Isännöitsijä on ulkopuolinen, palkattu henkilö, joka puolueettomasti auttaa taloyhtiön osakkaita heidän tärkeimmän omaisuutensa arvon säilymisestä. Isännöintialalla on vielä paljon tehtävää, jotta isännöitsijän työpanos ymmärretään muunakin kuin muistion kirjoittajana tai tilinpäätöksen tekijänä. 

Teksti Heidi Simonen, isännöintipäällikkö, OP Koti Pohjanmaa @SimonenHeidi
Julkaistu 26.1.2023

Olin äskettäin johtamiseen liittyvässä koulutuksessa, joka oli suunnattu kiinteistövälityksen ja isännöinnin esihenkilöille. Koulutuksen pitäjällä oli mukaansatempaava tapa kertoa tosielämästä peräisin olevia opetuksen sisältäviä tarinoita, jotka pitivät kuulijan tiukasti otteessaan.

Ensimmäinen kunnolla kolahtanut tarina kertoi kouluttajan omasta isännöitsijästä. Hänen mukaansa heidän isännöitsijäänsä on turha ottaa mukaan tuntitaksalla hallituksen kokoukseen kirjoittamaan pöytäkirjaa – osaavathan he itsekin kirjoittaa mitä päättivät, ja lähettää pöytäkirjan jälkeenpäin isännöitsijälle luettavaksi. Lisäsipä vielä kuitenkin, että onhan se kuitenkin isännöitsijä oltava, jonkunhan ne on tilinpäätökset heillekin laadittava.

Tarina särähti hieman korvaani. Kuulijana jäin miettimään, onko isännöitsijä tarpeeton heidän taloyhtiönsä hallitukselle. Täytyy muistaa, että hallitus valitsee isännöitsijän. Omasta mielestäni isännöitsijän tulisi olla hallituksen tärkein yhteistyökumppani ja auttaa hallitusta.

Isännöitsijä on valtaosan vuodesta näkymätön henkilö, joka pitää huolen siitä, että kaikki taloyhtiön toiminta ja pienetkin päätökset tähtäävät suomalaisen suurimman omaisuuden, eli kodin arvon säilymiseen. Näen päivittäin työssäni, mitä suuri joukko ammattitaitoisia isännöintialan työntekijöitä tekee. Arvostan suuresti tällä alalla töitä tekeviä isännöinnin ammattilaisia.

Isännöitsijän kanssa yhteistyössä toimii laaja ammattitaitoinen osaajajoukko. Useissa isännöintitoimistoissa taloyhtiön asioita hoitaa isännöitsijän lisäksi kirjanpitäjät, kiinteistöassistentit sekä tekniset isännöitsijät. Isännöitsijän rooli on kuitenkin edelleen suurin ja näkyvin – hän ohjaa taloyhtiön asioiden hoitoa taloyhtiön hallituksen ja osakkaiden tahtotilan mukaisesti oikeaan suuntaan.

Mitä isännöitsijä sitten tekee kokouksessa? Isännöitsijä usein kirjoittaa jo mainitun pöytäkirjan. Tärkeämpää kuitenkin on, että isännöitsijä ohjaa hallitusta oikeaan suuntaan päätöksenteossa esimerkiksi laki- ja vastuuasioissa. Kun päätöksiä tehdään, muistuttaa isännöitsijä usein osakkaiden yhdenvertaisuudesta, asunto-osakeyhtiölaista tai vastuunjaosta mikä kuuluu osakkaalle ja mikä taloyhtiölle. Kokenut isännöitsijä tietää tismalleen, millaiset virheet pöytäkirjassa voivat johtaa ongelmiin ja osaa laatia pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi.

Kokouksen jälkeen isännöitsijä laittaa tehtyjen päätösten pohjalta sovitut asiat toimeenpantavaksi, seuraa niiden toteutumista ja huolehtii tarvittavasta tiedotuksesta. On tiedostettava, että valtaosa isännöitsijän työstä tehdään muualla kuin kokouksessa, ja siinä on kyse siitä näkymättömästä työstä, joka pitää taloyhtiön pyörät pyörimässä.

