Henkilöturvallisuutta koskevissa kirjoituksissa käsitellään aika ajoin ei-rationaalisesta ihmistä.

Teksti Marko Visuri
Julkaistu 24.5.2019

Työmatkani varrella, Turun moottoritiellä, tehtiin vuona 2014 eritasoliittymää. Työmaa-alueella sadan kilometrin nopeusrajoitus alennettiin kuuteen kymmeneen. Koska tiealueella ei työn alkuvaiheessa tehty mitään, tuskin kukaan alensi ajonopeuttaan. Rajoitusalue koski kilometrin matkaa. Nopeuden lasku sadasta kuuteen kymmeneen kilometriin tunnissa lisäsi ajoaikaa noin minuutin. Jos laskemme keskituloisen palkansaajan yhden minuutin työn taloudellista arvoa, summa ei ole järin suuri. Sen sijaan, sakko neljänkymmenkilometrin ylinopeudessa on tuntuva ja riippuen poliisin tulkinnasta rike voi johtaa tilapäiseen ajokieltoon.

Turun moottoritiellä liikkujat ovat pääsääntöisesti työmatkalaisia, joko ajamassa töihin Helsingin suuntaan tai iltapäivällä kotiin. Tällä henkilöryhmällä ei ole varaa merkittäviin sakkoihin, puhumattakaan tilapäisestä ajokiellosta. On inhimillistä, että ajamme liikennevirran mukana, silti ylinopeudessa oli kovin vähän järkeä. Puuttumatta tässä ylinopeuden mahdolliseen turvallisuusriskiin tai moitittavuuteen ylipäänsä, on tämä hyvä esimerkki ei-rationaalisesta toiminnasta.

Kattavin (ja omakohtaisin) kuvaus ei-rationaalisuudesta on mielestäni Alphonse Chapanis’n tokaisu. Chapanis’n ihminen on ajoittain huolimaton, välinpitämätön, yliluottavainen tai härkäpäinen mielipiteensä kanssa. Silloin tällöin hänen huomiokykynsä harhautuu epäolennaiseen, hän on väsynyt tai kyllästynyt. Joskus tämä ihminen kuormittaa itseään tarpeettomasti, ymmärtää tai tulkitsee asioita väärin.

Nyt jo edesmennyt Alphonse Chapanis toimi John Hopkins -yliopiston professorina ja on eräs modernin kognitiivisen ergonomian isähahmoista. Hän tuli tunnetuksi työstään muun muassa ilmailun turvallisuuden parantamiseksi. Esimerkki Chapanisin työstä on B-17 pommikoneen mystisenä pidettyjen kiitorataonnettomuuksien syyn oivaltaminen. Siiven ohjainkytkin oli lähes identtinen vierekkäisen laskutelineen kytkimen kanssa. Väsyneet lentäjät nostivat kesken laskeutumisen erehdyksessä laskutelineet takaisin ylös, kun tarkoitus oli vaikuttaa lentokoneen laskusiivekkeisiin. Vaihtamalla kytkimet käsituntumalta erilaisiksi riitti poistamaan virheen mahdollisuuden niin, ettei vastaavia onnettomuuksia enää sattunut.

Chapanis'n ihminen oli hänen tokaisunsa 90-luvun alusta. Tuolloin vallalla oli Six Sigma - tuotantofilosofian muoto, jossa katsottiin, että ihminen pystyy virheettömään suoritukseen, jos vain sitä tahtoo. Suuntaus kulminoitui lauseeseen, tee kerralla oikein. Lauseen varjolla moni liikkeenjohdon konsultti ansaitsi elantonsa. Filosofian mukaisella työtapojen kehittämisellä pystyttiin monessa tapauksessa nostamaan merkittävästi työn tuottavuutta. Haitallista tässä oli keskittyminen vain suorittamiseen. Tällöin sokeudutaan helposti olosuhteille, jossa työtä tehdään ja virhetilanteissa nähdään vain erehdyksen tehnyt työntekijä. Tästä Alphonse Chapanis ärähti.

90-luvun virheettömyyden tavoittelusta on osattu jo luopua ja esimerkiksi vahinkojen tutkinnassa keskitytään olosuhteiden, menetelmien ja työyhteisön toiminnan arviointiin. Tutkinnan tavoite on oppia Chapanisia mukaillen, miten erehtymisen tai virheen mahdollisuus voidaan poistaa kriittisissä työvaiheissa olosuhteita ja toimintatapoja muuttamalla, ei niinkään se, osaammeko toimia erehtymättä.

Ei-rationaalinen tapa toimia on mysteeri. Työn turvallisuus tai turvattomuus muodostuu ihmisen toiminnan ja työympäristön yhteisvaikutuksesta. Osaltaan molemmat täydentävät toisiaan. Ammattitaitoinen työn suoritus voi tehdä siitä turvallisen, vaikka sama työ on hengenvaarallinen osaamattomalle tekijälle. Vastaavasti, hyvällä työympäristön suunnitelulla voidaan alentaa huomattavasti työssä tarvittavaa ammattitaitovaatimusta ilman, että joudutaan tinkimään turvallisuudesta, laadusta tai työn tuottavuudesta. Sinänsä yksinkertainen lähtötilantilanne yhdistettynä Chapanis’n ihmiseen muodostaa monimutkaisen vyyhdin. Varmaa siinä on vain, että työturvallisuusasiantuntijalla on äärimmäisen mielenkiintoinen työ ja monia aiheita, joista kirjoittaa blogi.

Kirjallisuusviitteet on saatavilla kirjoittajalta.

Lataa maksuton työturvallisuuden muistilista.

Kirjoittaja toimii työturvallisuusasiantuntijana Pohjola Vakuutuksen asiakkuudet organisaatiossa.