Otsikko on suora lainaus erään kansainvälisen yrityksen toteamuksesta liittyen koronapandemian liiketoimintavaikutuksiin. Keskustelu jatkui pehmeämmällä sävyllä eli tilanne ei onneksi ole ihan näin paha.

Teksti Antti Niemelä, business lead, OP Yrityspankki @NiemelaAntti
Julkaistu 4.5.2020

On selvää, että koronapandemia vaikuttaa monella tavalla yritysten toimitusketjuihin ja kaupankäyntiin. Seuraavassa havaintoja muutamien viime viikkojen ajalta sekä muutama vinkki varautumiseen.

Riskit toimitusketjuissa kasvaneet

Koronapandemia on heijastunut toimitusketjujen molempiin päihin, sekä hankintoihin että myyntiin. Toimitusketjut ovat hidastuneet esimerkiksi logistiikkahaasteiden, kaupankäyntiä tukevien prosessien jäykistymisen ja työvoiman liikkuvuusrajoitusten vuoksi. Logistiikkahaasteisiin liittyy esimerkiksi konttipula ja se, ettei kaupan rahoitukseen liittyviä dokumentteja saada toimitettua tai dokumenttien laadinta on hidastunut. Oma lukunsa on palveluliiketoiminta, johon ”lock down” iskee suoraan ja esimerkiksi paikallisesti tehtävät huoltotyöt jäävät tekemättä. Toimitusketjujen hidastuminen näkyy myös toimitusten viivästymisinä.

Likviditeettitarve on kasvanut

Toimitusten viivästymisen seurauksena maksuajat ovat venyneet ja maksuviiveet ovat myös jonkin verran lisääntyneet, mikä puolestaan heijastuu yritysten likviditeettitarpeisiin ja kasvattaa luottoriskiä. Samaan aikaan markkinalikviditeetti on heikentynyt, mikä näkyy likviditeetin saatavuudessa ja hinnassa. Ostajat pyytävät jo sovittujen kauppojen maksuohjelmiin liittyviä muutoksia ja uusiin sopimuksiin aikaisempaa pidempiä maksuaikoja tai rahoitusta. Ostajien likviditeettitarpeet heijastuvat näin ollen myyjien kassoihin. Maksuaikoihin liittyvät muutokset heijastuvat myös päivittäisiin tekemisiin, kuten kaupallisiin sopimuksiin, logistiikkajärjestelyihin ja luotonvalvontaan.

Huijausyritykset kasvussa

Toimitusviiveiden lisäksi koronapandemia on lisännyt myös huijausyrityksiä. Toimitukset ovat virheellisiä, tulevat vain osittain tai ajoittain toimitukset jäävät jopa tulematta kokonaan. Tyypillisesti myyjä tarjoaa erinomaista kauppamahdollisuutta, johon liittyy ennakkomaksu. Valistunut ostaja pyytää takausta ennakkomaksua vastaan, mutta joissakin tapauksissa myyjä toimittaa tekaisemansa takauksen suoraan ostajalle ilman pankin autentikointia. Muita hujausmuotoja ovat ns. toimitusjohtajahuijaukset, joissa tekaistulle tilille pyydetään maksua yrityksen sisällä auktorisoidun henkilön sähköpostista, johon on murtauduttu. Yrityksiä lähestytään myös laskutustietojen muutospyynnöillä, joissa pyydetään muuttamaan ostajien tilitietoja huijaustarkoituksella.

Mihin kannattaa kiinnittää huomiota?

• Huomioi toimitusketjun viiveet kaupallisissa sopimuksissa (esim. toimituslausekkeet, maksuajat) ja kauppoja tukevissa maksutavoissa. Maksuaikoja voidaan järjestää ostajalle ja likviditeettiä myyjälle kaupan rahoituksen ratkaisuilla.

• Minimoi kohonnut luotto- ja vastapuoliriski turvaavilla maksutavoilla (esim. remburssi) sekä kaupallista sopimusta tukevilla takauksilla.

• Tee kauppakumppanistasi (asiakas ja toimittaja) tarkempi taustatarkastelu. Kauppakumppanin tunteminen eli ”know your customer” on huijausyritysten torjumiseksi ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi kauppakumppanin tunteminen antaa pohjan maksutapojen valinnalle kaupan tukemiseksi.

Tehtävänä auttaa yrityksiä osto- ja myyntitoiminnoissa, erityisalueena ulkomaankauppa. Vahva usko digitaalisuuden tuomiin mahdollisuuksiin suomalaisille.