Kuinka ulkomaankaupan trendit vaikuttavat yrityksesi kilpailukykyyn?

Ulkomaankaupan kasvunäkymät näyttävät nyt poikkeuksellisen hyviltä. Kasvun lisäksi kaupankäynnissä näkyy piirteitä, joiden tiedostaminen on tarpeen nosteen hyödyntämiseksi. Listasin kaupankäyntiin vaikuttavat trendit.

Teksti Antti Niemelä, business lead, OP Yrityspankki @NiemelaAntti
Julkaistu 5.10.2017

1. ”Rahoituksen järjestäminen kaupan edellytys”

Otsikko on suora lainaus vientiyritykseltä, joka kertoi kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä teesejä elokuun Team Finland -päivässä. Vientiyrityksen kommentti kuvastaa erinomaisesti rahoituksen merkitystä kaupan toteutumiseksi.

Selkeänä muutoksena näkyy avoimeen kauppaan liittyvien rahoitusratkaisujen yleistyminen. Myyntisaatavien rahoittaminen on looginen seuraus maksuaikojen pidentyessä ja käyttöpääoman merkityksen kasvaessa. Avoimeen kauppaan perustuvat rahoitustavat ovat kasvaneet tilastojenkin valossa merkittävästi ja samaan aikaan perinteisten Trade Finance -ratkaisujen suhteellinen osuus on pienentynyt. Itse asiassa ulkomaankaupan rahoituskeinoissa yhdistyy yhä useammin avoimen kaupan ja Trade Financen piirteet, minkä seurauksena rahoitusratkaisut monipuolistuvat.

2. #Digitalisaatio

Trendeistä puhuttaessa digitalisaatiota ei voi sivuuttaa. Digitalisaatio- ja teknologiakehitys muokkaavat kaupankäyntiä monella tapaa. Kaupankäynnin näkökulmasta yritysten toimitusketjut ylittävät yhä useammin maantieteelliset rajat. Yritykset ostavat, myyvät ja toimivat entistä enemmän hankintaketjuissa yli maiden rajojen. Tuotantoa syntyy myös ilman rajojen ylittämistä paikallisesti, jolloin ainoastaan rahaliikenne ylittää rajat. Toiseksi, fyysisten toimitusketjujen rinnalla on yhä useammin palveluihin, osaamiseen ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin liittyviä toimitusketjuja. Nämä vaikuttavat kauppatapoihin ja edellyttävät yrityksiltä uutta osaamista kauppaa tukevien työkalujen hyödyntämisessä.

3. Kaupan ”regulaatioviidakko”

Kolmas piirre liittyy edelliseen suuntaukseen - kansainvälisen kaupan regulaation merkitys korostuu. Regulaatio tarkoittaa tässä erityisesti ns. terrorismin ja rahanpesusääntelyä sekä kauppapakotteita, mutta sama koskee muuta tuotteiden ja palveluiden regulaatiota. Kansainvälinen regulaatio on entistä aktiivisempi väline kansainvälisessä (kauppa)politiikassa, lokaalit säännöt eivät riitä globaalissa taloudessa.

Yrityksen kannalta asia on kriittinen kahdestakin syystä. Ensinnäkin, regulaatiovelvoitteiden täyttyminen on kaupankäynnin edellytys. Tästä seuraa toinen keskeinen asia. Regulaatiovelvoitteet koskevat kaikkia ja parhaiten pärjäävät ne, jotka hoitavat prosessin ketterimmin ja tehokkaammin.

Entä sitten…?

Monena syksynä oloni on ollut samankaltainen kuin Bill Murraylla elokuvassa ”Päiväni murmelina” - kevään aikana virinnyt talousoptimismi on kääntynyt pessimismiksi viimeistään loppukesän aikana. Tänä syksynä taloustilanne näyttää kuitenkin poikkeuksellisen hyvältä.

Edellä listaamiani trendejä kiinnostavampaa on se, mitä niiden perusteella pitäisi tehdä? Yrityksen kilpailukyvystä kiinnostuneena voi miettiä asiaa oman liiketoiminnan näkökulmasta; toisiko esimerkiksi kaupan rahoituksen välineiden parempi hyödyntäminen kilpailukykyä?

Mikäli olosi on kuin Bill Murraylla, niin kannattaa peilata ulkomaankaupan trendejä omaan liiketoimintaan.

Tehtävänä auttaa yrityksiä osto- ja myyntitoiminnoissa, erityisalueena ulkomaankauppa. Vahva usko digitaalisuuden tuomiin mahdollisuuksiin suomalaisille.