Voiko koko henkilöstön ottaa mukaan tekemään strategiaa?

Maailman muuttuessa yhä nopeammin digitalisaation, väestön ikääntymisen ja ilmastomuutoksen kaltaisten megatrendien vaikutuksesta, yritysten on opittava uudenlaista ajattelua.

Teksti Timo Ritakallio, OP Ryhmän pääjohtaja @ritakti
Julkaistu 20.11.2019

Jäykän, moneksi vuodeksi eteenpäin lukkoon lyödyn suunnan sijaan yritys tarvitsee elävän ja dynaamisen strategian, joka ottaa huomioon maailman muutoksen ja jossa toimintaa mukautetaan tarvittaessa, kun pelikenttä ympärillä muuttuu.

OP Ryhmässä uudistimme strategiamme vuonna 2019, ja samalla muutimme strategian tekemisen tavan. Strategiamme pohjautuu erilaisiin skenaarioihin maailman muuttumisesta. Se pohjautuu myös vahvasti henkilöstömme ja hallintomme osallistumiseen – pitkin strategian tekemisen matkaa kysyimme sekä henkilöstöltä ja hallinnolta näkemyksiä siitä, millainen strategia parhaiten vie meitä kohti finanssialan johtavaa ja vetovoimaisinta toimijaa. Lisäksi strategiaamme arvioidaan nyt jatkuvasti, ja toimintaa suunnataan uudelleen, jos tarve vaatii.

Voisi ajatella, että 12000 ihmisestä koostuvan henkilöstön mukaan ottaminen strategiaprosessiin on mahdotonta. Me ajattelemme ettei se ole. Ihmisten kuunteleminen ja heidän osallistumisensa strategiatyöhön on tärkeää monesta syystä. Ensimmäinen syy on, että se parantaa ajattelun laatua. Kun kuuntelee laajaa joukkoa ihmisiä, saa yrityksen tilanteesta kattavamman kuvan kuin jos yrityksen näkymiä pohtisi vain muutaman hengen johtajajoukko. Esimerkiksi asiakastyötä tekevät ihmiset voivat tunnistaa asiakaskäyttäytymisen muutoksia paljon aiemmin kuin johto, ja nähdä erilaisia riskejä ja mahdollisuuksia tulevaisuudessa – tällaisen tiedon jakaminen yrityksessä on menestyksen kannalta äärimmäisen tärkeää.

Toisaalta, kun jokaiselle työntekijälle tarjotaan mahdollisuus osallistua ja pohtia yrityksen strategista suuntaa, ihmisten ymmärrys yrityksen tilanteesta, toimintaympäristöstä ja vaihtoehdoista kasvaa. Siitä on paljon hyötyä käytännön työssä, kun strategiaa toteutetaan arjessa.

Kolmas hyöty kaikkien osallistumaan kutsumisesta on, että se lisää avoimuutta. Yrityksen strategia ei ole salatiedettä, vaan yhdessä muodostettu käsitys yrityksen vahvuuksista, haasteista, toimintaympäristöstä ja keinoista, joilla yrityksen odotetaan menestyvän jatkossa. Ei ole syytä olla kertomatta tätä tietoa kaikille yrityksen tulokseen ja toimintaan vaikuttaville ihmisille, eli työntekijöille, hallinnon edustajille ja johdolle.

Miten strategian tekemiseen käytännössä voi osallistua tuhansia henkilöitä? Me OP Ryhmässä ratkaisimme asian sähköisillä kyselyillä, joilla johto, hallinto ja henkilöstö ottivat kantaa näkemyksiin toimintaympäristöstämme ja menestystekijöistämme. Saimme arvokasta tietoa, jonka avulla strategiamme jalostui. Kyselyistä saimme samalla myös vahvistuksen sille, että niin johto, hallinto kuin henkilöstökin seisoo strategiamme takana – moniin esittämiimme kysymyksiin saamamme vastaukset olivat hyvin yhteneväisiä. Samalla otimme askeleen kohti entistä avoimempaa strategiaprosessia. On tärkeää luoda keinoja, joilla yrityksessä oleva hiljainen tieto saadaan kaikkien käyttöön.

Uskon vahvasti, että yhdessä tehden saamme aikaan parempaa. Ja uskon, että asemasta riippumatta ihmiset ovat innostuneita osallistumaan yrityksen kehittämiseen – menestys tehdään yhdessä.

Kirjoittaja Timo Ritakallio on OP Ryhmän pääjohtaja.