Rahastosijoittaja – muista nämä neljä vastuullisuuskysymystä

Monet meistä huomioivat vastuullisuuskysymyksiä niin arjen valinnoissa esimerkiksi ruokaostoksilla kuin suuremmissakin hankinnoissa. Tämä on mahdollista myös sijoitusrahaston valinnassa. Seuraavat kysymykset ovat mielestäni tärkeitä rahaston vastuullisuuden arvioinnissa.

Teksti Elina Rinta @elina_rinta
Julkaistu 18.12.2017

Mihin rahasto ei sijoita? Poissulut voivat liittyä esimerkiksi kiistanalaisten aseiden valmistamiseen tai paljon kasvihuonepäästöjä aiheuttavan kivihiilen tuotantoon ja käyttöön. Kivihiili on lämmön- ja sähköntuotannossa kasvihuonepäästöjen suhteen tehottomin fossiilinen polttoaine. Päästöjen sääntelyn myötä kivihiilen louhinnassa ja käytössä on taloudellisia riskejä kivihiilen kysynnän laskiessa ja sen käytön tullessa kalliimmaksi lainsäädännön, päästökaupan tai päästöjen verotuksen myötä.

Noudattavatko sijoituskohteet kansainvälisiä normeja? Kansainväliset normit esimerkiksi, OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille tai YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. Tyypillisesti vastuullinen rahasto hylkää normeja rikkoneet yhtiöt sijoituskohteena tai vaikuttaa yhtiöön toimintatapojen muuttamiseksi.

Äänestääkö rahasto sijoituskohteiden yhtiökokouksissa ja hyödyntääkö rahasto muut omistajavaikuttamisen mahdollisuudet? Rahastoilla on oikeus käyttää omistamiensa osakkeiden tuottamaa äänioikeutta yhtiökokouksissa. Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin ja se päättää muun muassa yhtiön hallituksesta, joka puolestaan vastaa yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi yhtiön omistajilla ja usein lainanantajillakin on keskusteluyhteys yhtiön edustajien kanssa. Tätä keskusteluyhteyttä on mahdollista hyödyntää dialogiin olennaisista vastuullisuusasioista.

Huomioidaanko vastuullisuustekijät rahaston hoidossa mahdollisena lisätuoton tai riskien lähteenä? Kasvihuonepäästöjen sääntely, energiatehokas tuotevalikoima, lapsityövoiman paljastuminen tuotantoketjussa tai esimerkiksi korruptio-oikeudenkäynti vaikuttaa yhtiön osakekurssiin ja velkakirjojen hintaan joko kustannusten, tuotteiden kysynnän tai maineen kautta. Uusiutuva energia, energiatehokkaat ratkaisut ja veden riittävyyden varmistaminen ovat kasvavaa liiketoimintaa monelle yhtiölle. Osa rahastoista keskittyy sijoittamaan pelkästään yhtiöihin, jotka tarjoavat ratkaisuja ympäristöongelmiin.

Vastuullisuusnäkökulmien huomiointi sijoitustoiminnassa on kehittynyt viime vuosina ja merkitys mahdollisesti kasvaa tulevaisuudessa. Rahastoja kannattaa vertailla myös vastuullisuusnäkökulmasta!

OPn rahastojen vastuullisuudesta löytyy lisätietoa täällä.

Katso video: Miten vastuullisuus näkyy sijoittamisessa?

Muuta evästeasetuksiasi

Tutustu vastuullisiin teemarahastoihimme op.fi:ssä

Toimii ESG-asiantuntijana OP Varainhoidossa ja keskittyy ympäristöön, sosialisiin ja hallintotapaan liittyviin kysymyksiin sijoitustoiminnassa.