Investointien kasvu on elinvoimaisuuden mittari. Investoinneilla luodaan kasvua ja parannetaan tuottavuutta. Kasva tai näivety, sanoo vanha sanonta.

Teksti Jarmo Tiihonen, OP:n suuryritysasiakkaista vastaava johtaja @TiihonenJarmo
Julkaistu 25.1.2021

Palkoilla, vuokrilla ja muilla kustannuksilla on taipumus kasvaa. Jos yritys ei kasva, niin trendinomainen kustannusten nousu vie yrityksen kannattavuuden. Siksi kasvun pitäisi olla kaikkien yritysten agendalla.   

Yritysten investoinnit ja tuottavuus eivät ole kasvaneet kymmeneen vuoteen Martti Hetemäen vuosi sitten valtioneuvostolle tekemän selvityksen mukaan. Viime vuosikymmenelle oli tyypillistä niukat investoinnit ja tuottavuuden hakeminen toimintoja tehostamalla, missä onnistuttiinkin ihan hyvin. Täytyy kuitenkin olla optimisti, jos uskoo suomalaisten yritysten kilpailukyvyn säilyvän 2020-luvulla ilman kilpailijoiden tasoisia panoksia. 

Pankkilaisena itseä mietityttää toteutuneiden investointien vähäisyys. Suuryritysten vahva taloudellinen tilanne ja rahoituksen hyvä saatavuus tarjoavat hyvät mahdollisuudet merkittäviinkin investointeihin. Metsä Groupin suunnitteilla oleva 1,5 miljardin euron biotuotetehdasinvestointi Kemiin on virkistävä poikkeus. Vastaavia yksityisiä hankkeita kaivattaisiin lisää. 

Viime syksynä suuryritykset suhtautuivat investointien kasvattamiseen hyvin positiivisesti. Tämä vuosi on keväästä alkaen mennyt koronaviruksen takia poikkeusoloissa, ja odotusten mukaista kasvua investoinneissa ei ole nähty. Odottamattomassa tilanteessa yritykset ovat keskittyneet varmistamaan ydintoimintansa, ja markkinaepävarmuuden takia uusien hankkeiden, mukaan lukien investointien, käsittelyä on yleisesti lykätty. Loppuvuodesta 2020 ollaan tilanteessa, joka on parempi kuin keväällä odotettiin (tai pelättiin). 

Kasvu ilman investointeja on mission impossible. Suuryritysten investointien toteutuminen on kiinni yritysten omasta investointihalukkuudesta. Kuntoa riittää. 

Miten suuryritykset aikovat investoida vuonna 2021? Tähän ja muihin ajankohtaisiin suuryrityksiä puhuttaviin kysymyksiin saadaan vastauksia tammikuussa, kun OP:n vuosittaitoteuttama Suuryritystutkimus julkaistaan. Suuryritystutkimus mittaa suomalaisten suuryritysten näkemyksiä liiketoiminnan ja talouden kehityksestä ja sen toteutuskumppanina on Aalto-yliopiston professorien perustama NIBS-ajatushautomo.

Tämä blogiteksti on julkaistu OP Mediassa ensimmäisen kerran 3.12.2020.

Jarmo Tiihonen työskentelee asiakkuuksista vastaavana johtaja OP Yrityspankissa. Jarmolla on pitkä ura OP Ryhmässä monessa eri tehtävässä ja hän on työskennellyt aiemmin esimerkiksi joukkovelkakirjalainojen, yritysjärjestelyiden, osakeantien ja listautumisten parissa.