Kansainvälisesti vertaillen Suomessa opiskelijan on hyvä olla. Opiskelu on yliopistoja ja korkeakouluja myöten opiskelijalle ilmaista ja tämän lisäksi Suomen valtio tarjoaa opiskelijoille vielä yleistä asumistukea sekä opintotukea, joka koostuu opintorahasta ja edullisesta opintolainasta. Näiden ohella opiskelijan talous koostuu usein kesä- ja osa-aikatöistä, jotka kerryttävät tuloja ja arvokasta työkokemusta.

Yleisesti tiedetään, että opiskelu on sijoitus tulevaisuuteen ja omaan henkiseen pääomaan. Harva tulee kuitenkaan ajatelleeksi, että säästämällä ja sijoittamalla opiskelijalla on mahdollisuus sijoittaa myös toisella tapaa tulevaisuuteensa. Kun tulot ja menot ovat hallinnassa ja talouttaan suunnittelee järkevästi, saa jo opiskelijana laitettua sen verran sivuun omista rahoistaan, että voi hyvin aloittaa sijoittamisen.

Ollakseen sijoittaja ei nimittäin tarvitse olla sikaria polttava ja konjakkia autonsa takapenkillä juova pukumies. Aluksi voi aloittaa hyvinkin pienellä summalla ja tulojen vakiintuessa nostaa summaa. Jutun juoni on aloittaa sijoittaminen mahdollisimman nuorena, sillä aika on sijoittajan paras ystävä: mitä aikaisemmin sijoittamisen aloittaa, sitä enemmän sijoituksilla on aikaa kasvaa korkoa korolle. Jos sijoittamisen aloittaa jo opiskelijana, tästä voi kiittää itseään myöhemmin lastenvaateostoksilla tai vaikkapa auringon alla perheen syyslomamatkalla Teneriffalla.

Esimerkiksi aloittamalla 18-vuotiaana sijoittamaan 100€ kuukausittain 6% tuotto-odotuksella, 35-vuotiaana perhettä perustaessa kasassa on jo 35 000€ säästöt. Samaa tahtia jatkamalla 50-vuotissyntymäpäivänä odottaa yli 110 000€ potti. Ja tässä vaiheessa pelkästään vuotuinen 6% tuotto on lähes 7000€. Jos 100€ kuukausittain sijoittamalla päästään kyseisiin lukuihin, voi helpolla matematiikalla päätellä, että triplaamalla kuukausisijoituksen myös loppusumma triplaantuu. Ketäpä ei motivoisi suunnitella talouttaan järkevästi, jos voi saavuttaa useiden tuhansien eurojen tulot myöhemmin elämässään?

Ennen kuin aloitat sijoittamisen, ota haltuusi muutama perusjuttu

Säästämisen ja sijoittamisen ero on siinä, että sijoittamisessa on tavoitteena ansaita voittoa säästetyille rahoille. Sijoittamisessa on riskinsä mutta pitkällä tähtäimellä se on tuottoisaa lähes poikkeuksetta. Niinpä suurin riski mielestäni on makuuttaa rahojaan tilillä, koska tällöin häviää varmasti jopa inflaatiolle. Sitä riskiä minä en ainakaan uskalla ottaa.

Sijoittaminen ei loppujen lopuksi ole ylitsepääsemättömän vaikeaa ydinfysiikkaa ja aiheesta on paljon tietoa saatavilla. Siihen ei myöskään tarvitse käyttää valtavasti aikaa, mikäli ei niin halua. Jos sijoittamisessa on aloittelija, kannattaa tutustua oppeihin, joilla pääsee alkuun ja mahdollisesti välttää aloittelijan suurimmat sudenkuopat. Kannattaa opetella myös muutama tärkeä termi sijoittamisesta.

Oma riskinsietokyky täytyy jokaisen määritellä siten, että voi nukkua yönsä rauhassa. Usein riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä: mitä suurempi riski, sitä suurempi mahdollinen tuotto. Hallitakseen riskiä keskeistä on toimia pitkällä tähtäimellä ja hajauttaa pääoma riittävän moneen eri kohteeseen. Lisäksi riskiä voi vähentää muun muassa hajauttamalla ostoja ajallisesti, jolloin lyhyen aikavälin kurssivaihteluiden merkitys pienenee.

Ainakin osan sijoituskohteista on hyvä olla likvidejä eli helposti rahaksi muutettavissa, jos äkillinen rahantarve yllättää. Näin omaan talouteen saa joustavuutta, jos esimerkiksi kaikki rahat opintolainasta lähtien ovat sijoitettu ja kesken lukukauden haluaakin lopettaa sivutyön ja keskittyä enemmän opintoihin.

