Kannattava kasvu on löytynyt yritysten taloudellisista tavoitteista niiden alkuajoista lähtien. Nyt kilpailukykyä on alettu rakentamaan vastuullisilla valinnoilla.

Teksti Jarmo Tiihonen, OP:n suuryritysasiakkaista vastaava johtaja @TiihonenJarmo
Julkaistu 15.12.2021

Kasvu on kaikkien yritysten tavoite. Kannattavuutta on vaikeaa ylläpitää ilman kasvua, koska kustannusten nousu syö pitkällä tähtäimellä kannattavuuden, ja toiminnan tehostamisella on omat rajansa.

Kasvua on mitattu liikevaihdon kasvulla absoluuttisesti tai suhteessa markkinoihin. Kannattavuudessa liikevoitto on ollut suosituin, mutta käyttökate ja osakekohtainen tulos ovat myös olleet usein mukana. Näitä on vielä tuettu omavaraisuus-, nettovelkaantumis-, pääoman tuotto- tai pääoman kiertotavoitteilla. Kasvun laatua on voitu myös hakea ns. palveluliiketoiminnan suhteellisen osuuden kasvattamisesta. Toisaalta on ollut vähäriskisempää kasvaa usean asiakkaan kanssa kuin keskittymällä vain yhteen. Näillä on pärjätty, ja menetystä on tullut.

Viime vuosina kilpailukykyä on aloitettu rakentaa uusilla ja vastuullisilla tavoilla. Ilmastoa koskevat julkistetut hiilineutraalius- ja nollapäästötavoitteet löytyvät jo useimpien suuryritysten tavoitteista. Tyypillistä näyttää olevan, että yritykset pyrkivät omilla tavoillaan myötävaikuttamaan omien asiakkaidensa ja toimittajiensa toimiin kyseisten tavoitteiden saavuttamisessa. Vastuullisuuden S- ja G-tekijöihin liittyvien asioiden (mm. monimuotoisuus ja eettisyys) mittaaminen ja mittareiden julkistaminen ovatkin vähemmän huomiota saaneita teemoja. Todennäköistä on, että suuryritykset julkaisevat tulevaisuudessa enemmän ja avoimemmin omia vastuullisuustavoitteitaan omasta liiketoiminnastaan.

Kyllä, kannattavan kasvun laadulla on merkitystä. Kannattavaa kasvua laadukkaampaa kasvua voidaan kutsua kestäväksi kasvuksi. Se on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpää kasvua. Kestävää kasvua arvostavat myös yritysten asiakkaat, rahoittajat ja sijoittajat. Lisäksi kiristyvä sääntely pitää suunnasta huolen.

Miten suuryritysten suhtautuminen vastuullisuuteen on muuttunut? Tähän ja muihin ajankohtaisiin suuryrityksiä puhuttaviin kysymyksiin saadaan vastauksia tammikuussa, kun julkaisemme OP:n vuosittaisen Suuryritystutkimuksen, joka mittaa suomalaisten suuryritysten näkemyksiä liiketoiminnan ja talouden kehityksestä. Tutkimuksen toteutuskumppanina on Aalto-yliopiston professorien perustama NIBS-ajatushautomo.

Jarmo Tiihonen työskentelee asiakkuuksista vastaavana johtaja OP Yrityspankissa. Jarmolla on pitkä ura OP Ryhmässä monessa eri tehtävässä ja hän on työskennellyt aiemmin esimerkiksi joukkovelkakirjalainojen, yritysjärjestelyiden, osakeantien ja listautumisten parissa.