Monet meistä huomioivat vastuullisuuskysymyksiä niin arjen valinnoissa esimerkiksi ruokaostoksilla kuin suuremmissakin hankinnoissa. Tämä on mahdollista myös sijoitusrahaston valinnassa. Mutta miten valita juuri sinulle sopiva vastuullinen rahasto?

Teksti Kristiina Vares-Wartiovaara, Senior ESG Specialist and Portfolio Manager
Julkaistu 1.2.2022

Varainhoitajille on tulevina vuosina yhä tärkeämpää selvittää sijoittajien vastuullisuusmieltymyksiä. Mieltymysten määrittäminen lisääntyy vastuullisten sijoitustuotteiden määrän ja vastuullisuustyökalujen- ja analyysitapojen kasvun myötä. Myös rahoitusvälineiden markkinointia koskevan sääntely vaikuttaa asiaan, sillä EU tulee jatkossa vaatimaan varainhoitajilta asiakkaiden vastuullisuusmieltymysten selvittämistä.

Listasin alle kysymyksiä, joita jokaisen rahastosijoittajan kannattaa pohtia omia vastuullisen sijoittamisen mieltymyksiä ja konkreettisia sijoitusvalintoja arvioitaessa.  

Mihin vastuullisuusteemaan rahasto vaikuttaa?

Voit aloittaa pohtimalla, mitä vastuullisuusteemaa haluaisit edistää rahastosijoituksellasi. Haluatko edistää esimerkiksi puhtaan veden saatavuutta vai laajemmin eri ratkaisujen tuottamista maapallomme ilmasto- tai ympäristökysymyksiin? Onko sinulle tärkeää omistaa rahasto, jolla on valmiiksi vähemmän päästöjä kuin globaalilla yleisindeksillä vai haluatko kenties sijoittaa rahastoon, jonka sijoituskohteet ratkaisevat ympäristöhaasteita, mutta joilla saattaa olla lyhyellä tähtäimellä korkeitakin päästöjä?

Esimerkiksi jotkut uusiutuvan energian yhtiöt, kuten vedyn tuottajat tai jätehuoltoa tarjoavat yhtiöt, saattavat toistaiseksi aiheuttaa haitallisia päästöjä, mutta tulevaisuudessa mahdollistavat maapallon siirtymisen hiilineutraaliksi. 

Mihin rahasto ei sijoita?

Rahaston vastuullisuutta arvioitaessa voi tarkastella myös sitä, mitä yhtiöitä tai toimialoja rahasto poissulkee, eli mihin se ei sijoita. Esimerkiksi kaikissa OP:n rahastoissa on joitakin poissulkuja, ja vastuullisissa rahastoissa poissulkuja on enemmän kuin muissa rahastoissa.

Poissulut voivat liittyä esimerkiksi kiistanalaisten aseiden valmistamiseen, tupakkaan tai paljon kasvihuonepäästöjä aiheuttavan kivihiilen tuotantoon ja käyttöön.

Kivihiili on lämmön- ja sähköntuotannossa kasvihuonepäästöjen suhteen tehottomin fossiilinen polttoaine. Päästöjen sääntelyn myötä kivihiilen louhinnassa ja käytössä on taloudellisia riskejä kivihiilen kysynnän laskiessa ja sen käytön tullessa kalliimmaksi lainsäädännön, päästökaupan tai päästöjen verotuksen myötä.  

Vastuullisissa teemarahastoissa esimerkiksi poissuljetaan kokonaan tai osittain kaikki fossiilinen liiketoiminta, ja OP-Kestävässä Maailmassa sekä OP-mobiilin kautta ostettavissa OP Sijoituskumppanin rahastoissa poissuljetaan laajasti kaikkia kiistanalaisia toimia, kuten eläinten hyvinvointia vaarantavia yhtiöitä. 

Noudattavatko sijoituskohteet kansainvälisiä normeja?

Kansainväliset normit, kuten OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille tai YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. Tyypillisesti vastuullinen rahasto hylkää normeja rikkoneet yhtiöt sijoituskohteena tai vaikuttaa yhtiöön toimintatapojen muuttamiseksi.

Äänestääkö rahasto sijoituskohteiden yhtiökokouksissa ja hyödyntääkö rahasto muut omistajavaikuttamisen mahdollisuudet?

Rahastoilla on oikeus käyttää omistamiensa osakkeiden tuomaa äänioikeutta yhtiökokouksissa. Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin ja se päättää muun muassa yhtiön hallituksesta, joka puolestaan vastaa yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi yhtiön omistajilla ja usein lainanantajillakin on keskusteluyhteys yhtiön edustajien kanssa. Tätä keskusteluyhteyttä on mahdollista hyödyntää dialogiin olennaisista vastuullisuusasioista.

Onko rahaston hoito aktiivista, fundamentaalia vaiko enemmän kvantitatiivista?

Tämä vaikuttaa siihen, miten hyvin ja miten laajasti vastuullisuustekijät rahaston hoidossa pystytään huomioimaan mahdollisena lisätuoton tai riskien lähteenä. Aktiivisessa, fundamentaalissa salkunhoidossa vastuullisuusasiantuntija hoitaa salkkua ja käyttää laajemmin erilaisia vastuullisuustyökaluja ja analyysitapoja yhtiöiden läpivalaisuun. 

Kasvihuonepäästöjen sääntely, energiatehokas tuotevalikoima, lapsityövoiman paljastuminen tuotantoketjussa tai esimerkiksi korruptio-oikeudenkäynti vaikuttavat yhtiön osakekurssiin ja velkakirjojen hintaan joko kustannusten, tuotteiden kysynnän tai maineen kautta. Uusiutuva energia, energiatehokkaat ratkaisut ja veden riittävyyden varmistaminen ovat kasvavaa liiketoimintaa monelle yhtiölle. 

Vastuullisuusnäkökulmien huomiointi sijoitustoiminnassa on kehittynyt viime vuosina ja merkitys mahdollisesti kasvaa tulevaisuudessa. Sen vuoksi rahastoja kannattaa vertailla myös vastuullisuusnäkökulmasta.

Lue myös:

Kiinnostaako vastuullinen sijoittaminen? Näillä tiedoilla pääset pitkälle

Puheenvuoro on julkaistu alun perin 18.12.2017, ja sitä on päivitetty 1.2.2022.

OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, markkinoi Osuuspankki ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito

Kristiina Vares-Wartiovaara works as Senior ESG Specialist and Portfolio Manager for thematic ESG funds at OP Asset Management. She represents the European Association of Co-operative Banks (EACB) in EFRAG.