Vallitsevan energia-, talous- ja geopoliittisen tilanteen valossa on tärkeää tiedostaa tiettyjä arjen riskejä, joiden toteutumisen todennäköisyys on kasvanut merkittävästi. Arkisillakin teoilla voi vaikuttaa positiivisesti omaan kriisinsietokykyyn ja ennaltaehkäistä ikäviä tilanteita. Pyrin tässä kirjoituksessa tuomaan muutamia yksinkertaisia esimerkkejä muuttuvasta riskiympäristöstä ja toivon, että ne herättävät sinua miettimään laajemminkin sitä, miten voit varautua tulevaan vuoteen.

Teksti Pekka Puustinen, Pohjola Vakuutuksen varatoimitusjohtaja, ja tuotteista ja palveluista vastaava johtaja
Julkaistu 8.11.2022

Meidän tehtävämme on tunnistaa asiakkaidemme mahdollisesti kohtaamia riskejä ja niiden todennäköisyyksiä, hinnoitella ne todennäköisyyksien ja laajuuksien perusteella ja tarjota asiakkaillemme ratkaisuja riskienhallinnan kumppanina. Nyt tätä meidän ja asiakkaiden kumppanuutta tarvitaan enemmän kuin pitkiin aikoihin. Ostovoiman heikentyessä tapahtuu kuitenkin yksi käyttäytymisen muutos, joka voi olla taloudellisessa mielessä kohtalokas niin yksilöille kuin yrityksillekin.

Talouden rattaat hidastuvat ja vastassamme on kaksi tekijää, joita emme ole kohdanneet aikoihin: inflaatio ja korkojen nousu. Perinteisesti talouden toimeliaisuuden hidastuminen on tarkoittanut sitä, että erilaisia vahinkoja sattuu vähemmän, koska aktiviteetti on vähäisempää. Esimerkiksi rakentaminen vähenee, investoinnit jätetään tekemättä ja ihmiset kuluttavat ja liikkuvat vähemmän. Inflaatiolla, korkojen nousulla ja komponenttipulalla sekä niiden aiheuttamalla muutoksella ihmisten käyttäytymiseen, on kuitenkin merkittävä vaikutus tiettyjen vahinkojen tiheyteen sekä vahinkojen todellisiin taloudellisiin vaikutuksiin. Tällöin vahinkojen kustannukset kasvavat merkittävästi ja esimerkiksi yritystoiminnan keskeytyksestä aiheutuvat vahingot johtavat merkittävästi suurempiin katemenetyksiin kuin aiemmin.

Tällaisessa tilanteessa, jossa yritysten ja kotitalouksien kassat alkavat huventua, on täysin luonnollista ja ymmärrettävää, että käyttäytyminen muuttuu monin tavoin. Hyvin arkisena havaintona tästä on lämmityskustannusten hallinta ja lämmitykseen liittyvät toimenpiteet.

On varsin todennäköistä, että energian hinnasta johtuen kotitalouksissa tulisijoja käytetään huomattavasti enemmän ja otetaan käyttöön kauankin kylmillään olleita takkoja, uuneja ja kamiinoita. Nuohous on saattanut jäädä tekemättä, eikä kaikilla ole tarvittavaa osaamista tulen kanssa toimimiseen. Valitettavasti tulipalot ja savuvahingot lisääntyvät, ja mikäli talvesta tulee kylmä, vahinkojen määrä kasvaa leutoa talvea enemmän.

Samaan aikaan, kun ihmiset käyttävät vaihtoehtoisia lämmönlähteitä, he paradoksaalisesti luopuvat myös monien kiinteistöjen lämmittämisestä kokonaan tulevan talven aikana, ainakin niin kauan kuin lämmittämiseen tarvittavan energian hinta pysyy korkealla. Oletuksemme on, että putkirikkoja aiheutuu näiden lisäksi tavanomaista enemmän epäturvallisten toimenpiteiden seurauksena. Esimerkiksi maalämpöpumppuihin on asennettu omatoimisesti piirikortteja tai ajastimia, jotta lämmitys toimisi yöllä halvemmalla sähkön hinnalla. Tällöin riski lämmityksen toimimattomuudesta kasvaa merkittävästi ja tästä seuraa vastaavasti jäätymisestä aiheutuvia putkirikkoja.

Ihmisten käyttäytymisen muutos näkyy vahvasti myös yritysten riskeissä. Taloudellisen taantuman seurauksena koneiden mahdollinen alasajo ja korjausinvestointien tekemättä jättäminen johtavat riskeihin, jotka realisoituvat tilastoihin perustuen varmuudella myöhemmin. Kun talous jälleen piristyy, tulemme näkemään, että vahinkoja, rikkoutumisia ja keskeytyksiä alkaa tapahtua, kun huoltamattomat ja käyttämättömät koneet laitetaan uudelleen vastaamaan kasvaneeseen kysyntään. Näin on käynyt ennen ja näin tapahtuu jatkossakin.

Maailmassa on tällä hetkellä monta asiaa, joihin emme voi vaikuttaa, mutta monilta riskeiltä voimme suojautua. On myös tärkeää muistaa, että yllä kuvaamani asioiden kerrannaisvaikutukset ovat suuria – niin ihmisille, yrityksille kuin yhteiskunnallekin. Mihin sitten viittasin alussa sanoessani, että kassavarojen huventuessa tapahtuu yksi taloudellisessa mielessä kohtalokas käyttäytymisen muutos? Se on päätös luopua vakuutusturvasta osin tai kokonaan. Ilmiö on nyt kohonneen riskitason näkökulmastakin huono, mutta valitettavan todellinen tilanteessa, jossa yritykset ja kotitaloudet yrittävät löytää säästökohteita. Vakuutuksilla on kuitenkin riskienhallintakeinojen joukossa tärkeä rooli, sillä taloudellinen korvaus auttaa vahingon sattuessa yrityksen, yksilön ja kotitaloudet takaisin jaloilleen.

Kannustankin vahvasti kaikkia huolehtimaan näinä poikkeuksellisinakin aikoina siitä, että vakuutusturva on kunnossa. Sillä yhdessä me menemme yli kaikkien aikojen.

Tutustu vakuutusyhtiö Pohjola Vakuutukseen

Kirjoittaja Pekka Puustinen on Pohjola Vakuutuksen varatoimitusjohtaja. Hänen vastuualueeseensa sisältyy mm. Pohjola Vakuutuksen tuotteet, palvelut, kehittäminen, jälleenvakuutus sekä digitaalinen myynti ja markkinointi. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori, pääaineena vakuutustiede. Puustinen käsittelee puheenvuoroissaan erityisesti vakuutusalaan vaikuttavia ilmiöitä.