Mitä arvaamattomassa maailmassa menestymiseen tarvitaan? Ainakin kykyä tarkkailla maailmaa, aistia sen muutoksia ja reagoida muutoksiin nopeasti.

Teksti Timo Ritakallio, OP Ryhmän pääjohtaja @ritakti
Julkaistu 22.1.2020

Vuosikymmenen alussa on tapana tehdä ennustuksia tulevista tapahtumista. Ennustetaan, mitkä asiat nousevat liiketoiminnassa pinnalle, mitä tapahtuu politiikassa, miten taloustilanne kehittyy.

Viime vuosina tällainen ennustaminen on käynyt yhä vaikeammaksi. Vaikuttaisi, että tulevaisuuden sumuisuudesta on tullut uusi normaali, ja muutoksista kiinteä osa arkea.

Yritysmaailmassa suunta vaihtuu yhä nopeammin. Nyt johtamiskeskusteluissa puhutaan paljon ketteryydestä, itseohjautuvuudesta ja valmentavasta johtamisesta. On lähes mahdoton sanoa, millaista johtamista tai yrityskulttuuria vuosikymmenen lopulla suositaan, mutta yksi asia, joka varmasti tulee vaikuttamaan yritysten tulevaisuuden kehitykseen, ovat kasvavat vastuullisuusvaatimukset.

Maailmalla puhutaan jopa kapitalismin kuolemasta eli ­siitä, miten pelkkä voittojen tavoittelu ajaa ihmiset ja maapallon kurjuuteen – ne yritykset, jotka haluavat menestyä, eivät voi jättää sidosryhmien vastuullisuusvaateita huomioimatta. Jos yritysmaailman seuraavaa ismiä pitäisi veikata, voisi se olla aiempaa vastuullisempi yritystoiminta ja johtaminen. Pikavoittojen aika on tulossa tiensä päähän, mutta se, miten rakentaa vastuullista liiketoimintaa muuttuvassa maailmassa, on oma temppunsa.

Politiikassa puhuttiin ennen yhteistyön rakentamisesta, mutta varsinkin viime vuosina poliittisessa retoriikassa pinnalla on ollut enemmän yhteistyöstä peruuttaminen ja protektionismi. Tästä konkreettinen esimerkki ovat kauppasodat, joiden kehittymisessä tilanne muuttuu lähes päivittäin. Siiloutumisella on laajoja vaikutuksia niin globaalisti kuin kansallisesti. Talouskasvu on käynnistyvän vuosikymmenen alussa hidastumassa – ellei sitten kansainvälisessä politiikassa löydetä uudenlaista halua ja kykyä rakentaa yhteistyötä ja purkaa kaupan esteitä. Suomessa uusi vuosikymmen vaatisi kykyä tehdä kilpailukykyämme ja hyvinvointiamme edistäviä pitkän tähtäimen ratkaisuja. Se on vaikeaa, jos päättäjämme eivät löydä keinoja tehdä niitä yhdessä.

Mitä arvaamattomassa maailmassa menestymiseen tarvitaan? Ainakin kykyä tarkkailla maailmaa, aistia sen muutoksia ja reagoida muutoksiin nopeasti. Yrityksissä organisaation joustavuutta on hiottava ja strategiasta on tehtävä elävä ja dynaaminen – johdon on pidettävä mielessä, että yrityksen paras valuutta muuttuvassa toimintaympäristössä on kyky oppia.

Yksilölle ympäröivän maailman epävarmuus tarkoittaa, että avoimuutta uudelle kannattaa vaalia. Kannattaa altistaa itsensä uudelle tiedolle ja keskustelulle omien kupliensa ulkopuolella – vain niin voi oppia uutta ja nähdä ajoissa hiljaisia muutoksen signaaleja, jotka paisuvat myöhemmin megatrendeiksi.

Jos ennustaisin jotain 2020-luvulle, ennustaisin, että vuosikymmenen voittajia ovat ne, jotka oppivat luovimaan jatkuvassa ja vaikeasti ennakoitavassa muutoksessa.

Kirjoittaja Timo Ritakallio on OP Ryhmän pääjohtaja.