OP rakentaa omaa, ketterää toimintamalliaan. Uudessa mallissa oleellisia ovat tiimit ja heimot, ja johtamisesta tulee yhä enemmän valmentamista. Tiimit määrittelevät itse, miten työtä tehdään ja miten tavoitteisiin päästään.

Teksti Pekka Puustinen, Pohjola Vakuutuksen varatoimitusjohtaja, ja tuotteista ja palveluista vastaava johtaja
Julkaistu 30.1.2019

OP:ssa ensimmäiset noin 600 ihmistä ovat siirtyneet ketterään toimintamalliimme tammikuun alusta alkaen. Lähivuosien aikana muutos kulkee läpi koko OP:n keskusyhteisön. Toimintamme perustuu Enterprise Wide Agile metodologiaan, mutta loppujen lopuksi se tulee olemaan oma mallimme toimia ja kehitämme sitä yhdessä 6 000 työntekijän voimin.

Ketterä organisaatiomme koostuu monialaisista tiimeistä, heimoista ja osaajajoukoista. Tiimi on alle kymmenestä jäsenestä koostuva yksikkö, johon kootaan osaajia liiketoiminnasta, tuotannosta ja kehittämisestä. Perinteiset siilomaiset organisaatiorakenteet siis katoavat päivittäisestä arjen tekemisestä.

Heimo on vastaavasti kokoelma tiimejä ja sillä on yhteinen selkeä sekä hyvin muotoiltu strateginen tarkoitus. Heimoon kuuluu jopa 150 jäsentä.

Osaajajoukko kuvaa tietyn osaamisalueen ammattilaisia, kuten palvelumuotoilijat, jotka työskentelevät eri tiimeissä.

Ketterä toimintamallimme poikkeaa selvästi perinteisestä hierarkisesta johtamismallista. Vaikka heimo määrittääkin tiimien keskeiset tavoitteet, olennaista on, että tiimit määrittelevät itse, miten työtä tehdään ja miten tavoitteisiin päästään. Ketterässä mallissa johtaminen muuttuu siis merkittävästi. Johtamisesta tulee ennen kaikkea suuntaviivojen antamista ja tiimien menestymisen mahdollistamista kontrolloinnin sijaan. Tästä johtuen johtamisesta tulee enemmän valmentamista.

Perinteisten johtajapositioiden sijaan heimot saavat heimon johtajan, joka vastaa heimon jäsenten hyvinvoinnista, yhteisistä suuntaviivoista ja yhteistyöstä muiden heimojen kanssa. Lisäksi heimot saavat valmentajan, joka tukee tiimejä ketterien menetelmien hyödyntämisessä ja kulttuurin muutoksessa sekä valmentajan, joka vastaa siitä, että tiimien tekniset ratkaisut ovat liiketoimintatavoitteiden ja OP:n teknologia-arkkitehtuurin mukaisia.

Kaiken ydin on siis asiakasarvoa tuottavat tiimit, joiden toimintaa tuetaan monin eri tavoin. Tiimeissä osaaminen, valta, vastuu ja ennen kaikkea ihmiset kohtaavat päivittäin. Ketteryyttä ohjaavat periaatteet, joihin olemme kaikki OP:ssa sitoutuneet.

  1. Mietin kaikessa tekemisessäni mitä, kenelle ja miksi teen eli mitä arvoa työlläni on.
  2. Asetan tehtäväni tiukkaan tärkeysjärjestykseen ja keskityn saamaan yhden asian valmiiksi kerrallaan.
  3. Testaan keskeneräisiä työni tuloksia rohkeasti, haen aktiivisesti palautetta ja teen tarvittaessa nopeita korjaavia liikkeitä-
  4. Jos työni etenemiselle on este, käyn selvittämässä asian heti kasvotusten enkä odota seuraavaa viikkopalaveria tai ohjausryhmää.
  5. Välttelen isoja palavereita ja varmistan, että jokaiselle palaverille on selkeä agenda ja aikataulu.
  6. En valmistele palavereihin ja johtoryhmiin erillistä materiaalia vaan esittelen työni sen hetkisiä tuloksia ja kerään palautetta suoraan niistä.

Suosittelen näitä periaatteita kaikille muillekin. Ne auttavat kohti ketterämpää tekemistä, toimintamallista riippumatta.

Lue myös:

Kenellä on valta ja vastuu menestyvissä yrityksissä? Suuryrityksetkin kasvaneet ketteriksi

Kirjoittaja Pekka Puustinen on Pohjola Vakuutuksen varatoimitusjohtaja. Hänen vastuualueeseensa sisältyy mm. Pohjola Vakuutuksen tuotteet, palvelut, kehittäminen, jälleenvakuutus sekä digitaalinen myynti ja markkinointi. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori, pääaineena vakuutustiede. Puustinen käsittelee puheenvuoroissaan erityisesti vakuutusalaan vaikuttavia ilmiöitä.