Koronaviruksen aiheuttama reaalitalouden supistuminen on iskenyt rajusti öljyn kysyntään. Öljyn hinnan romahtaminen on saaneet monet sijoittajat pohtimaan, voisiko öljyä ostamalla lyödä rahoiksi.

Teksti Mikko Aalto, Sales Manager OP Marketsissa
Julkaistu 23.4.2020

Ensikatsomalta ajatus vaikuttaakin houkuttelevalta öljyn hinnan tehdessä ennätyksellisen alhaisia tasoja ja kävipä Yhdysvalloille tärkeän WTI-öljylaadun hinta jopa negatiivisena maanantaina 20. huhtikuuta. Vaikka siirtymä kohti uusiutuvia energiamuotoja onkin kovassa vauhdissa, ei maailma ole ihan lähivuosina valmis luopumaan öljystä, joten eikö nyt olisi vuosisadan tilaisuus lyödä öljysijoituksella rahoiksi? Ensi katsomalta ajatus kuulostaa houkuttelevalta ja uskon itsekin, että öljyn hinta on vuoden päästä korkeammalla kuin nyt. Miksi en siis kannusta asiakkaitani ostamaan jotain markkinoilla olevista öljy ETC-tuotteista ja auta heitä vaurastumaan?

Varovaisuuteni juontaa juurensa siitä, että öljy ETC:n (ETC = Exchange Traded Commodity) tuotonmuodostus on huomattavasti monimutkaisempaa, kuin vaikkapa perinteisten osake ETF:ien.

Jos harkitset öljyyn sijoittamista, lue ainakin öljysijoittamisen lyhyt oppimäärä, se voi pelastaa sinut monelta harmilta ja ihmetykseltä.

Öljysijoittamisen perusteet

Öljysijoittamisessa ensimmäinen ja tärkein sääntö on ymmärtää se, että ei ole omassa yhtä ja ainoaa universaalisti oikeaa öljyn hintaa, jota jokin öljy-ETC seuraisi. Kun lehdistö kirjoittaa, että öljyn hinta sitä ja öljyn hinta tätä, se yleensä oikaisee aika monta mutkaa tehden samalla karhunpalveluksen asiaan vihkiytymättömille sijoittajille. Tästä aiheesta lisää öljysijoittamisen jatkokurssilla.

Toinen asia, mitä öljysijoitusta harkitsevan pitää sisäistää, on ETC:n kokonaistuoton muodostumiseen vaikuttavat tekijät. Öljy-ETC:n kokonaistuotto muodostuu kolmesta tekijästä:

  1. Öljyn hinnan muutos

  2. EUR/USD valuuttakurssista koska öljy hinnoitellaan dollareissa

  3. Öljyfutuurien niin sanotusta rullausvoitosta/-tappiosta

Edellä mainitusta kolmesta tekijästä varsinkin kolmas on sellainen, joka aiheuttaa monelle sijoittajalle päänvaivaa, eikä ajatuksen sisäistäminen välttämättä ole ihan yksinkertaista.

Olen usein asiakkailleni koittanut summata yllä olevan sanomalla, että jos lehdistö kirjoittaa öljyn hinnan nousseen 20% viimeisen kahden kuukauden aikana mutta sinun öljy-ETC:n arvo on noussut vain 10%, ei se tarkoita, että tuote ei toimisi kuten pitää. Tuotonmuodostus ei vain ole kovin suoraviivainen.

Tarkoitukseni ei ole pelotella tai sanoa, että ETC-tuotteisiin ei saisi sijoittaa. Toivon kuitenkin, että sijoittajat ymmärtävät mihin he sijoittavat ja yllä kerrotun tiedostaminen auttaa jo paljon. Jos tämän seurauksena öljy ETC:t eivät enää tunnu houkuttelevalle ajatukselle, voit siirtyä todistusten jakoon. Öljy teemaan voi sijoittaa muutenkin kuin ETC-tuotteiden kautta.

Mikäli öljymarkkinoiden toiminta, ETC-tuotteiden sielunelämä ja futuureiden rullaus tuntuvat kiinnostaville, kannattaa hakea kuppi kahvia ja siirtyä pitkään oppimäärään.

Öljysijoittamisen jatkokurssi

Öljysijoittamisen perusteissa opimme, että ei ole olemassa yhtä, absoluuttisesti oikeaa öljyn hintaa, jota jokin ETC seuraisi.

Öljymarkkina perustuu siihen, että jokaiselle kuukaudelle, vuosia eteenpäin on oma futuurisopimuksensa, joka velvoittaa ostajan ja myyjän vastaanottamaan (ostaja) ja toimittamaan (myyjä) fyysistä öljyä sopimuksen ehtojen mukaisesti. Näin ollen jokaisella futuurisopimuksella on oma hintansa, joka elää sen mukaan, miten toimijat arvioivat öljyn kysyntä/tarjonta tasapainon olevan kyseisenä ajankohtana. Kun futuurisopimus erääntyy, se lakkaa olemasta ja sen osapuolet täyttävät futuurisopimuksen ehdot, öljyfutuurin tapauksessa fyysisen öljyn toimituksen ja vastaanottamisen.

