Toimitusketjut muodostavat monella toimialalla merkittävimmän osan yritysten kokonaispäästöistä. Kääntäen tämä tarkoittaa sitä, että toimitusketjuissa on suurin potentiaali hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Yritys voi kannustaa toimitusketjuansa kestävämpään toimintaan vastuullisuuteen kytketyllä toimittajarahoituksella.

Teksti Antti Niemelä, business lead, OP Yrityspankki @NiemelaAntti
Julkaistu 14.9.2023

Vastuullisuustavoitteisiin kytketty rahoittaminen on arkipäivää erityisesti suurissa yrityksissä. Yritykset ovat valmiita ja halukkaita kytkemään rahoituksensa ehdot vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen, esimerkiksi Co2-päästöjen vähentämiseen.

Tyypillisesti rahoitus kytketään yrityksen suorien päästöjen pienentämiseen (ns. Scope 1 päästöt) ja tavoitteiden saavuttaminen palkitaan paremmilla ehdoilla. Finanssisektorilla koetaan olevan merkittävä rooli ilmastomuutosriskin ja ilmastoilmiöiden haitallisten vaikutusten vähentämisessä. Pelkästään OP Yrityspankin rahoituskannasta lähes viidennes luotoista, eli noin 6 miljardia euroa, on kytketty vastuullisuuteen.

Matka on kuitenkin vasta alussa, sillä toimitusketjujen vastuullisuustavoitteisiin (ns. Scope 3 päästöt) kytketty rahoittaminen on globaalisti vasta kehittymässä.

Suomesta löytyy erinomaisia esimerkkejä yrityksistä, jotka aktiivisesti edistävät toimitusketjunsa hiiliviisautta. Rahoituksen tuomia mahdollisuuksia on hyödynnetty vähemmän. Hyötyjä ovat esimerkiksi liiketoimintaverkoston rahoituksen saatavuuden parantaminen ja edullisemmat ehdot, preferenssikumppanuuksien rakentaminen sekä näiden kautta yrityksen omien vastuullisuustavoitteiden toteuman tukeminen. Tämä siitä huolimatta, että toimitusketjujen päästöt muodostavat monella toimialalla merkittävimmän osan kokonaispäästöistä, kuten Carbon Disclosure Project (CDP) tilastot osoittavat.  

Mikä jarruttaa toimitusketjujen vastuullisen rahoittamisen yleistymistä?

Vastuullisella toimittajarahoituksella yritys voi tukea toimittajiensa vastuullisuusmatkaa mahdollistamalla edullisemmat rahoitusehdot niille toimittajille, jotka täyttävät yhdessä sovitut vastuullisuuskriteerit. Vastuullinen toimittajarahoitus tukee siis sekä yrityksen että toimitusketjun vastuullisuustavoitteita.

Toimitusketjujen vastuullista rahoittamista on viivyttänyt muutama keskeinen tekijä.

Ensinnäkin rahoituksen edellytyksenä on se, että yritys tuntee riittävän hyvin arvoketjunsa, kuten valmistajat, jakelijat, loppukäyttäjät sekä kuljetus- ja logistiikkaketjut. Toimitusketjujen tuntemus on onneksi parantunut yrityksissä viime vuosina monestakin syystä (mm. asiakkaan tuntemisvaateet), mistä kertoo esimerkiksi tuore OP:n Yrityspulssi-tutkimus.

Toimitusketjun tuntemisen lisäksi vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet on kyettävä määrittämään, validoimaan ja raportoimaan. Aito vaikuttavuus on tärkeää. Tähän liittyvät työkalut ovat kehittyneet viime vuosina merkittävästi; apuna ovat erilaiset ulkoisten toimijoiden ESG-rating -tiedot (mm. CDP, EcoVadis) ja sertifikaatit sekä standardit (mm. ICC, ISO 14001).

Kolmantena taustatekijänä on toimitusketjujen rahoittamiseen liittyvien rahoitustyökalujen yleistymisen hitaus. Vaikka vastuullisuuteen linkitettyjä kaupan rahoituksen työkaluja on ollut markkinoilla tarjolla, niiden hyödyntämisen aktiivisuus on ollut hitaampaa. Tämä on seurausta yllä mainittujen syiden lisäksi myös siitä, että kaupan rahoituksen työkalut ovat kehittyneet muun rahoituksen, kuten vihreiden lainojen ja kestävyyskriteerilainojen, vanavedessä.

Vastuullisuus on yhteinen asia

Vastuullisten rahoitusratkaisujen rakentaminen ei onnistu yksin. Yritys on paras omien toimitusketjujensa tuntija, kun taas ulkoiset toimijat voivat auttaa vastuullisuuskriteereiden määrittelyssä, validoinnissa ja raportoinnissa. Riittävän ketterä ja osaava rahoituskumppani osaa puolestaan rakentaa rahoituskokonaisuuden, joka tukee yrityksen vastuullisuustavoitteiden saavuttamista, mutta myös toimitusverkoston elinvoimaisuutta.

Tällä hetkellä OP Yrityspankki tarjoaa vastuullisuustavoitteisiin kytkettyä toimittaja- ja saatavarahoitusta, takauksiin ja rembursseihin liittyvä ratkaisuja sekä leasing- ja osamaksurahoitusta. Tutustu vastuullisiin rahoitusratkaisuihimme täällä ja haasta kumppanisi mukaan toimitusketjujen hiiliviisauden hyödyntämiseen!

Tehtävänä auttaa yrityksiä osto- ja myyntitoiminnoissa, erityisalueena ulkomaankauppa. Vahva usko digitaalisuuden tuomiin mahdollisuuksiin suomalaisille.