Opiskelijana täytyy myös huomioida, että sijoituksista saatava verotettava pääomatulo lasketaan mukaan Kelan asettamiin bruttotulorajoihin. Jotta tulorajat eivät ylity vahingossa, on oltava tietoinen omista vuosituloistaan ja nostaa opintotukea vain niinä tukikuukausina, joina on siihen oikeutettu. Tulorajojen ylittyessä Kela nimittäin perii opintotuen korkoineen takaisin. Tästä syystä myöskään sijoituksien myyminen suurella voitolla vielä opiskeluaikana ei välttämättä ole kannattavaa.

Mistä aloittaisi? Vertailussa muutama erityyppinen sijoituskohde

Rahastot ovat helppo tapa aloittaa sijoittaminen. Rahastojen avulla myös laaja hajautus onnistuu kätevästi. Useimmissa rahastoissa sijoituskohteista saadut tuotot sijoitetaan uudelleen rahastoon, jolloin ne nostavat rahaston arvoa mutta eivät kasvata kyseisen vuoden verotettavaa pääomatuloa, eivätkä siten vaikuta Kelan opiskelijalle asettamiin tulorajoihin. Samalla myös koko pääoma pääsee kasvamaan korkoa korolle ja veronmaksu siirtyy tuonnemmaksi. OPn omistaja-asiakkaana voi myös ostaa, myydä ja vaihtaa suurinta osaa OPn rahastoista ilman erillisiä kuluja.

Helpoissa aktiivisesti hoidetuissa rahastoissa sijoittamisen ammattilainen eli salkunhoitaja huolehtii puolestasi sijoituskohteiden valinnasta. Vastaavasti myös juoksevat hallinnointipalkkiot ovat suuremmat, mikä syö tuottoa.

Indeksirahastot ovat kustannustehokas tapa saada laaja hajautus. Matalien palkkioiden vuoksi indeksirahastot ovatkin oivallinen vaihtoehto pitkäaikaiseen säästämiseen.

Vastuullisiin teemarahastoihin sijoittamalla voi vaikuttaa positiivisesti ympäröivään maailmaan.

Lisäksi on olemassa paljon erilaisia rahastoja, kuten OP-Metsänomistaja ja OP-Vuokratuotto, jotka tarjoavat osakemarkkinoiden heilunnasta riippumatonta tuottoa. Useimmista rahastoista poiketen nämä rahastot voivat jakaa vuosittain suuren osuuden rahaston nettotuloksesta rahasto-osuuden omistajille. Tämän lisäksi rajoitukset sijoitusajan sekä minimimerkinnän suhteen aiheuttavat päänvaivaa opiskelijalle, joka sijoittaa näihin kohteisiin.

Mikäli on itse kiinnostunut seuraamaan osakemarkkinoita voi sijoittaa suoriin osakesijoituksiin. Yksi hyvä tapa on keskittyä suuriin vakavaraisiin yhtiöihin ja hyviin osingonmaksajiin. Korkeampaa riskiä hakevat taas voivat sijoittaa pienempiin kasvuyhtiöihin esimerkiksi pörssin päälistalla tai First North -listalla. Tämä vaatii kuitenkin huolellista perehtymistä sijoittamiseen ja sijoituskohteisiin mutta vastaavasti tuotto voi olla suurempi. Molemmissa tapauksissa hajauttamalla useampaan eri yhtiöön riskiä saa pienennettyä. Suositeltava sijoitussumma on kuitenkin vähintään 500 euroa kerralla, jotta kaupankäyntikulujen osuus kauppahinnasta ei kasva liian suureksi.

On myös syytä muistaa, että vuosittain maksettavat osingot ja myyntivoitot ovat pääomatuloa ja opiskeluaikana ne täytyy ottaa huomioon vuosittaisissa tulorajoissa.

Vaihtoehtoisia sijoitustapoja ovat esimerkiksi internetissä toimivat vertaislainapalvelut, joissa yksityishenkilöt lainaavat toisilleen rahaa sopien lainaehdoista. Näissä sijoituksissa on hyvä huomioida niiden heikko likviditeetti. Lisäksi Kela huomioi voitot kokonaan pääomatuloksi, vaikka verotuksessa luottotappiot ovat vähennyskelpoisia.

Viime vuosina suosiotaan kasvattaneet joukkorahoituspalvelut tarjoavat mahdollisuuden sijoittaa pörssin ulkopuolisiin listaamattomiin yhtiöihin. Korkean tuottomahdollisuuden ohella nämä sijoitukset sisältävät hyvin suuren riskin koko pääoman menettämiseen. Pienellä summalla ja laajasti hajauttamalla tämä on kuitenkin opiskelijallekin mielenkiintoinen tapa päästä sijoittamaan suomalaisiin kasvuyhtiöihin.

Jos kiinnostuit osakesäästämisestä, tutustu myös OPn tarjoamiin jäsenetuihin Osakesäästäjien keskusliiton jäsenille. Etuihin kuuluvat mm. edulliset kaupankäyntipalkkiot sekä nuorille (alle 30v.) maksuton Säästäjän palvelupaketti.

Tutustu myös muihin op.median omistaja-asiakasbloggaajiin!