Koronapandemian aikana monessa työpaikassa on otettu uusia tapoja käytäntöön, ja etätyö on tullut useammalle tutuksi. Tämä on tuonut yrityksille varmasti myös haasteita, joihin ennen ei ole törmätty. Vaikka itse olen ollut Osuuspankissa töissä vasta muutaman vuoden, etätyö on ollut käytössä myös meidän toimenkuvamme piirissä ennen korona-aikaa.

Teksti Paula Halonen, asiakkuusneuvoja
Kuva Jussi Liikala
Julkaistu 24.11.2021

Kerron sinulle tässä viidestä tehokkuutta lisäävästä tekijästä, jotka omaan työhöni ovat työntekijäkokemuksen kasvun kautta vaikuttaneet. Toivon sinulle olevan näistä hyötyä myös omaan työhösi. Kaikkeen työhön ei voi näitä kohtia suoraan siirtää, mutta uskon sinun löytävän omaan työhösi sopivasti muutettuna ratkaisun, joka palvelee juuri sinua.

Uusi joustava työ ja sen myötä itseohjautuvuus sekä oman itsensä johtamisen taidot ovat nousseet erityiseen asemaan. Vaikka minun työssäni ohjaavat ensisijaisesti asiakkaan tarpeet ja työnantajan liiketoiminnan tavoitteet, uskon itseohjautuvuuden ja hyvän työntekijäkokemuksen saavan tehokkaita ja kaikkia palvelevia tuloksia aikaan. Voisiko sanoa, että kyseessä on winwin-tilanne?

Itselläni työntekijäkokemukseen ja sen myötä tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat itseohjautuvuus, työajan jousto ja -itsemääräys, haastavan tilanteen tarpeenmukainen ratkaiseminen, vapaa-ajan yhteensovittaminen ja mikrotauot. Minusta tätä kuvaa hyvin sanonta, että olemme uuden aikuisten työnteon mallin äärellä. Käydään näitä läpi hieman tarkemmin:

  1. Itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen ovat tulleet enemmän ja enemmän etätyön kautta meille monelle tutuksi. Harvassa työpaikassa taidetaan enää mennä vanhan johtamisen mallin mukaan, että pomo käskee ja alaiset tekevät, kuten on käsketty. Tämä ei taida lisätä kenenkään työn tehoa eikä työntekijäkokemuksen kasvua. Onneksi itselläni ei ole tallaista työpaikkaa eikä sen puoleen pomoakaan. Etätyön myötä on saanut itse opetella johtamaan itseään ja olen saanut opetella ne toimintatavat, jotka sopivat juuri minulle. Minulle on tärkeää, että saan olla itse vaikuttamassa oman työni suunnitteluun ja työpäiväni kulkuun.
  2. Olemme saaneet uuden työaikalain myötä käyttöömme myös omassa työssäni tiettyjen reunaehtojen mukaan joustavan työajan. Tämän koen erittäin hyvänä työntekijäkokemuksen kasvattajana ainakin itselläni. Kerronpa sinulle esimerkin tästä: itse olen aamuihminen. Olen virkeimmilläni aamupäivästä, kun saan itse suunnitella työn aloitusajan. Näin ollen olen myös työn kannalta tuottavimmillani aamupäivisin. Tämä näkyy suoraan oman työni tehokkuudessa. Joustavan ja etätyön myötä koen, että työnantaja luottaa minuun ja osaamiseeni. Meille kaikille koettu arvostus lisää aina mielihyvää ja onnistumisen tunnetta. Iltapäivällä joudankin jo kotiin, kun ajatus ei enää kulje.
  3. Mikään ei tule väkisin vääntämällä, senhän me kaikki tiedämme. Välillä työssä tulee hetkiä, jolloin ei tunnu löytyvän ratkaisua käsillä olevaan ongelmaan. Joustavan työn ansiosta voin katkaista työpäivän hetkeksi. Ottaa vaikka koiran mukaan ja käydä lenkillä, ja unohtaa niin sanotusti hetkeksi koko asian. Meidän aivomme usein kuitenkin työstävät näitä pulmia koko ajan ja usein lenkin päätteeksi työkoneen uudelleen avauksen myötä ongelmaan löytyy ratkaisu tai suunta, miten ongelmaan lähdetään hakemaan lisää tietoa tai ratkaisua. Tämä lisää osaltaan tehokkuutta työssä. Ei siis vanhaan malliin väkisin vääntämällä, vaan joustavasti ja varmasti myös tehokkaammin.
  4. Vapaa-ajan sovittamisen työn tekemiseen koen omalta osaltani näkyvän suoraan työn tehokkuudessa ja työntekijäkokemuksen kasvuna. Vaikka moni sanoo käyvänsä töissä vain rahan takia, uskon itse työn tuovan meille paljon muutakin. Työstä saadulla palkalla voin mahdollistaa itselleni ja perheelleni esimerkiksi matkoja ja muita elämyksiä, mutta tämä on kuitenkin ihan toinen aihe. Vapaa-aika ja omia arvojani tukevat asiat, ja niiden sovittaminen helposti omaan työhöni lisäävät itselleni työn mielekkyyttä, työntekijäkokemuksen vahvistumista ja sen myötä tehokkuutta. Tästä hyvä esimerkki on työn jouston myötä mahdollisuus käydä viemässä lapsi vaikka hammaslääkäriin tai kaverille. Samoin myös syksyn myötä usein tuleva tuska siitä, ettei ehdi valoisan aikaan käydä lenkillä, helpottaa joustavan työn myötä.
  5. Itselläni työn tehokkuutta lisäävät myös mikro-tauoiksikin kutsuttavat pienet tauot. Asetan itselleni usein tavoitteen, jonka saavuttamisen jälkeen voin tehdä vaikkapa muutaman jooga-liikkeen. Mikäli koko päivän istuu, ei siinä ajatus enää tahdo kulkea kenelläkään. Näin ollen itse koen pienen irtioton auttavan. Tämä ei tarkoita puolen tunnin lenkkiä, vaan minuutin parin poistumista työpisteeltä pientä venyttelyä varten. Työasennon vaihtokin saattaa tuoda uutta puhtia työhön.

Näillä pienillä itsensä johtamisen taidoilla olen saanut omat tehoni nousemaan. Tämän on mahdollistanut omassa työssäni oman työntekijäkokemuksen kasvun lisääntymisen uusien toimintamallien myötä. Mielestäni on myös hyvä pysähtyä välillä miettimään, mikä kaikki on omassa työssä hyvin. Aina syksyn pimeydessä ei tunnu näkyvän siellä palaveriputken päässä valoa tai kasaantuvat työt omalla pöydällä tuntuvat peittävän auringon, jos se sattuu pilkistämään. Pysähdy siis miettimään hetkeksi, mikä on jo hyvin ja ole kiitollinen niistä. Ne lisäävät hyvää mieltä, auttavat jaksamaan ja lisäävät varmasti myös sen kautta oman työn arvostusta.

Kirjoittaja Paula Halonen työskentelee asiakkuusneuvojana Raahentienoon Osuuspankissa Arjen talouden tiimissä.