Mielestäni taloyhtiön toimivuuden tärkeimpiä asioita on isännöitsijän ja hallituksen työskentely yhteisen päämäärän eteen. Mikäli isännöitsijän ja hallituksen välillä ei vallitse luottamuksellinen ilmapiiri, tulee yhteistyöstä aivan mahdotonta. Isännöintialalla työn kuormittavuus on tutkitusti paikoitellen suurta ja jokapäiväinen työtehtävien priorisointi on yksi isännöitsijän tärkeimmistä osaamisaloista. Jos hallitus ei koe, että isännöitsijän ammattitaito palvelee heidän omaisuuden arvon hoitamista, muuttuu kokoukset ja taloyhtiön asioiden hoito kuormittavaksi kaikille – niin isännöitsijälle kuin hallitukselle. Jos roolit eivät ole kunnossa, on tärkeää käydä hallituksen ja isännöinnin välillä avoin keskustelu ja sopia suuntaviivat jatkosta.

Hallituksella on tärkeä rooli päätöksenteossa. Useimmiten hallituksessa olevilla henkilöillä ei ole laaja-alaisempaa kuvaa taloyhtiöiden taloudesta, kiinteistön kunnon ylläpidosta ja mittavaa kontaktiverkostoa, jotka auttavat pitämään kodin kunnossa tilanteessa kuin tilanteessa. Ammattitaitoinen isännöitsijä on etenkin tällaiselle taloyhtiölle kultaakin kalliimpi, jotta taloyhtiön päätökset ja tehtävien toimeenpano kestää kriittisen tarkastelun.

Meillä on isännöintialalla vielä paljon tehtävää, jotta isännöitsijän työpanos ymmärretään muunakin kuin muistion kirjoittajana tai tilinpäätöksen tekijänä. Isännöitsijä on ulkopuolinen, palkattu henkilö, joka puolueettomasti auttaa taloyhtiön osakkaita heidän tärkeimmän omaisuutensa arvon säilymisestä.

Tarina sisälsi varmasti loppupeleissä useita opetuksia, mutta tärkein oppi minulle esihenkilönä (olihan kyseessä johtamisen koulutus) oli kuitenkin yhteistyön ja osaamisen johtamisen merkitys.

  1. En halua, että yhtäkään isännöitsijää meillä kohdellaan ihmisyyttä ja työtään aliarvostavasti. Jokainen tekee työnsä niin hyvin, kuin lähtökohtaisesti osaa. Mikäli isännöitsijä ei osaa tuottaa taloyhtiölle mitään lisäarvoa, on isännöitsijän syytä opiskella puuttuvat taidot. Tässä esihenkilönä mm. säännöllinen osaamiskeskustelu ja asiakastyytyväisyystutkimukset toimivat tärkeänä työkaluna.
  2. Isännöitsijöiden erityisosaamisalat ovat hyvin erilaisia keskenään. Ja koska olemme ihmisiä, ihmisten välinen henkilökemia vaikuttaa – teemmehän töitä palveluammatissa. Mikäli isännöitsijän ja hallituksen välinen yhteistyö ei toimi joko osaamisen tai jonkin muun syyn vuoksi, on minulla esihenkilönä oltava rohkeutta esittää hallitukselle vastuuisännöitsijän vaihtoa. Jokainen ihminen ansaitsee tulla arvostetuksi omassa työssään, ja mikäli luottamuksellista ilmapiiriä ei ole, tulee selvittää asian juurisyy. On koko taloyhtiölle väärin, jos yhteistyötä jatketaan vuodesta toiseen vaikka yhteistyö ei toimi toivotulla tavalla.

Isännöintialalle tarvitaan tulevina vuosina valtava määrä uusia ammattitaitoisia tekijöitä, jotka tuovat lisäarvoa taloyhtiölle. Tahtotilani on työskennellä sen eteen, että yhä useammalla hallituksella on ammatti-isännöitsijä, joka osaa tehdä taloyhtiön eteen muutakin kuin pelkät pakolliset lakisääteiset asiat.

OP Kodin isännöinti on yksi Suomen suurimpia isännöintiketjuja. OP Kodin isännöinti koostuu 13 isännöintiyrityksestä ja yli 200 asumisen ammattilaisesta. Lue lisää.

Kirjoittaja Heidi Simonen työskentelee OP Koti Pohjanmaalla isännöintipäällikkönä. Simonen on toiminut isännöinnin parissa vuodesta 2015 alkaen ja hänellä on vahva tahtotila kehittää isännöinnin toimintatavat tälle vuosituhannelle.