Asiakaspalvelutyöstä jo kokemusta omaava Tiia on saanut Tornion kuvataideseurassa ihan uudenlaista kokemusta asiakaspalvelun lisäksi, joka ohjaa jopa ammatinvalintaa.

"Ensimmäisen viikon olin yhtä aikaa töissä toisen työntekijän kanssa, mutta toisen viikon sain tehdä itsenäisesti näyttelysihteerin tehtäviä. Olen saanut suunnitella julisteita, päivittää nettisivuja ja laatia tiedotteita", Tiia toteaa.

Työ näyttelysihteerinä on sisältänyt paljon myös hallinnollisia tehtäviä sisältäen yhteydenpitoa jäseniin. Tiian omasta taiteellisesta taustasta kumpuaa kuitenkin luontainen kiinnostus työn aiheeseen, kuvataiteisiin.

"Olen saanut työssä kokeilla ammattimaisempia graafisen suunnittelun ohjelmia ja graafinen suunnittelu kiinnostaakin minua myös jatkossa ammattina", Tiia kertoo.

Molemminpuolinen hyöty

Tornion kuvataideseurassa oli myös vuonna 2016 OPn kesäduuni -kampanjan kautta työntekijä. Hyvä kokemus sai hakemaan kampanjan yhteistyöosapuoleksi tänäkin vuonna.

"Kesäduuni-kampanja on hieno yhteiskuntavastuullinen teko paitsi nuorten kannalta myös yhdistysten kannalta. Meillä on tarjota nuorille mielenkiintoisia ja haastaviakin työtehtäviä, mutta resurssimme ovat hyvin rajalliset työntekijöiden palkkaamiseen", yhdistyksen puheenjohtaja Mari Verronen toteaa.

Oma aktiivisuus ratkaisee paljon

OPn kesäduuni -kampanjan tarkoituksena on edistää nuorten työllistymistä alueella. Tiia Juopperi kokee, että kesätyön saaminen vaatii paljon omaa aktiivisuutta.

"Pitää olla ajoissa liikkeellä ja kysellä aktiivisesti, ja osoittaa että haluaa töitä", Tiia painottaa.

Kesäduuni OPn piikkiin toteutettiin Tornion Osuuspankissa toista kertaa. Kampanjan tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä alueella ja se on osa Tornion OPn yhteiskuntavastuuohjelmaa. Yhdistykset hakivat kampanjaan mukaan keväällä ja kesätyöntekijöiden hakuaika oli toukokuun alussa.

Kuvassa taustalla kuvataiteilija Maisa Kivi, jonka näyttely "Virran varrelta" oli Tornion kuvataideseuran Taidekamari-galleriassa kesällä 2018.