Tästä futuurisopimuksen velvoittavuudesta itse asiassa oli kyse maanantaina 20. huhtikuuta kun WTI-öljyn hinta laski jopa 40 dollaria negatiiviseksi. Öljyvarastot alkavat olla piri pinnassa, joten öljyfutuurien ostajat olivat valmiita maksamaan siitä, että joku ottaisi huolekseen fyysisen öljyn vastaanottamisen ja varastoinnin.

Kun öljyn futuurisopimuksen erääntyminen lähestyy, sijoittajat myyvät (viimeistään) silloin omistuksensa pois, koska eivät halua ottaa vastaan fyysistä öljytoimitusta. Näin toimivat myös öljy ETC:t, koska tarkoituksena ei ole saada ETC:n haltuun fyysistä öljyä, vaan ainoastaan hyötyä oletusta öljyn hinnannoususta. Mikäli sijoittajat tai ETC haluavat edelleen hyötyä oletusta öljyn hinnannoususta, pitää heidän ostaa tilalle myöhemmin erääntyvää futuuria. Nyt pääsemme käsiksi öljyn niin sanottuun futuurikäyrään, joka kuvastaa öljyn eri toimitusajankohtien hintaa tulevaisuudessa.

Alla olevassa kuvassa on WTI-laadun futuurikäyrä. Vaaka-akselilla näkyy aikajana ja oikealla pystyakselilla WTI-laadun hinta/barreli. Ensimmäinen hintapiste vasemmalla kertoo meille, että WTI-laadun kesäkuun 2020 futuurisopimuksen hinta on nyt noin 15 dollaria. Samoin voimme käyrältä havaita, että mikäli haluaisimme jos nyt varmistaa öljytoimituksemme saannin elokuulle 2024, joutuisimme tänään maksamaan siitä noin 42 dollaria (ympyröity kuvassa).

Leikitään, että olemme öljy ETC:n salkunhoitajia ja ETC-tuotteemme on sijoittanut kesäkuun 2020 futuuriin, jonka hinta on edellä mainittu 15 dollaria. Leikitään edelleen, että futuuri on erääntymässä, joten meidän pitää myydä se, koska emme halua ottaa vastaa fyysistä öljytoimitusta. Olemme nyt myyneet futuurit ja rahat ovat tilillä. Sijoittajamme kuitenkin olettavat, että he ovat tehneet sijoituksen öljyyn, joten ainut vaihtoehtomme on ostaa jotain muuta öljyfutuuria tilalle. Jos ostamme tilalle seuraavaksi erääntyvää heinäkuun futuuria, maksamme siitä noin 22,5 dollari (kauppa merkitty nuolella).

Saamme siis samalla rahalla vähemmän futuureita, koska hinta on nyt korkeampi ja kärsimme tappiota. Jos ETC:ssä oli ennen vaikkapa 1 futuurisopimus jokaista ulkona olevaa ETC-osuutta vastaan niin kaupan jälkeen niitä onkin ehkä 0,8 joten ETC:n hinta laskee!

Öljy ETC sijoittajat hyötyvät öljyn hinnannoususta vain silloin, kun yksittäisen futuurin hinta nousee. Mikäli öljyn hinta ”nousee” vain sen takia että mennään ajassa eteenpäin ja siirrytään futuurista seuraavaan, sijoittaja ei saa tätä nousua itselleen vaan nousevalla futuurikäyrällä sijoittaja tekee itse asiassa tappiota.

Todistusten jako

Luitpa sitten lyhyen tai pitkän oppimäärän, olet toivottavasti hieman paremmin perillä niistä haasteista mitä öljysijoittamiseen liittyy ja voit onnitella itseäsi.

Mikäli öljyyn sijoittaminen edelleen kiinnostaa, ovat esimerkiksi öljysektorin yhtiöihin sijoittavat osake-ETF.t mielestäni monelle varsin hyvä vaihtoehto.

Jos kuitenkin jaksoit lukea myös jatkokurssin läpi ja olet valmis ottamaan selvää, mistä futuurista harkitsemasi öljy ETC kulloinkin hinnoitellaan, koska sen futuurit rullataan ja mitä öljyn futuurikäyrän muoto tarkoittaa sijoituksesi kokonaistuotolle, saattaa öljy ETC olla sinulle sopiva sijoitus!

Kirjoittaja Mikko Aalto on ETF:iin erikoistunut Sales Manager OP Marketsissa.

Kirjoittaja Mikko Aalto on ETF:iin erikoistunut Sales Manager OP Marketsissa. Mikko on työskennellyt laajasti eri Marketsin tehtävissä vuodesta 2006 lähtien, ja ETF:iä kohtaan kiinnostus heräsi jo vuonna 2008.