Johtaminen muuttuu, kun muutamme yhdessä johtamiskulttuuria. Johtaja voi kehittyä omassa osaamisessaan ottaessaan omassa toiminnassaan huomioon johtamisen inhimilliset puolet.

Teksti Laura Heikkurinen, Lead Agile Coach OP:n Uudistaminen ja Agile Coaching -yksikössä
Julkaistu 11.12.2020

Tutkimusten mukaan lähijohtaja eli esihenkilö vaikuttaa 50-70% verran työntekijöiden tyytyväisyyteen ja työn imuun. Johtajan käyttäytymisellä ja puheella on siis merkittävä vaikutus siihen, miltä töissä olo tiimiläisistä tuntuu.

Tyytyväisyyttä ja työn imua voi onneksi helposti avittaa johtajana. Tämän voi tehdä kuuntelemalla, osoittamalla aitoa kiinnostusta toiseen ihmiseen, pyytämällä ja antamalla palautetta sekä ihan yksinkertaisesti olemalla läsnä.

Hyvää johtajuutta voi rakentaa myös seuraavia näkökulmia pohtimalla:

Asiakeskeisyys ei yksinään riitä johtajana toimiessa

Perinteisesti johtaminen on ollut hyvin asiakeskeistä. Johtajien puheissa vilisevät kustannukset, taloudellinen tulos, kvartaalitavoitteet ja aikataulut lopputuotoksineen. Ikäänkuin olisimme ohjaamassa tarkasti rakennettua koneistoa, joka nyt vaan sattuu koostumaan ihmisistä työntekijöinä. Entä jos lisäisimme keskusteluun myös inhimillisemmät tekijät ja miettisimme hetken miltä meistä tuntuu töissä?

Jokaisella on oikeus tuntea psykologista turvallisuutta työpaikalla

Työpaikan turvallisuutta pohtiessa, on helppo hahmottaa fyysiseen turvallisuuteen liittyvät tekijät. Lähtökohtaisesti tiedämme, että sammuneet lamput pitää vaihtaa ja rikkoutuneet sähköjohdot korjata. Psykologisen turvallisuuden rakentaminen vaatii abstraktimpaa pohdintaa.

Olemme erilaisia ihmisiä ja se on upeaa

Jokainen meistä voi vaikuttaa ympäristöönsä luomalla psykologista turvallisuutta huolehtimalla, että kaikki tulevat nähdyksi ja kuulluksi, kaikki otetaan porukkaan mukaan, ketään ei keskeytetä ja jokainen saa olla osa tiimiä ihan sellaisena kuin itse on. Toisen mielipiteitä ja ajatuksia täytyy sekä arvostaa että kunnioittaa, samaa mieltä ei tarvitse olla.

Tunnetaidot mukaan johtamiseen

Työn imua kokeva tiimi tekee tutkitusti parempaa tulosta. Olisko johtajien aika muuttaa omaa toimintaansa ja ajatteluaan tuomalla omaan arjen johtamisen työkalupakkiin tunnetaidot mukaan? Tässä muutama ajatus pohdittavaksi:

• Kuinka usein juttelet tiimiläistesi kanssa ja kysyt mitä kuuluu?

• Millaisia tarinoita kerrot itsestäsi työn ulkopuolella tiimiläisille?

• Kuinka usein pyydät palautetta omasta toiminnastasi?

• Miten usein annat palautetta tiimiläisillesi?

• Milloin viimeksi kiitit tiimiläistä?

• Miten hyvit tunnet tiimiläistesi vahvuudet ja toiveet tehtävien suhteen?

• Kuinka paljon käytät aikaa puhumiseen vs kuuntelemiseen kahdenkeskisissä keskusteluissa?

• Miten jaat omia epäonnnistumisiasi tiimille?

Lue myös:

Miten erilaiset johtamismallit pärjäävät tietotyön kanssa?

Kirjoittaja Lead Agile Coach Laura Heikkurinen työskentelee OP:lla Uudistaminen ja Agile Coaching -yksikössä rakentaen uusia toimintamalleja ja johtamiskäytänteitä. Hänen johtamisfilosofiansa ja vahvasti kaikkien ihmisten tasa-arvoisuuteen perustuva maailmankuvansa rakentui jo lapsuuden ko-dissa ja vahvistui opiskeluaikana Teknillisessä Korkeakoulussa sekä hänen siirryttyään työelämään. Nämä kokemukset ovat tehneet hänestä aktiivisen sanansaattajan inhimillisen johtamisen ja monimuo-toisuuden hyödyntämisen edistämiseksi työelämässä.