miksi suomalaiset sitten eivät varaudu? Taustalla on varmasti epätietoisuutta ja sitä, ettei haluta ajatella ikäviä asioita.

Tarkista ainakin nämä OP Uusimaan seniorijuristi Harri Salosen huomiot, jos olet avio- tai avoliitossa.

Onko avioehto tai testamentti pakollinen?

Kyselytutkimuksen mukaan 21 prosenttia avioliitossa elävistä suomalaisista on tehnyt avioehdon. Mielenkiintoista on se, että avioliitossa olevista miehistä jopa 39 prosenttia kokee, ettei tarvitse avioehtoa, koska uskoo, että parisuhde kestää aina tai vähintäänkin, että pari huolehtii toinen toisistaan. Vastaava luku naisilla on vain 22 prosenttia. 

– On ihan yhtä hyvä päätös olla tekemättä avioehtoa tai testamenttia, kunhan se on harkittu päätös. Avioehtoa ja testamenttia kannattaa harkita tilanteessa, jossa haluaa omaisuuden jakautuvan toisin kuin laissa on määritelty, OP Uusimaan seniorijuristi Harri Salonen painottaa.

Milloin kannattaa tehdä testamentti?

Kyselyn mukaan 23 prosenttia suomalaisista on tehnyt testamentin. Huolestuttavaa on se, että jopa 35 prosenttia avio- tai avoliitossa olevista kertoo, että ei ole saanut aikaiseksi tehdä testamenttia. Vastaavasti 21 prosenttia puolestaan ei ole tullut edes ajatelleeksi asiaa.

– Tyypillisin syy tehdä testamentti on varmistaa, että omaisuus jää vain omille lapsille ja rajata lasten puolisot perinnön ulkopuolelle. Omaisuudesta tietyn siivun testamenttaaminen hyväntekeväisyyteen on myös selvästi yleistynyt, Salonen kertoo.

Tee avioehto näissä tilanteissa yhdessä asiantuntijan kanssa

Testamentti, avioehto tai muu juridinen asiakirja kannattaa laatia aina huolellisesti pohtien ja asiantuntijan kanssa. Yksi pahimmista virheistä on se, että tekee itse tai vaikkapa netistä löydetyn pohjan mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa joudutaan usein ihmettelemään ja selvittämään, mitä laatija on halunnut.

Salonen suosittelee pohtimaan avioehtoa erityisesti seuraavissa tilanteissa:

  1. Elät uusioperheessä, ja haluat perinnön menevän vain omille lapsillesi
  2. Erotilanteessa haluat pitää omaisuuden omalla suvulla
  3. Puolisoiden välillä on merkittävä varallisuusero
  4. Maatilan tai muun yrityksen pitäminen omana omaisuutena erotilanteessa

OP Ryhmän lokakuussa 2022 toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi verkkopaneelissa 15–79-vuotiaita suomalaisia (n=2369) valtakunnallisesti edustavasti. Tutkimukseen vastanneiden määrä vaihtelee kysymyksittäin. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy OP Ryhmän toimeksiannosta. Vastausten virhemarginaali on enimmillään +/- 2,0 prosenttiyksikköä.

Ota yhteyttä omaan osuuspankkiisi, jossa laaditaan yhdessä tilanteesi sopivat asiakirjat. Toimeksiannosta veloitetaan palveluhinnaston mukainen palkkio, jonka maksamiseen käytetään kertyneitä OP-bonuksia.

Lue myös:

Testamentti kannattaa tehdä ainakin näissä neljässä tilanteessa

Näin ehkäiset perintöriidat – 10 vinkkiä hyvin laadittuun testamenttiin 

Tiedätkö, mikä voi ohittaa testamentinkin? Tutustu vakuutussäästämiseen