Työssäni minulta kysytään usein, miten ketterässä ympäristössä pitäisi johtaa. Olen ottanut tavaksi vastata, että ehkä osuvampi kysymys olisi, miten olla johtamatta ketterässä ympäristössä.

Teksti Laura Heikkurinen, Lead Agile Coach OP:n Uudistaminen ja Agile Coaching -yksikössä
Julkaistu 22.1.2021

Ajatukseni perustuu periaatteelle, että ketterän maailman keskiössä ja jalustalla ovat itseohjautuneet tiimit, eivät johtajat itsessään. Johtajan tehtävänä on näyttää suuntaa ja mahdollistaa tiimien onnistuminen.

Älä ratkaise tiimin ongelmia heidän puolestaan

Moni johtaja on tottunut toimimaan ongelmanratkaisijana. Hän saattaa jopa tuntea ylpeyttä kokiessaan pystyvänsä löytämään vastauksen pulmaan kuin pulmaan. Tästä tavasta on kuitenkin luovuttava. Jos johtaja ratkoo ongelmat tiimin puolesta, tiimi ei kehity ongelmanratkaisijana ja on riippuvainen johtajasta. Siispä auttaaksesi tiimiäsi, auta heitä ratkaisemaan ongelma itse, älä tee sitä heidän puolestaan. 

Älä valitse kenelle delegoit 

Ihminen on tapojensa orja. Ajaudumme helposti toistamaan samoja ratkaisumalleja arjessamme. Saatamme tiedostamatta delegoida tietyn tyyppisiä asioita aina samoille henkilöille. Näin toimiessamme emme anna muille tiimiläisille mahdollisuutta osallistua ja mikä vielä pahempaa, emme anna heille mahdollisuutta oppia jotain uutta. Siispä suosittelen suoran delegoimisen sijaan ottamaan tavaksi kysyä, kuka haluaisi auttaa. 

Älä kerro miten tiimin tavoitteisiin päästään

Johtajan tehtävä on näyttää suuntaa, ei ohjata miten tavoitteisiin päästään. Siten johtajan arkeen kuuluu tasapainoilu miten viestiä tavoitteet riittävän kirkkaasti kuitenkaan antamatta valmiita ratkaisuehdotuksia. Kysy sen sijaan tiimiltä, miten heidän mielestään tavoitteisiin päästään. Veikkaan, että kuulet monimuotoisempia ja ehkä jopa parempia vaihtoehtoja kuin mitä itse keksisit. 

Älä kerro omaa palautettasi ensin

Reflektointi ja jatkuva oppiminen ovat ketterän kivijalkaa. Johtajana tehtäväsi on auttaa tiimiläisiäsi omaksumaan ja kehittämään näitä taitoja itsessään. Palautekeskustelut ovat hyvä hetki tähän. Odota siis hetki ennen kuin kerrot oman näkemyksesi suoriutumisesta ja kysy ensin miten tilanne on sujunut henkilön mielestä. Reflektointia kuunnellessa opit todennäköisesti itsekin uutta ja palautteesi sisältö parantuu.

Miten siis olla johtamatta ketterässä ympäristössä?

Kuuntelemalla ennen kertomista, kysymällä ennen ohjaamista ja toisten ajatuksia kunnioittaen. Näytä esimerkkiä ja ole roolimalli sellaiselle käytökselle ja puheelle, mitä haluat ympärilläsi nähdä ja kuulla. Näytä olevasi kiinnostunut tiimiläisistäsi sekä ihmisinä että työntekijöinä. Uteliaisuus ja halu oppia toisilta ovat avainasemassa uudessa toimintavassa.

Kirjoittaja Lead Agile Coach Laura Heikkurinen työskentelee OP:lla Uudistaminen ja Agile Coaching -yksikössä rakentaen uusia toimintamalleja ja johtamiskäytänteitä. Hänen johtamisfilosofiansa ja vahvasti kaikkien ihmisten tasa-arvoisuuteen perustuva maailmankuvansa rakentui jo lapsuuden ko-dissa ja vahvistui opiskeluaikana Teknillisessä Korkeakoulussa sekä hänen siirryttyään työelämään. Nämä kokemukset ovat tehneet hänestä aktiivisen sanansaattajan inhimillisen johtamisen ja monimuo-toisuuden hyödyntämisen edistämiseksi työelämässä.